Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2022 році « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2022 році
16-01-2023

ІНФОРМАЦІЯ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ РЕЙТИНГУ "ТОП 200 УКРАЇНА" 2023

(Сторінку оновлено
12.05.2023 р.)Значення діапозону дат «з 1 січня 2022р. по 31 грудня 2022р.»
За інформацією https://sis.ukrpatent.org↑↓ ЗВО↑↓ Рейтинг за кількістю отриманих у 2022 році патентів↑↓ Разом кількісь отриманих у 2022 році патентівВинаходи ↑↓Корисні моделі ↑↓Промислові зразки ↑↓
Національний університет біоресурсів і природокористування України16524410
Харківський національний автомобільно-дорожній університет2524480
Криворізький національний університет3440440
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"4438350
Національний університет "Львівська політехніка"5407330
Національний університет цивільного захисту України6381370
Український державний університет залізничного транспорту7366300
Національний фармацевтичний університет8279180
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"9263230
Центральноукраїнський національний технічний університет10250250
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"11248160
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного11241230
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна12234190
Національна академія Національної гвардії України13220220
Вінницький національний технічний університет14211200
Полтавський державний аграрний університет14210210
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля15201190
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова16183150
Ужгородський національний університет1717980
Одеська національна академія харчових технологій17173140
Сумський державний університет17170170
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 1814680
Дніпровський державний аграрно-економічний університет18141130
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба18140140
Українська академія друкарства19131120
Львівський національний університет імені Івана Франка19133100
Полтавський державний медичний університет19132110
Луцький національний технічний університет19130130
Київський національний університет імені Тараса Шевченка20122100
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"2111380
Буковинський державний медичний університет21111100
Національний університет "Одеська морська академія"21110110
Український державний хіміко-технологічний університет2210550
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу2210460
Український державний університет науки і технологій2210280
Бердянський державний педагогічний університет22100100
Державний біотехнологічний університет22100100
Національний університет водного господарства та природокористування22100100
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича2210190
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова238710
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського238260
Одеський державний аграрний університет238080
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини238080
Донецький національний технічний університет247430
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури247160
Дніпровський державний технічний університет247070
Національний транспортний університет247070
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського247070
Національний університет харчових технологій256420
Харківський національний медичний університет256420
Державний університет "Житомирська політехніка"256240
Волинський національний університет імені Лесі Українки256060
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова256060
Подільський державний університет256060
Державний університет телекомунікацій265500
Донбаська державна машинобудівна академія265140
Одеський національний медичний університет265140
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова265140
Національний лісотехнічний університет України265050
Харківський національний університет радіоелектроніки265050
Хмельницький національний університет265050
Черкаський державний технологічний університет265050
Одеська державна академія будівництва та архітектури274310
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя274310
Київський національний торговельно-економічний університет274220
Київський національний університет будівництва і архітектури274130
Білоцерківський національний аграрний університет274040
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького274040
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"274040
Національний університет "Чернігівська політехніка"274040
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя283300
Вінницький національний аграрний університет283210
Донбаська національна академія будівництва і архітектури283210
Херсонська державна морська академія283120
Донецький національний університет імені Василя Стуса 283030
Запорізький національний університет283030
Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського283030
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника292200
Сумський національний аграрний університет292200
Івано-Франківський національний медичний університет292110
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького292110
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного292110
Національний університет "Запорізька політехніка"292110
Українська інженерно-педагогічна академія292110
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку292020
Державний університет інфраструктури та технологій292020
Запорізький державний медичний університет292020
Київський національний університет технологій та дизайну292020
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності292020
Миколаївський національний аграрний університет292020
Уманський національний університет садівництва292020
Херсонський державний аграрно-економічний університет292020
Херсонський державний університет292020
Чорноморський національний університет імені Петра Могили292020
Донецький національний медичний університет301100
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 301100
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця301100
Дніпровський державний медичний університет301010
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ301010
Донецький державний університет внутрішніх справ301010
Луганський національний аграрний університет301010
Національна академія внутрішніх справ301010
Національний авіаційний університет301010
Національний університет охорони здоров'я ім.Шупика301010
Поліський національний університет301010
Приазовський державний технічний університет301010
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка301010
Харківський національний університет будівництва та архітектури301010
Херсонський національний технічний університет301010
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького301010
Академія адвокатури України310000
Академія Державної пенітенціарної служби310000
Академія кіно та нових медіа310000
Академія праці, соціальних відносин і туризму310000
Академія рекреаційних технологій і права310000
Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі310000
Бердянський університет менеджменту і бізнесу310000
Буковинський університет310000
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"310000
Військова академія (м. Одеса)310000
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут310000
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського310000
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва310000
Вінницький кооперативний інститут310000
Вінницький фінансово-економічний університет310000
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 310000
Національний університет "Одеська політехніка"310000
Державний університет економіки і технологій310000
Дніпровський гуманітарний університет310000
Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я310000
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини310000
ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ШАГ"310000
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки310000
Донбаський державний педагогічний університет310000
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 310000
Донецький університет економіки та права310000
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті310000
Європейський університет (ПВНЗ)310000
Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова310000
Житомирський державний університет імені Івана Франка 310000
Закарпатська академія мистецтв310000
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ310000
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій310000
Західноукраїнський національний університет310000
Івано-Франківська академія Івана Золотоустого310000
Ізмаїльський державний гуманітарний університет310000
Інститут екології економіки і права310000
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України310000
Інститут психології і підприємництва310000
ІТ СТЕП Університет310000
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка310000
Карпатський університет імені Августина Волошина310000
Київська Академія мистецтв310000
Київська Академія перукарського мистецтва310000
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука310000
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв310000
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра310000
Київська православна богословська академія310000
Київський інститут бізнесу та технологій310000
Київський кооперативний інститут бізнесу і права310000
КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ310000
Київський міжнародний університет (ПВНЗ) 310000
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана310000
Київський національний лінгвістичний університет310000
Київський національний університет культури і мистецтв310000
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого310000
Київський університет імені Бориса Грінченка310000
Київський університет культури (ПВНЗ)310000
Київський університет права Національної академії наук України310000
Київський університет ринкових відносин310000
Київський університет туризму, економіки і права310000
Класичний приватний університет310000
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка310000
Криворізький державний педагогічний університет310000
Луганська державна академія культури і мистецтв310000
Луганський державний медичний університет310000
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка310000
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка310000
Львівська національна академія мистецтв310000
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка310000
Львівський державний університет внутрішніх справ310000
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського310000
Львівський інститут менеджменту310000
Львівський медичний інститут310000
Львівський національний університет природокористування310000
Львівський торговельно-економічний університет310000
Львівський університет бізнесу та права310000
Маріупольський державний університет310000
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького310000
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського310000
Міжнародний гуманітарний університет310000
Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"310000
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука310000
МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ310000
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика310000
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая310000
Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка"310000
Міжнародний університет бізнесу і права310000
Міжнародний університет фінансів310000
Міжрегіональна Академія управління персоналом310000
Мукачівський державний університет310000
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького310000
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв310000
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури310000
Національна академія Служби безпеки України310000
Національна академія статистики, обліку та аудиту310000
Національна академія управління310000
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського310000
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова310000
Національний університет "Києво-Могилянська академія"310000
Національний університет "Одеська юридична академія"310000
Національний університет "Острозька академія"310000
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка310000
Національний університет фізичного виховання і спорту України310000
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого310000
Нікопольський економічний університет310000
Новокаховський політехнічний інститут310000
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової310000
Одеський державний екологічний університет310000
Одеський державний університет внутрішніх справ310000
Одеський національний економічний університет310000
Одеський національний морський університет310000
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського310000
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка310000
Полтавський університет економіки і торгівлі310000
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту310000
Рівненський державний гуманітарний університет310000
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка310000
Східно-європейський слов'янський університет310000
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова310000
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського310000
ТАВРІЙСЬКИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ310000
ТОВ "Харківський університет"310000
Український гуманітарний інститут310000
Український католицький університет310000
Українсько-американський університет Конкордія310000
Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет"310000
Університет "Київська школа економіки"310000
Університет Григорія Сковороди в Переяславі310000
Державний податковий університет310000
Університет економіки і підприємництва310000
Університет економіки та права "КРОК"310000
Університет імені Альфреда Нобеля310000
Університет Короля Данила 310000
Університет менеджменту освіти310000
Університет митної справи та фінансів310000
Університет науки та технологій310000
Університет новітніх технологій310000
Університет сучасних знань310000
ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ310000
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 310000
Харківська державна академія культури310000
Харківська державна академія фізичної культури310000
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"310000
Харківський міжнародний медичний університет310000
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця310000
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди310000
Харківський національний університет внутрішніх справ310000
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського310000
Харківський технологічний університет "ШАГ"310000
Херсонський економічно - правовий інститут310000
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія310000
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут310000
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова310000
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія310000
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка310000

(Є можливість сортування клікаючи мишкою на заголовках стовчиків таблиці)


Скориставшись нашою Інструкцією щодо пошуку даних кількості патентів, отриманих ЗВО України Ви можете самостійно переглянути кількісні показники, тематику патентів і термін їх дії.
Додатково:

Промислова власність у цифрах за 9 місяців 2022 року: ЗВО з найвищою винахідницькою активністю


: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів