Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів
1-02-2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2011 м. Київ N 1475


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за N 18/20331

Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів

На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року N 504, з метою стимулювання підвищення якості та конкурентоспроможності вищої освіти, участі вищих навчальних закладів України у міжнародних рейтингах університетів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, що додається.

2. Державному підприємству "Інфоресурс" (Підліснюк В. Б.) - Адміністратору Єдиної державної електронної бази з питань освіти - забезпечити збір та збереження в Єдиній державній електронній базі з питань освіти первинних даних, у тому числі персональних, необхідних для функціонування автоматизованої системи оброблення інформації щодо рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити впровадження автоматизованої системи оброблення інформації щодо рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.

4. Керівникам вищих навчальних закладів забезпечити подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти даних для забезпечення проведення рейтингового оцінювання діяльності вищого навчального закладу у строки, визначені цим Положенням.

5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр
Д. В. Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
20.12.2011 N 1475

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за N 18/20331ПОЛОЖЕННЯ

про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів


1. Це Положення визначає порядок функціонування національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів (далі - національна система рейтингового оцінювання) незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

Національна система рейтингового оцінювання впроваджується з метою стимулювання підвищення якості вищої освіти, її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг і ринку праці та участі вищих навчальних закладів України у міжнародних рейтингах університетів.

2. Основними завданнями національної системи рейтингового оцінювання є:

стимулювання діяльності вищих навчальних закладів щодо забезпечення якості вищої освіти та науки на інституційному, регіональному, національному та міжнародному рівнях;

інформування суспільства, органів влади про стан вищої освіти та рівень досягнень вищих навчальних закладів щодо якості освітньої та наукової діяльності, позиціонування вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг і ринку праці;

підвищення міжнародної активності вищих навчальних закладів у сфері освіти та науки, створення умов для обміну студентами, аспірантами, докторантами, науковими і науково-педагогічними працівниками та їх участі в реалізації міжнародних проектів і програм, науково-практичних конференціях, семінарах, виставках;

сприяння ефективному управлінню діяльністю вищого навчального закладу.

3. Національна система рейтингового оцінювання ґрунтується на принципах:

доступності, відкритості, прозорості та гласності;

довіри та відповідальності;

сумісності та порівнянності вищих навчальних закладів, що беруть участь у рейтинговому оцінюванні (далі - суб'єкти рейтингового оцінювання);

сумісності національної системи рейтингового оцінювання зі світовими та європейськими системами.

4. Управління національною системою рейтингового оцінювання здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Для координації роботи з проведення рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів (далі - рейтингове оцінювання) центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України утворюється Координаційна рада, положення про яку затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5. Державне підприємство "Інфоресурс" організовує і проводить збір та збереження в Єдиній державній електронній базі з питань освіти первинних даних, у тому числі персональних, необхідних для функціонування автоматизованої системи оброблення інформації про національну систему рейтингового оцінювання, відповідно до вимог законодавства України.

6. Організаційне забезпечення проведення рейтингового оцінювання здійснюється Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та вищими навчальними закладами.

7. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти:

готує план проведення рейтингового оцінювання та звіт про його виконання;

здійснює оброблення показників діяльності вищих навчальних закладів на підставі первинних даних, що подані вищими навчальними закладами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

здійснює попередній аналіз показників діяльності вищих навчальних закладів, забезпечує сумісність та порівнянність суб'єктів рейтингового оцінювання, формує інформаційну базу рейтингового оцінювання;

надає методичну та консультативну допомогу суб'єктам рейтингового оцінювання;

здійснює обчислення параметрів системи рейтингового оцінювання та складає рейтинг вищих навчальних закладів;

готує і подає на розгляд Координаційної ради узагальнену інформацію про результати рейтингового оцінювання;

за результатами рейтингового оцінювання складає рейтинг вищих навчальних закладів за групами, і подає його на розгляд Координаційної ради до 15 березня року, наступного за звітним;

здійснює оприлюднення результатів рейтингового оцінювання у засобах масової інформації.

8. Вищі навчальні заклади:

визначають основні процедури та правила статистичного оброблення показників первинної інформації про діяльність вищих навчальних закладів;

забезпечують подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти достовірних первинних даних, що підтверджуються документально;

до 15 лютого року, наступного за звітним, подають до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в електронній формі та на паперових носіях дані за навчальний рік (результати діяльності на початок наступного за звітним навчального року за даними форми державного статистичного спостереження N 2-3нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 14.07.2010 N 276) та календарний рік (результати діяльності на кінець звітного календарного року).

9. Вищі навчальні заклади мають право:

вносити пропозиції щодо вдосконалення системи рейтингового оцінювання;

брати участь у громадських обговореннях результатів рейтингового оцінювання.

10. Визначення критеріїв рейтингового оцінювання, обчислення параметрів діяльності вищих навчальних закладів здійснюються за методикою, що затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

11. Результати рейтингового оцінювання оприлюднюються в засобах масової інформації.

12. Матеріали щодо рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів зберігаються в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти впродовж п'яти років.


Заступник директора
департаменту вищої освіти
Ю. М. КоровайченкоДодатково:

МОН: безкоштовного доступу для ВНЗ України до ЄДЕБО не передбачено

МОН виступає за рейтингування вищих навчальних закладів

Ігор Лікарчук: Рейтинг ВНЗ від міністерства освіти стане статистичною звітністю

Братиславський форум надасть новий імпульс розвитку національних рейтингів

Наказ Міністерства № 1564 від 29.12.2011
Щодо направлення на навчання та стажування у провідні закордонні вищі навчальні заклади


Какие вузы в Киеве дают зарубежный диплом

Студенти Харківського авіаційного інституту будуть паралельно одержувати другу спеціальність у Німеччині

Студенти ЛНУ до 2015 року зможуть учитися в європейських вузах за гроші ЄС

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів