Національний університет біоресурсів і природокористування України « ТОП-10 ЗВО України « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
Лист адміністратору
: пошук :
 
: голосування :
Чи є у відкритому доступі актуальні статистичні дані про вищі навчальні заклади
Так
Ні


: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
ТОП-10 ЗВО України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
6-05-2010

Ректор


Мельничук Дмитро Олексійович
Герой України, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України та НААН України, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії ім. В. Вернадського, почесний професор університету штату Айова (США), почесний доктор Берлінського ім. Гумбольдта (Німеччина) і Гентського (Бельгія) університетів, Російського державного аграрного університету – МСГА імені К.А. Тімірязєва, Астраханського технічного університету (РФ), почесний професор Варшавського і Люблінського (Польща), Казахського аграрних університетів та виїзний професор Токійського аграрного університету (Японія), почесний президент Всесвітнього консорціуму установ вищої аграрної освіти та досліджень у сільському господарстві, член вищої Ради при генеральному директорі ФАО ООН, почесний сенатор Сенату штату Луїзіана (США), член Президії державного Комітету з питань державних премій України в області науки і техніки. Має державні нагороди: медаль "За трудовую доблесть", повний кавалер орденів "За заслуги", орден Ломоносова (РФ), орден Франції "За заслуги", орден Держави та Золоту зірку Героя України.

Тел.: (044)257-51-75, 527-82-42
E-mail: rectorat@nauu.kiev.ua


Головна будівля Національного університету біоресурсів і природокористування

Фото з сайту: uk.wikipedia.org


Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на розроблення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні. На 20 факультеті його базового закладу університету (м. Київ), у Південному філіалі НУБіП України "Кримський агротехнологічний університет" і в 12 регіональних вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації навчається понад 39 тис. студентів та понад 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів.

Навчальний процес і наукові дослідження НУБіП України забезпечують понад 3000 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі - 350 - професорів і докторів наук, понад 1380 - доцентів і кандидатів наук.

До складу Університету входять такі структурні підрозділи:

- навчально-наукові та науково-дослідні інститути;

- факультети;

- кафедри, навчально-наукові, навчально-науково-виробничі та навчально-виробничі центри;

- проблемні, наукові та навчальні лабораторії; технологічні підприємства, цехи, ферми, майстерні;

- філії, вищі навчальні заклади I-III рівня акредитації, навчально-дослідні господарства та дослідні станції, в тому числі:

- Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет",

- Бережанський агротехнічний інститут (Тернопільська область),
- Ніжинський агротехнічний інститут (Чернігівська область),
- Заліщицький аграрний коледж імені Є. Храпливого (Тернопільська область),
- Ірпінський економічний коледж (Київська область),
- Немішаївський агротехнічний коледж (Київська область),
- Боярський коледж екології і природних ресурсів (Київська область),
- Бобровицький коледж економіки та менеджменту імені О. Майнової (Чернігівська область),
- Мукачівський аграрний коледж (Закарпатська область),
- Кримський агропромисловий коледж (АР Крим),
- Прибрежненський аграрний коледж (АР Крим),
- Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства (АР Крим),
- Бахчисарайський будівельний технікум (АР Крим),
- Великоснітинське навчально-дослідне господарство імені О. Музиченка (Київська область),
- Агрономічна дослідна станція (Київська область),
- Боярська лісова дослідна станція (Київська область),
- Навчально-дослідне господарство "Ворзель" (Київська область),
- ДП «Навчально-дослідний племінний птахівничий завод ім. Фрунзе НАУ» (АР Крим),
- Навчально-науковий центр біології і екології субтропічних рослин та ландшафтознавства (АР Крим),
- Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології (Київська обл.);
- Українська лабораторія якості і безпеки продукції агропромислового комплексу (Київська область),
- Український навчально-науково-інноваційний центр новітньої сільськогосподарської техніки і технологій (Київська область),
- Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса),
- Навчально-дослідна станція гірського лісівництва і садівництва (АР Крим),
- спортивно-оздоровчий табір "Академічний" (Одеська область),
- навчально-інформаційно-консультаційні пункти та інші підрозділи.

Основними завданнями, відповідно до Статуту Університету, є:

1) освітня і культурно-виховна діяльність:

- підготовка кадрів з неповною вищою освітою, базовою вищою освітою, повною вищою освітою, а також робітничих професій для агропромислової та природоохоронної галузі;

- забезпечення подальшого удосконалення системи вищої аграрної та екологічної освіти і науки в Україні відповідно до вимог Болонського процесу та міжнародних стандартів сталого розвитку агросфери, біоресурсів і сільських територій;

- підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців для сільського, лісового, рибного господарства, ветеринарної медицини і природоохоронної галузі;

- підготовка, перепідготовка та атестація науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації для Університету, інших навчальних закладів та наукових установ;

- формування у студентів високої культури та національної громадянської свідомості;

- створення належних умов для навчання, праці, охорони здоров'я, відпочинку та оздоровлення студентів, аспірантів, докторантів і працівників Університету;

- підготовка, видання і реалізація навчальної, наукової, навчально-методичної літератури та іншої видавничої продукції;

- професійно-технічне навчання, у тому числі з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів,

- трактористів, комбайнерів, майстрів виробничих процесів для агропромислової та природоохоронної галузі;


2) наукова, дослідницька і видавнича діяльність:

- організація і проведення науково-дослідних розробок з урахуванням досвіду провідних іноземних університетів дослідницького типу;

- організація і проведення конференцій, симпозіумів, конгресів, у тому числі міжнародних;

- розроблення науково-методичних рекомендацій щодо проведення експертизи якості насіннєвого та посадкового матеріалу, сільськогосподарської сировини та продовольства, проведення їх експертизи і стандартизації відповідно до міжнародних вимог, підготовка фахівців з експертизи і стандартизації;

- випуск наукових праць педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Університету, матеріалів конференцій, симпозіумів, нарад, тематичних збірників, наукових звітів та інших видань з питань розвитку аграрної сфери, економіки, охорони довкілля, соціального розвитку села;

3) інноваційна діяльність:

- розроблення і впровадження з додержанням принципів захисту інтелектуальної власності сучасних технологій і біотехнологій, систем якості і стандартів екологічної безпеки, збереження біорізноманіття, енергозбереження, альтернативного енергозабезпечення в сільському, лісовому, садово-парковому і рибному господарстві та у сфері зберігання, транспортування і переробки сільськогосподарської, харчової і біотехнологічної продукції;

- розроблення, випробування, стандартизація і впровадження новітнього обладнання, техніки та агротехнологій, одержання біологічно повноцінної та екологічно чистої продукції, сировини і продовольства у виробничих секторах агро-, лісо-, водогосподарських і природних комплексів;

- впровадження міжнародних стандартів та дотримання біоетики у діагностиці, профілактиці, лікуванні і забезпеченні здоров'я тварин та рослин;

- визначення якості, безпеки і відповідності міжнародним вимогам щодо стандартизації, сертифікації та ліцензування агровиробничих, продовольчих і біоресурсів агропромислового і природоохоронного комплексів;

- моніторинг, прогнозування і моделювання сталого розвитку наземних і водних екосистем із застосуванням сучасних технологій раціонального природокористування і відновлення сільських територій;

- інформаційно-консультаційне задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників та населення у процесі впровадження сучасних механізмів, систем управління у сфері розвитку соціально-економічних, земельних, правових відносин і формування державної політики в агропромисловій і природоохоронній галузях;

4) діяльність Університету як закладу дослідницького типу:

- забезпечення інтеграції навчальної, науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності як способу поліпшення рівня підготовки фахівців та прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу в агропромислову та природоохоронну галузь шляхом участі в розробленні державних фундаментальних і прикладних програм та співпраці із суб'єктами господарювання;

- утворення університетських дослідницьких та інноваційних центрів (науково-дослідних інститутів, навчально-наукових, навчально-науково-виробничих та науково-інноваційних центрів тощо), діяльність яких спрямована на оперативне розв'язання фундаментальних проблем і прикладних наукових та науково-виробничих завдань. Розширення співпраці з Національною академією наук, Українською академією аграрних наук та іншими галузевими академіями наук України, а також з іноземними науковими установами;

- розроблення пілотних проектів та утворення експериментальних підприємств з виробництва конкурентоспроможної продукції, розроблення новітніх технологій, матеріалів та машин, запровадження їх у сферах сільського, лісового і водного господарства та у переробній галузі відповідно до національних та міжнародних стандартів;

- інтеграція науково-дослідної діяльності Університету з провідними університетами світу (реалізація спільних науково-дослідних проектів, проведення конференцій, симпозіумів, виставок, наукових студентських олімпіад, отримання патентів, видання спільних наукових та навчально-методичних праць (підручників, монографій, посібників, рекомендацій тощо), створення освітянської, наукової та науково-методичної електронної бази даних, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних систем в агропромисловій та природоохоронній галузі);

- розроблення та впровадження у виробничу сферу новітніх технологій отримання високоякісної, безпечної для життя і конкурентоспроможної сільськогосподарської, лісової, рибної та продовольчої продукції. Забезпечення проведення державної та арбітражної незалежної експертизи якості і безпеки сільськогосподарської і продовольчої продукції та довкілля відповідно до міжнародних і національних стандартів;

- підготовка магістрів за програмами, які передбачають їх спеціалізацію за найактуальнішими виробничими, дослідницькими, педагогічними та науково-інноваційними напрямами, що ґрунтуються на новітніх досягненнях науки і техніки та міжнародних стандартах технологій природокористування, а також на показниках якості та безпеки продукції і довкілля, що сприятиме забезпеченню їх робочими місцями і поліпшенню діяльності, пов'язаної з підвищенням кваліфікації кадрів.

Відповідно до Указу Президента України від 14 грудня 2000 р. N 1338 "Питання Національного аграрного університету" Університет є самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом.Самоврядність (автономія) Університету згідно з його Статутом передбачає:

1) право Університету на прийняття самостійних рішень та вчинення відповідних дій у межах своєї компетенції з навчальної, навчально-наукової, науково-дослідницької і виробничо-господарської діяльності;

2) фінансування за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України, за індивідуальними нормативами, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

Індивідуальні нормативи фінансування та оплати праці не поширюються на виробничу сферу діяльності структурних підрозділів, які входять до складу Університету з правом юридичної особи, а також на вищі навчальні заклади I - III рівня акредитації (технікуми, коледжі, інститути);

3) самостійне визначення форм організації та обсягів оплати праці працівників, порядку використання коштів, отриманих з позабюджетних джерел, у тому числі частки, яка виділяється на оплату праці і матеріальне заохочення;

4) самостійне використання майна, переданого Університету в оперативне управління, в тому числі для провадження господарської діяльності, надання цього майна в оренду та в користування без права викупу;

5) безстрокове та безоплатне користування виділеними Університету земельними ділянками з правом надання їх у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди;

6) провадження інших видів діяльності на підставі прямих договірних зв'язків, угод і контрактів;

7) право виступати (з використанням коштів спеціального фонду державного бюджету) засновником юридичних осіб з будь-якою формою власності;

8) право створювати і припиняти діяльність структурних підрозділів, які входять до його складу, в тому числі відокремлених, та в установленому порядку приймати майно інших юридичних осіб;

9) проводити спільну діяльність та співпрацювати на підставі договорів з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями в установленому законодавством порядку.Рейтинг ВНЗ

: анонси :
: акценти :
Керівник проекту "ТОП-200 Україна" взяла участь у конференції IREG 2019 "Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти"
Рахункова палата: Протягом останніх трьох років участь МОЗ у реалізації державної політики у сфері вищої освіти не була ефективною
16 українських ЗВО увійшли до міжнародного наукометричного рейтингу SCImago 2019
THE University Impact Rankings 2019: Українські ЗВО увійшли до рейтингу впливу університетів на соціальний та економічний развиток
Команда «білих хакерів» КПІ ім. Ігоря Сікорського очолила десятку кращих команд світу
Предметний рейтинг QS World University Rankings by Subject 2019
Prometheus: Підготовка до ЗНО з української мови, математики та історії
Отчет Class Central: "МООС в цифрах: 2018 год"
World Universities Web Ranking 2019 - рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті (січень 2019)
Кількість патентів, отриманих ЗВО України в 2018 році - інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна"
Обзор ОЭСР о развитии науки, технологий и инноваций в 2018 году: Уроки информатики должны включать логику и анализ данных
ЮНЕСКО: Онлайн-платформа Глобальной обсерватории механизмов политики в области науки, технологий и инноваций (GO-SPIN)
Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році
12 українських ЗВО увійшли до рейтингу Nature Index 2018
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів