Рейтинг університетів України "Топ-200 Україна 2023" « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Рейтинг університетів України "Топ-200 Україна 2023"
11-06-2023

Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" (https://euroosvita.net/), в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/), презентує наступний, сімнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна 2023".

При складанні цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, яка продовжує зазнавати глибинних змін, у тому числі в результаті впливу пандемії COVID-2019 та повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну. До уваги бралися Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG (Берлін, Німеччина, 18-20 травня 2006 року, https://euroosvita.net/prog/data/doc/BerlinPrinciples.pdf)  та напрацювання міжнародних конференцій:

IREG-2022 (Warsaw Conference: "Academic Rankings at the Crossroads", 23-24 червня 2022 року, https://ireg-observatory.org/en/events/ireg-2022-warsaw-conference/);

IREG-2023 (Tashkent-Samarkand Conference: "Rankings and University International Exposure", 26-28 квітня 2023 року, https://ireg-observatory.org/en/events/ireg-2023-conference-tashkent-samarkand/).

На цих форумах експерти зосереджували свою увагу на інструментах адаптації методологій оцінювання ефективності діяльності університетів до сучасних реалій. Серед основних напрямків подальшого розвитку рейтингових технологій запропоновано використання багатокритеріальних підходів до оцінювання ефективності діяльності університетів на основі обробки великих масивів даних (Big Data) про роботу ЗВО, які можуть бути отримані з відкритих джерел і валідність яких може бути перевірена. На цих засадах був побудований сімнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна 2023".

1. Базові принципи визначення рейтингів університетів "Топ-200 Україна 2023":

a) Забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування університетів. Для цього використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, викладені на веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки валідності отриманих результатів.

b) Врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів. З цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників у порівнянні з відомими рейтинговими системами.

c) Пріоритетність євроінтеграційних процесів. Виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (QS World University Rankings , Times Higher Education World University Rankings, THE University Impact Rankings та інших) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників. Методології зазначених міжнародних рейтингових систем передбачають використання великих масивів даних (узагальнених за декілька років) на широкій базі багатьох важливих показників для визначення результатів роботи університетів і їх поточної позиції.

2. Методика рейтингування університетів України

Цьогорічне рейтингування університетів України здійснено за сукупністю показників їх діяльності (Табл. 1) відповідно до наступної методики:

a) Зовнішніми незалежними організаціями визначалися рейтинги N університетів за показником (номінацією) К (K=1,…,10). Якщо за якоюсь з номінацій той чи інший університет не було рейтинговано, його умовне місце в рейтинговій таблиці за цією номінацією приймалося N+1.

b) З застосуванням методу Дельфі, експертами проєкту "Топ-200 Україна" визначалися вагові коефіцієнти окремих номінацій (W1,W2,…W10). Сума цих вагових коефіцієнтів дорівнює 1.

c) Для кожного університету розраховувалося середнє зважене значення Індексу університету за групою номінацій.

d) Результуючий рейтинг університету по групі номінацій визначався як зворотна величина до Індексу університету.

Приклад розрахунку загального рейтингу університету за групою номінацій:

Нехай зовнішніми незалежними організаціями оцінюювалися N університетів (в цьому конкретному прикладі приймемо N=3). Назвемо ці університети A, B, C. Нехай зовнішні незалежні організації оцінили їх роботу за трьома номінаціями, наприклад, за номінаціями Н1, Н2, Н3. За результатами вищезазначеного оцінювання дані про рейтинги університетів A, B, C зведено в таблицю 1. Якщо за якоюсь з номінацій той чи інший університет не було рейтинговано, його умовне місце в рейтинговій таблиці визначалося, як N+1.

Таблиця 1. Дані про рейтинги університетів A, B, C

Університет Рейтинг за номінацією
Н1
Рейтинг за номінацією
Н2
Рейтинг за номінацією
Н3
A
1
6
2
B
3
2
4 (не рейтингований)
C
2
3
1


Загальний рейтинг університетів А, В, С за групою номінацій Н1, Н2, Н3 визначався наступним чином:

І. Експертами задавалися вагові коефіцієнти окремих номінацій, за умови, що сума цих вагових коефіцієнтів дорівнює 1. Нехай експерти визначили, що WН1 = 0.5, WН2 =0.3, WН3= 0.2.

II. Для кожного університету розраховувалося середнє зважене значення  Індексу університету за групою номінацій.

Індекс університету А = 0.5*1+0.3*6+0.2*2 = 2.7
Індекс університету В = 0.5*3+0.3*2+0.2*4 = 2.9
Індекс університету С = 0.5*2+0.3*3+0.2*1= 1.8


III. Результуючий рейтинг університету по групі номінацій визначався як зворотна величина до Індексу університету (Таблиця 2).

Таблиця 2. Визначення результуючих рейтингів університетів A, B, C
за групою трьох номінацій Н1, Н2, Н3


Університет Індекс університету Підсумкове місце в рейтингу
A
2.7
2
B
2.9
3
C
1.8
1


Оцінювання діяльності українських університетів у 2023 році здійснювалося на основі використання набору показників, наведених в Таблиці 3. Перелік цих показників (6 міжнародних і 4 національних) та їх вагові коефіцієнти, визначалися експертами проєкту "Топ-200 Україна" з залученням експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Дані про кількісні значення цих показників бралися з відкритих джерел, посилання на які наведені в Таблиці 3.


Таблиця 3. Показники оцінювання діяльності університетів

Показник Вага показ-ника Оцінювання виду діяльності Вікрите джерело доступу до показника
1 QS World University Rankings 0.150 Академічна діяльність

СКЛАДОВІ ПОКАЗНИКА:  
Academic Reputation - 40%,
Employer Reputation - 10%,
Faculty Student Ratio - 20%,
Citations per Faculty - 20%,
International Faculty Ratio - 5%,
International Student Ratio - 5%
https://www.topuniversities.com
2 Scopus 0.145 Науково-видавнича діяльність https://osvita.ua
3 Webometrics 0.135 Оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів шляхом моніторингу їх Інтернет-сайтів https://webometrics.info
4 THE University Impact Rankings0.100 Досягнення ЗВО в розрізі 17 Цілей Сталого Розвитку ООНhttps://www.timeshighereducation.com/
impactrankings
5 Times Higher Education World University Rankings 0.150 Академічна діяльність

СКЛАДОВІ ПОКАЗНИКА:
Teaching (the learning environment)-30%,                      
Research (volume, income and reputation)-30%,                              
Citations (research influence)-30%,
International outlook (staff, students and research) - 7,5%,          
Industry income (knowledge transfer) – 2,5%
                                 
https://www.timeshighereducation.com/
world-university-rankings/2023
6 UniRank0.100 Якість представлення та популярність ЗВО у Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників https://www.4icu.org
7 Ефективність участі ЗВО України в конкурсах наукових проектів (міжнародних і вітчизняних)0.060 Наукова роботаhttps://mon.gov.ua/ua/
nauka/yevrointegraciya
,

https://mon.gov.ua/ua/npa,

https://mon.gov.ua/storage/app/
media/nauka/2022
,

https://mon.gov.ua/ua
8 Премії Президента України та Верховної Ради України для молодих вчених 0.060 Навчально-наукова робота https://www.president.gov.ua ,

    https://zakon.rada.gov.ua
9 Кількість отриманих патентів вченими університету0.060 Винахідницька діяльність https://ukrpatent.org
10 Середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом 0.040 Привабливість університету для абітурієнтівhttps://vstup2022.edbo.gov.ua/
statistics


3. Академічний рейтинг ЗВО України "Топ-200 Україна 2023", розрахований з застосуванням викладеної методики, наведено в Таблиці 4.

(Електронна версія Таблиці 4 дозволяє відображену в ній інформацію сортувати)


Таблиця 4. Рейтинг університетів України "Топ-200 Україна 2023"

Рейтинг університетів України \


На сайті Центру міжнародних проєктів "Євроосвіта" показники також відображено додатково:

Показник-1
Показник-2
Показник-3
Показник-4
Показник-5
Показник-6
Показник-7
Показник-8:

Премії Верховної Ради України молодим ученим >>>

 

Премії Президента України для молодих вчених  >>>

Показник-9
Показник-10
Довідково:

Інформація, що була зібрана для рейтингу ВНЗ "Топ-200 Україна" >>>

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів