Голова ДІНЗ про Основні порушення та недоліки в організації і проведенні прийому до ВНЗ у 2012 році « Інформація з інших джерел « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
Лист адміністратору
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Інформація з інших джерел
Голова ДІНЗ про Основні порушення та недоліки в організації і проведенні прийому до ВНЗ у 2012 році
20-11-2012

Виступ Голови ДІНЗ України Михайла Гончаренка на нараді-семінарі з питань організації і проведення вступної кампанії 2013 року


Шановні учасники наради!


Державною інспекцією навчальних закладів України у 2012 році перевірено 52 вищих навчальних заклади (34 - ІІІ-ІУ рівнів акредитації та 18 – І-ІІ рівнів акредитації), у Дніпропетровській (5), Донецькій (8), Житомирській (2), Запорізькій (5), Львівській (3), Полтавській(2), Тернопільській (6), Чернівецькій (1) областях та м. Києві (20). З числа перевірених 35 (68 %) ВНЗ - державної форми власності.

Крім того, розглянуто більше100 звернень абітурієнтів та їх батьків, громадських організацій, що надходили на телефони «гарячої лінії» Державної інспекції, з питань прийому до державних вищих навчальних закладів.

Під час інспектування ВНЗ проаналізовано роботу приймальних комісій щодо відповідності їх діяльності вимогам чинного законодавства, дотримання нормативно-правових актів у сфері вищої освіти та врахування інструктивно-методичних листів Міністерства при організації та проведенні прийому.

У більшості перевірених вищих навчальних закладів роботу приймальних комісій організовано відповідно до вимог нормативних документів, що регламентують порядок проведення вступної кампанії у 2012 році.

Проте в окремих ВНЗ мали місце певні порушення та недоліки при організації та проведенні вступної кампанії. З метою їх недопущення в наступному році до вашої уваги пропонується узагальнена інформація про результати перевірок.


Основні порушення та недоліки в організації і
проведенні прийому до ВНЗ у 2012 році


1. В організаційному забезпеченні вступної кампанії ВНЗ

Склад, структура та процедура створення приймальної комісії та її структурних підрозділів не відповідають вимогам Примірного положення про приймальну комісію:

до складу приймальної комісії не включено представників органів студентського самоврядування та громадськості (5 ВНЗ);

відсутній розподіл функціональних обов’язків між членами приймальної комісії (5 ВНЗ);

не оновлено склад приймальної комісії відповідно до вимог або оновлено формально (7 ВНЗ).

Невідповідність якісного складу підрозділів приймальної комісії вимогам Примірного положення про приймальну комісію:

члени предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій одночасно є членами приймальної комісії;

не оновлено склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій (4 ВНЗ);

предметні екзаменаційні комісії складаються з одної особи;

для прийому на декілька неспоріднених напрямів підготовки створено одну атестаційну комісію;

до складу апеляційної комісії не включені вчителі системи загальної середньої освіти (зовнішні фахівці) (5 ВНЗ);

головою (членом) декількох предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій призначено одну особу.


Система діловодства приймальної комісії не відповідає загальним вимогам:

зміст протоколів засідань приймальної комісії носять формальний характер;

прийняття рішень та оформлення протоколів здійснюється при наявності лише 50% її членів (замість 2/3 складу) (4 ВНЗ);

відсутня системність в роботі приймальної комісії та оформлення її рішень відповідними протоколами (5 ВНЗ);

2. Невідповідність Правил прийому ВНЗ затвердженим Умовам прийому до вищих навчальних закладів України

Порушення термінів затвердження та несвоєчасне внесення змін і доповнень щодо:

порядку розгляду електронних заяв;

нарахування додаткових балів вступникам, які закінчили підготовчі курси ВНЗ;


Недостатня інформація про умови прийому для окремих категорій вступників:

не встановлено порядок зарахування осіб, які за сертифікатами набрали однакову кількість балів і беруть участь у конкурсі на загальних підставах;

не встановлено конкретний строк подачі оригіналів документів по третій хвилі;

не визначено порядок та умови для зарахування на навчання за програмою бакалавра осіб, які мають повну вищу освіту іншого профілю.

3. Порушення у створенні умов щодо відкритості та гласності роботи приймальної комісії вищого навчального закладу

Неналежна організація роботи з Єдиною державною електронною базою освіти (ЄДЕБО):

несвоєчасне призначення відповідальних за роботу з ЄДЕБО (16 ВНЗ);

не забезпечення оперативного внесення інформації з паперових заяв до ЄДЕБО (9 ВНЗ);

несвоєчасна перевірка достовірності даних вступника через ЄДЕБО у зв’язку з недостатньою кількістю комп’ютерних ліній, підключених до неї (4 ВНЗ);

Недостатнє інформаційне забезпечення роботи приймальної комісії на стендах або веб-сайтах:

відсутня переважна більшість необхідної інформації для вступників (6 ВНЗ);

відсутня інформація про ліцензії та сертифікати про акредитацію (5 ВНЗ);

відсутні інформація про номери телефонів «гарячої лінії» МОНмолодьспорту України, управління освіти і науки ОДА, діяльність громадського регіонального штабу «Вступна кампанія – 2012» (7 ВНЗ);

відсутня інформація про конкурсну ситуацію (5 ВНЗ);

не оприлюднені програми творчих конкурсів, фахових вступних випробувань (5 ВНЗ).

4. Порушення в організації прийому документів

Невідповідність переліку та якості документів Умовам прийому:

особові справи не містять всіх передбачених вимогами документів або документи не відповідають вимогам (7 ВНЗ);

копії документів вступників не завірено в установленому порядку (11 ВНЗ);

відсутня згода на обробку персональних даних (4 ВНЗ);

відсутній опис особової справи (наказ МОНмолодьспорту від 29.03.32012 №384) (4 ВНЗ);


Порушення порядку ведення журналів реєстрації заяв і документів вступників:

не містять всіх встановлених вимогами розділів (не відповідають формі Н-1.02) (5 ВНЗ);

мають місце виправлення або записи олівцем (10 ВНЗ);

не фіксуються всі дані сертифікатів УЦОЯО або кількість балів з конкурсних предметів, середній бал документу про освіту (12 ВНЗ);

сторінки не пронумеровані, не прошиті та не скріплено печаткою (3 ВНЗ);

журнали не закриті відповідно до вимог (8 ВНЗ).


5. Порушення та недоліки при проведенні вступних випробувань

Програми вступних випробувань:

не розроблено для окремих категорій вступників або з окремих предметів (6 ВНЗ);

розроблені несвоєчасно (5 ВНЗ);

не відповідають структурі: відсутні пояснювальна записка, критерії оцінювання, список літератури тощо (7 ВНЗ);

критерії оцінювання не відповідають вимогам: формальні або неоднозначні (4 ВНЗ);

Порушення у процедурі вступних випробувань:

недосконалий розклад вступних випробувань (7 ВНЗ);

система шифрування екзаменаційних робіт дозволяє ідентифікувати прізвище абітурієнта під час перевірки (3 ВНЗ);

робочий день членів предметних екзаменаційних комісій під час перевірки вступних робіт перевищує 12 годин (2 ВНЗ);


Порушення у веденні діловодства при проведенні вступних випробувань:

відсутні журнали обліку бланкової документації, екзаменаційних матеріалів і їх видачі;

відсутні листи усних відповідей (тестування, співбесіди) в особових справах абітурієнтів;

в аркушах результатів вступних випробувань відсутні необхідні підписи;

вступні роботи додатково не перевірені головою предметної комісії щодо правильності виставленої оцінки;

екзаменаційні відомості не оформлені відповідно до вимог.

6. Порушення та недоліки в конкурсному відборі та зарахуванні:

рейтинговий список та списки рекомендованих до зарахування поєднуються;

своєчасно не анулюються рекомендації на зарахування для осіб, що не подали оригінали документів;

рішення про зарахування вступників не відображено в протоколах засідань приймальної комісії;

7. Порушення при укладанні договорів на надання освітніх послуг

Зміст договору ВНЗ не відповідає Типовому договору:

передбачено щорічне коригування оплати відповідно до офіційно затвердженого КМУ індексу інфляції;

у випадку псування майна (устаткування) інституту з вини студента останній зобов’язується відшкодувати матеріальні збитки у повному обсязі;

за погодженням сторін як форма оплати за навчання може вноситись устаткування, інші види майна та надаватись послуги

Порушуються вимоги оформлення договорів:

відсутні підписи керівника та печатка навчального закладу;

укладання договорів та оплата за навчання відбувається до закінчення терміну прийому заяв, проведення вступних випробувань, проведення конкурсу та рекомендацій до зарахування;

договори укладаються з неповнолітніми.

8. Надання платних послуг, які не передбачені чинним законодавством

запровадження обов’язкового благодійного вступного внеску від абітурієнтів.

Як вже зазначалось, у ході вступної кампанії активно працювала «гаряча лінія» Державної інспекції навчальних закладів України. З питань організації прийому від громадян надійшло 108 звернень. Їх аналіз показав, що на кожному етапі вступної кампанії громадяни звертались з подібними питаннями, незалежно від регіону і вищого навчального закладу.

Зокрема, на всіх етапах вступної кампанії актуальною була інформація про особливості пільг при зарахуванні для різних категорій вступників.

На етапі прийому документів ключовими питаннями виявились:

уточнення щодо наявності ліцензії у ВНЗ;

механізм використання можливостей подання документів у 5 різних ВНЗ та на різні напрями;

умови прийому на навчання іноземних громадян;

можливість отримати другу вищу освіту за державним замовленням за наявності освіти за таким же ОКР.

На етапі конкурсного відбору найчастіше звучали питання щодо:

непрозорості рейтингових списків у цілій низці ВНЗ;

порушень при рекомендації на зарахування пільгових категорій (особливо шахтарів, законодавство щодо яких змінено у період проведення вступної кампанії), відмови повернути оригінали документів.

У значній мірі проблемні питання, які виявлені перевірками, обумовлені прогалинами організаційного забезпечення та регламенту роботи приймальних комісій, недостатністю або непрозорістю інформування вступників та їх батьків.Матеріали за результатами перевірок вищих навчальних закладів розглянуто на засіданнях колегії Державної інспекції навчальних закладів України (12.10.2012) та МОНмолодьспорту (26.10.2012) та прийнято відповідні рішення. Зокрема Державній інспекції доручено забезпечити контроль за дотриманням чинного законодавства під час організації і проведення вступної кампанії в 2013 році.

Державна інспекція навчальних закладів України вважає за доцільне виступити з ініціативою щодо посилення персональної відповідальність керівників вищих навчальних закладів за організацію і проведення прийому вступників та у разі виявлення порушень і недоліків застосування до керівників ВНЗ відповідних дисциплінарних стягнень.

Дякую за увагу!


Додатково:

Державна інспекція навчальних закладів визначила типові порушення та недоліки у діяльності ВНЗ України

: анонси :
: акценти :
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг "Топ-200 Україна 2020"
Інформацію про 10 кращих ЗВО в рейтингу «Топ-200 Україна 2020» представлено на сайті IREG Observatory
"Наука та метрика": До уваги вченої спільноти! Новий проєкт Порядку присудження наукових ступенів
Кабінет Міністрів опублікував постанову щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня
МОН: Мінімальна вартість контрактного навчання 2020
ДНТБ: Статистика використання працівниками українських ЗВО доступу до Scopus, Web of Science та SpringerLink
Президент: Про вдосконалення вищої освіти в Україні
Український державний центр міжнародної освіти: У 2019 році в Україні навчалося 80470 іноземних студентів
World Universities Web Ranking 2020 (January edition) - рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті
Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів