Рейтинг МОНМС « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
Лист адміністратору
: пошук :
 
: голосування :
Чи є у відкритому доступі актуальні статистичні дані про вищі навчальні заклади
Так
Ні


: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Рейтинг МОНМС
27-06-2012

У світовому та європейському освітньому просторі рейтингові системи набули великого поширення та застосування в різних сферах економічної, соціальної, політичної діяльності.

Рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів усіх форм власності є невід'ємною складовою національного моніторингу вищої освіти. Ця складова задовольняє попит споживачів ринку освітніх послуг і ринку праці щодо репутації вищого навчального закладу, стимулює змагальність, сприяє активізації участі цільових груп у формуванні сучасних вимог до рівня підготовки фахівців. Адже в університетах народжуються не тільки нові ідеї, засади духовного й економічного зростання держави, а й готується нове покоління компетентних професіоналів, здатних реалізувати їх практично в умовах розбудови соціально орієнтованої економіки.

Система вищої освіти постійно перебуває під впливом динамічних змін політико-правового, соціально-економічного, міжнародного, науково-технологічного, екологічного, соціально-культурного характеру. Забезпечення якості вищої освіти залежить від адекватної упереджувальної реакції вищих навчальних закладів на ці зміни.

Тож окреслюється перелік причин, що зумовлюють проведення постійного моніторингу вищої освіти та застосування рейтингів вищих навчальних закладів: загострюється міжнародна конкуренція університетів; студенти й викладачі пізнають і порівнюють якість ви¬щої освіти за межами рідної країни; поступово фор¬мується єдина міжнародна точка зору на те, яким по¬винен бути високоякісний університет.

ІНСТРУНЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

Отже, застосування рейтингів вищих навчальних закладів є важливим й ефективним інструментом забезпечення якості вищої освіти, яка визначається на основі двох базових ознак: ефективності політики зарахування у студенти і успіхів випускників у працевлаштуванні та кар'єрному зростанні. На ринку освітніх послуг це приводить до стратифікації вищих навчальних закладів за якістю освіти, виділення групи елітних університетів, формування ієрархічного ринку освіти.

Ось чому рейтингові таблиці вищих навчальних закладів стали популярними серед абітурієнтів, студентів та їх батьків і поступово починають завойовувати визнання серед академічної спільноти університетів як ефективний механізм оцінювання академічної якості й репутації університету. Це стає не тільки можливим, а й необхідним!

РЕЙТИНГИ ГАРНІ І РІЗНІ

В Україні проводиться значна робота щодо розроблен¬ня й удосконалення різних методик ранжування вищих навчальних закладів. Застосовуються рейтинги на національному, регіональному, галузевому та інституційному рівнях. Кожен рейтинг передбачає конкретну мету і має відповідні цільові групи користувачів. Усі рейтинги мають право на існування. Пріоритетним і визнаним буде такий, що ґрунтується на принципах доступності, відкритості, прозорості, гласності та відповідальності розробника за якість самої рейтингової системи.

Серед запропонованих розробниками рейтингів досить популярним є рейтинг вищих навчальних закладів «Компас», який підготовлено в межах реалізації програми «Сучасна освіта», що є невід'ємною части¬ною корпоративної соціальної відповідальності компанії «Систем Кепітал Менеджмент». Результати рейтингу відображають уподобання й задоволеність здобутою освітою випускників та роботодавців, а рейтинг вищих навчальних закладів визначається якістю професійно-практичної підготовки фахівців. З цієї точки зору цей рейтинг важливий для представників ринку праці та органів управління освітою.

Ранжування по праву можна також вважати важливим кроком у зміцненні соціального партнерства й суспільної відповідальності зацікавлених сторін за якість вищої освіти. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту спільно з міністерствами та відомствами, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, зробило певні позитивні кроки щодо впровадження на національному рівні рейтингової системи оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.

Апробація проекту «Національна система рейтин¬гового оцінювання вищих навчальних закладів» проводиться в рамках реалізації заходів Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та спрямована на виконання Указу Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», плану-графіка реформ за напрямом «Реформа освіти». Координатором та розробником проекту є Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України.

Цільовою функцією цих заходів є розроблення і впровадження національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів на основі методики, що стимулює підвищення якості й конкурентоспроможності вищої освіти, участь вищих навчальних закладів у основних міжнародних рейтингах найкращих університетів. Створено відповідну нормативну базу. Затверджено Положення про національну систему рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів і Положення про Координаційну раду з проведення рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів та її склад.

Основу методології проекту становить системний аналіз результатів діяльності й позиціонування суб'єктів ранжування на рейтинговій шкалі відносно системи за вимірами критеріїв рейтингу і ґрунтується на принципах: доступності, відкритості, прозорості, гласності, довіри та відповідальності; порівнянності суб'єктів ранжування; солідарності дій розробників та користувачів.

Запропонована система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів інформує суспільство про став вищої освіти і рівень досягнень вищих навчальних закладів щодо якості освітньої діяльності, науково-педагогічні та студентські колективи, адміністрації вищих навчальних закладів про ефективність та результативність їх діяльності Окрім того, надає центральним і місцевим органам управління освітою і наукою інформацію про стан, динаміку розвитку й позиціонування університетів на ривку освітніх послуг і ринку праці на регіональному та національному рівнях. Також рейтинг сприяє розробленню стратегій ефективного управління і вдосконалення вищого на¬вчального закладу щодо повного задоволення потреб споживачів на ринку освітніх послуг та ринку праці.

КРИТЕРІЇ І УЧАСНИКИ

До участі в проекті були запрошені всі вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитацій. Дія його практичної реалізації розроблено показники діяльності вищо¬го навчального закладу, які характеризують активність університету на міжнародному рівні, якість контингенту студентів, якість науково-педагогічного потенціалу, результативність науково-дослідної й науково-технічної діяльності та ресурсне забезпечення навчального процесу. В рейтинговому оцінюванні взяли участь 229 вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитацій всіх форм власності та підпорядкування. Рейтинг визначався на підставі опрацювання результатів діяльності й потенціалу за 2010 - 2011 навчальний та 2011 календарний роки. Діяльність вищого навчального закладу оцінювалася за допомогою глобального критерію рейтингу (ГКР), який є інтегральним і визначається сумою таких індексів критеріїв:

• індекс міжнародної активності (І1);
• індекс якості контингенту студентів (І2);
• індекс якості науково-педагогічного персоналу (І3);
• індекс якості науково-дослідної та науково-технічної діяльності (І4);
• індекс ресурсного забезпечення (І5).

Ранжування суб'єктів здійснюється в межах ідентифікованих груп, об’єднаних з урахуванням специфіки підготовки кадрів та профілю вищого навчального закладу:

• класичні університети (табл. 1);
• технічні університети (табл. 2);
• технологічні, будівництва, транспорту (табл. 3);
• педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання і спор¬ту (табл. 4);
• культури, мистецтва, дизайну (табл. 5);
• охорони здоров'я (табл. 6);
• аграрні (табл. 7);
• економіки, фінансів, управління, підприємництва (табл. 8);
• права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (табл. 9);
• приватні (табл. 10).

У рейтингових таблицях (табл. 1 —10) для кожного суб'єкта ранжування і системи наведено виміри індексів критеріїв та інтегрального рейтингового індексу (глобальний критерій рейтингу), за виміром якого позиціонує на рейтинговій шкалі вищий навчальний заклад.

Для якісного оцінювання результативності діяльності й потенціалу вищого навчального закладу застосовано шкалу оцінювання успішності, досконалості та конкурентоспроможності, в основу якої покладено відношення індексів критеріїв (І) та інтегрального рейтингового індексу (ІРІ) суб'єкта ранжування до відповідних параметрів системи. На підставі такого підходу вищі навчальні заклади можна ідентифікувати в межах групи на підгрупи: «Успішна (ІРІ ≥ 1)», «Достатньо успішна (1 > ІРІ ≥ 0,75)», «Частково успішна (0,75 > ІРІ ≥ 0,5)», «Проблемна (0,5 > ІРІ ≥ 0)».

Розподіл вищих навчальних закладів за індексами критеріїв відповідно до шкали оцінювання здійснювався через вимір відношення індексу критерію вищого навчального закладу до відповідного виміру індексу критерію системи, які наведено в рейтингових таблицях ідентифікованих груп.

ПОТРІБЕН КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД

На завершення, зазначимо, що немає абсолютних точних методик визначення рейтингів. Тому оцінювання вищих навчальних закладів, які є складними системами, може бути критично проаналізовано користувачами. Для нас важливо, щоб запропонована методика оцінювання була прозорою для суспільства, відкритою для широкого обговорення й удосконалення і була більш точною, об'єктивною та орієнтованою на якість освітніх послуг, які надають вищі навчальні заклади. Тому запрошуємо користувачів оприлюдненого рейтингу навчальних закладів до відкритого діалогу й плідної співпраці щодо поліпшення якості рейтингової системи.

Ваші конструктивні звернення, пропозиції й рекомендації, які базуються на результатах аналізу сильних та слабких сторін рейтингу, будуть розглянуті і по можливості враховані, що сприятиме подоланню кризи довіри до рентингового оцінювання вищих навчальних закладів

Олександр УДОД.
директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
МОНмолодьспорту УкраїниРейтингові таблиці:

Класичні університети

Технічні університети

Університети технологічні, будівництва, транспорту

Університети охорони здоров’я

Університети Економіки, Фінансів, Управління, Підприємництва

Педагогічні, Гуманітарні, Фізичного виховання та спорту

Університети Культури, Мистецтва, Дизайну

Університети Права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності

Аграрні

Приватні університети

Університети технологічні, будівництва, транспортуeuroosvita.net - за матеріалами
газети «ОСВІТА УКРАЇНИ» №26 (1295) ВІД 25 червня 2012 рокуДодатково:Европейский суд обязал Украину выплатить 30 тысяч евро доценту ХАИ, которого избили в милиции

Рейтинг «Белая ворона», или Как руководство Министерства образования стимулирует повышение качества высшего образования

«Вуж на пательні» - офіційне видання Мінісерства освіти про Ужгородський національний університет

Видання, яке висвітлює думку українського Міносвіти, вважає, що «Відродження» відступає від традицій західної демократії.

Про надання статусу єдиного офіційного друкованого видання Міністерства освіти і науки, молоді і спорту щотижневій газеті «ОСВІТА УКРАЇНИ»

: анонси :
: акценти :
МОН не рекомендує жодних конкретних платформ для дистанційного навчання і не оплачувало доступ шкіл на жодну онлайн-платформу
"Ваше здоров'я": 1 квітня клінічні кафедри можуть попросити на вихід
Міністерство оборони України закликає студентів-медиків долучатися спільно зі Збройними Силами до боротьби з коронавірусом
European University Association: В 2020 году 15% ректоров в университетах-членах EUA из 48 стран - женщины, а 85% - мужчины
Интерактивная онлайн-карта распространения коронавируса COVID-19 по всем континентам
НАЗЯВО стало повноправним членом INQAAHE
ФРУ: Врегулювання трудових відносин у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусу COVID-19
Міністерство освіти Китаю запропонувало університетам скасувати бонуси за публікацію в журналах, що представлені у базах наукових цитувань
Промислова власність у цифрах за 2019 рік: ЗВО з найвищою винахідницькою активністю
World Universities Web Ranking 2020 (January edition) - рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті
Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2019 році
Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
Вища освіта України
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів