Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік (таблиця) « Інформація для нового рейтингу українских ЗВО « Євро Освіта
Інформація для нового рейтингу українских ЗВО
Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік (таблиця)
17-12-2022

Вибірка (таблиця ЗВО/переможці) з Постанови ВР
від 13 грудня 2022 року № 2833-IX >>>РоботаПІБНауковий
ступінь
Заклад вищої освіти
Наукове обґрунтування оптимальних методів і засобів інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходівПетруку Роману Васильовичудоктору технічних наук, професору кафедриВінницький національний технічний університет
Техніко-технологічне забезпечення безвідходного виробництва біологічно цінних хлібних виробів і кормової продукціїМиколенко Світлані Юріївнікандидату технічних наук, доценту кафедри Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дизайн та властивості нових N,O,S-вмісних гетероциклів біомедичного призначенняПальчикову Віталію Олександровичудоктору хімічних наук, директору Науково-дослідного інституту хімії та геологіїДніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Опіка над дітьми у педагогічній теорії та практиціКарпенко Оресті Євгенівнідоктору педагогічних наук, професору кафедри Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Кристалічна інженерія р-комплексів купруму(I) і аргентуму(I) з алільними похідними гетероциклічних сполук та їх нелінійно-оптичні властивостіСливці Юрію Івановичудоктору хімічних наук, провідному науковому співробітникуДрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Концепція формування асортименту ергономічного захисного та спеціального одягу на засадах дизайнуКолосніченко Олені Володимирівнідоктору мистецтвознавства, професору кафедри Київський національний університет технологій та дизайну
Концепція формування асортименту ергономічного захисного та спеціального одягу на засадах дизайнуРубанці Аллі Іванівнікандидату технічних наук, доценту кафедриКиївський національний університет технологій та дизайну
Концепція формування асортименту ергономічного захисного та спеціального одягу на засадах дизайнуТокар Галині Миколаївнідоктору філософії з галузі знань виробництво та технології, асистенту кафедри Київський національний університет технологій та дизайну
Мультитаргетні похідні 4-тіазолідинону та споріднені гетероциклічні системи: молекулярний дизайн протипухлинних та протимікробних "лікоподібних" молекулЛозинському Андрію Володимировичукандидату фармацевтичних наук, доценту кафедри Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Мультитаргетні похідні 4-тіазолідинону та споріднені гетероциклічні системи: молекулярний дизайн протипухлинних та протимікробних "лікоподібних" молекулЮшину Ігорю Михайловичуаспіранту кафедри Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Нові регуляторні механізми біосинтезу клінічно-важливих антибіотиківЮщуку Олександру Сергійовичукандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Львівський національний університет імені Івана Франка
Нові регуляторні механізми біосинтезу клінічно-важливих антибіотиківКошлі Оксані Тарасівнікандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітникуЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Мультифункціональні склуваті середовища з рідкісноземельними активаторами для сучасної ІЧ фотонікиШпотюку Ярославу Олеговичу кандидату фізико-математичних наук, доктору філософії з галузі знань матеріалознавство, старшому науковому співробітнику Львівський національний університет імені Івана Франка
Опис квантованості простору за допомогою деформованих алгебр зі збереженням фундаментальних фізичних принципів та верхня межа для кванта довжиниГнатенко Христині Павлівнідоктору фізико-математичних наук, доценту кафедри Львівський національний університет імені Івана Франка
Інноваційні методи комплексного позиціонування для літальних апаратів цивільної авіаціїОстроумову Івану Вікторовичудоктору технічних наук, професору кафедри Національний авіаційний університет
Інтелектуальні методи, моделі та інформаційні технології контролю небезпечних захворювань в умовах пандеміїЧумаченку Дмитру Ігоровичукандидату технічних наук, доценту кафедри Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Створення нових функціональних матеріалів для експлуатації в сильних електромагнітних поляхСуровицькому Сергію Вікторовичумолодшому науковому співробітникуНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Створення нових функціональних матеріалів для експлуатації в сильних електромагнітних поляхКонотопському Леоніду Євгеновичукандидату фізико-математичних наук, науковому співробітникуНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Створення нових функціональних матеріалів для експлуатації в сильних електромагнітних поляхБогдановій Катерині Борисівнікандидату технічних наук, науковому співробітникуНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Створення нових функціональних матеріалів для експлуатації в сильних електромагнітних поляхЗахарову Артему Вячеславовичукандидату технічних наук, заступнику завідувача науково-дослідної частини Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Новітні наноструктуровані матеріали та їх використання у системах фотовольтаїкиЗайцеву Роману Валентиновичудоктору технічних наук, завідувачу кафедри Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Новітні наноструктуровані матеріали та їх використання у системах фотовольтаїкиМінаковій Ксенії Олександрівнікандидату фізико-математичних наук, доценту кафедриНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Вдосконалення ресурсозберігаючих технологій виготовлення з техногенних відходів та рудних концентратів легуючих матеріалів, що містять тугоплавкі елементиПетрищеву Артему Станіславовичукандидату технічних наук, доценту кафедри Національний університет "Запорізька політехніка"
Інтелектуальні методи, моделі та інформаційні технології контролю небезпечних захворювань в умовах пандеміїФедушко Соломії Степанівнікандидату технічних наук, доценту кафедри Національний університет "Львівська політехніка"
Науково-технічні засади підвищення точності промислових вимірювань температури термоелектричними перетворювачамиКочану Оресту Володимировичудоктору технічних наук, доценту кафедри Національний університет "Львівська політехніка"
Мінімізація впливу загроз економічній безпеці України в умовах пандеміїОнищенко Світлані Володимирівнідоктору економічних наук, професору кафедри Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Мінімізація впливу загроз економічній безпеці України в умовах пандеміїСівіцькій Світлані Павлівнікандидату економічних наук, доценту кафедриНаціональний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Мінімізація впливу загроз економічній безпеці України в умовах пандеміїМаслій Олександрі Анатоліївнікандидату економічних наук, доценту кафедриНаціональний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Мінімізація впливу загроз економічній безпеці України в умовах пандеміїГлушко Аліні Дмитрівнікандидату економічних наук, доценту кафедри Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Моделювання просторово-часового варіювання продукційного потенціалу та біорізноманіття агроландшафтів Поліської та Лісостепової зон УкраїниЗимароєвій Анастасії Анатоліївнікандидату біологічних наук, доценту кафедри Поліський національний університет
Моделювання просторово-часового варіювання продукційного потенціалу та біорізноманіття агроландшафтів Поліської та Лісостепової зон УкраїниФедонюк Тетяні Павлівні доктору сільськогосподарських наук, керівнику навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища Поліський національний університет
Нова парадигма розроблення інтелектуальних систем параметричної ідентифікації технологічних процесівПавленку Івану Володимировичудоктору технічних наук, доценту кафедриСумський державний університет
Нова парадигма розроблення інтелектуальних систем параметричної ідентифікації технологічних процесівІванову Віталію Олександровичудоктору технічних наук, завідувачу кафедри Сумський державний університет
Просторові структурно-вантові сталезалізобетонні конструкціїГасію Григорію Михайловичудоктору технічних наук, завідувачу кафедриСумський національний аграрний університет
Синергія інтелектуальних транспортних та Smart Grid систем на прикладі критичної інфраструктури залізниць УкраїниБосому Дмитру Олексійовичудоктору технічних наук, виконувачу обов’язків завідувача кафедриУкраїнський державний університет науки і технологій
Синергія інтелектуальних транспортних та Smart Grid систем на прикладі критичної інфраструктури залізниць УкраїниСабліну Олегу Ігоровичудоктору технічних наук, завідувачу кафедриУкраїнський державний університет науки і технологій
Синергія інтелектуальних транспортних та Smart Grid систем на прикладі критичної інфраструктури залізниць УкраїниМаркулю Руслану Володимировичукандидату технічних наук, доценту кафедриУкраїнський державний університет науки і технологій
Синергія інтелектуальних транспортних та Smart Grid систем на прикладі критичної інфраструктури залізниць УкраїниКовальчуку Віталію Володимировичудоктору технічних наук, доценту кафедриУкраїнський державний університет науки і технологій
Нові флуоресцентні платформи для біотехнологічних та біомедичних застосуваньТрусовій Валерії Михайлівнідоктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Нові флуоресцентні платформи для біотехнологічних та біомедичних застосуваньЖитняківській Ользі Анатоліївнікандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникуХарківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Нові флуоресцентні платформи для біотехнологічних та біомедичних застосуваньВус Катерині Олександрівнікандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Нові флуоресцентні платформи для біотехнологічних та біомедичних застосуваньТарабарі Уляні Костянтинівнімолодшому науковому співробітнику Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Підвищення ресурсу роботи морського і річкового транспорту за рахунок використання розроблених полімерних композитів з поліпшеними трибологічними, антистатичними та антикорозійними властивостямиЯкущенку Сергію Вікторовичу доктору філософії з галузі знань транспорт, старшому викладачу кафедри Херсонська державна морська академія
Підвищення ресурсу роботи морського і річкового транспорту за рахунок використання розроблених полімерних композитів з поліпшеними трибологічними, антистатичними та антикорозійними властивостямиСметанкіну Сергію Олексійовичустаршому викладачу кафедриХерсонська державна морська академія
Підвищення ресурсу роботи морського і річкового транспорту за рахунок використання розроблених полімерних композитів з поліпшеними трибологічними, антистатичними та антикорозійними властивостямиСапроновій Анні Вікторівніаспіранту кафедриХерсонська державна морська академія
Інформаційна технологія побудови резильєнтних до кіберзагроз комп’ютерних систем шляхом забезпечення принципів проактивності, адаптивності та стійкості до втручаньЛисенку Сергію Миколайовичудоктору технічних наук, професору кафедри Хмельницький національний університет
Текст Постанови ВР від 13 грудня 2022 року № 2833-IX "Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік" >>>


При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів