НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ ПОЛЬЩІ PERSPEKTYWY - 2011 (Методологія) « Акценти « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Акценти
НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ ПОЛЬЩІ PERSPEKTYWY - 2011 (Методологія)
15-03-2012

МетодологіяУ відповідності із рішеннями Рейтингового Комітету, рейтинг вищих навчальних закладів визначається за такими показниками, як престиж, академічний потенціал, академічна ефективність, інновації, навчальне середовище та інтернаціоналізація. Ці шість фундаментальних характеристик вищих навчальних закладів вимірювалися за допомогою 32 критеріїв.

Дані для рейтингування спочатку відбиралися із джерел, не пов’язаних із вишем, що бере участь у рейтингу, включаючи:
Кількісні та якісні опитування, виконані Освітньою фундацією Perspektywy;
Опитування роботодавців, проведене компанією PENTOR Research International SA;
Дані Польських наукових публікацій у базі цитувань SCOPUS;
Звіт щодо вишу та його фінансового стану, підготовленого Центральним статистичним управлінням (GUS 2010);
Поточні дані Міністерства науки та вищої освіти, Міністерства регіонального розвитку, Польського патентного управління та Національного контактного центру ЄС по дослідницьким програмам.
Академічний потенціал- 15%
Престижність- 25%
Учбове середовище- 10%
Інтернаціоналізація- 15%
Інноваційність- 5%
Академічна ефективність- 30%


Рейтинг польських університетів Perspektywy 2011


ПРЕСТИЖНІСТЬ (PRESTIGE) – 25%

Репутація у роботодавців (Employer reputation) – обрахована кількість згадувань даного вишу у опитуванні випадково обраних роботодавців, проведене компанією PENTOR Research International. Результати включають тільки ті виші, які взяли участь у опитуванні роботодавців за останні три роки. Розмір показника вираховувався як середня змінна протягом 3 років (11%)

Академічна репутація (Academic reputation) – обчислюється за кількістю згадувань даного вишу у опитуванні професорсько-викладацького складу (осіб, що отримали професорські звання, присуджені Президентом протягом останніх трьох років) та професори, що отримали підтвердження професорської кваліфікації (абілітацію) протягом останніх трьох років (10%)

Міжнародне визнання (International recognition) – визначається місцем внз у міжнародних рейтингах (2%).

Вибір «олімпійців» (Olympians’ choice) – обраховується як співвідношення переможців та фіналістів національних предметних олімпіад, отриманих вишем завдяки зовнішній стандартній процедурі оцінювання до загальної кількості студентів, прийнятих на 1 курс стаціонару (2%)

АКАДЕМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ (ACADEMIC EFFECTIVENESS) – 30%

Зростання факультетів вишу (HEI faculty growth) – обраховане співвідношення кількості академічних звань та ступенів отриманих викладачами вишу у 2010 році (PhD- значення 1.0; PhD, що отримали підтвердження професорської кваліфікації (абілітація)- значення 1.5; особи, що отримують професорські звання- значення 2.0) до загальної кількості професорсько- викладацького складу вишу (8%)

Присуджені академічні звання (Academic titles awarded) – обчислюється як співвідношення кількості академічних звань та ступенів, присуджених вишу у 2010 році (PhD- значення 1.0; PhD, що отримали підтвердження професорської кваліфікації (абілітація)- значення 1.5; професори- значення 2.0) до загальної кількості професорів, PhD, що отримали підтвердження професорської кваліфікації та PhD, що мають повну зайнятість у виші (7%)

Ефективність у отриманні зовнішнього фінансування на дослідження (Effectiveness in raising external research funding) – обраховується як співвідношення загального обсягу отриманого поза внз ( включно із отриманим із державного бюджету) фінансування на дослідження та розвиток до загальної кількості професорсько-викладацького складу (PhD- значення 1.0; PhD, що отримали підтвердження професорської кваліфікації- значення 1.5; професори- значення 2.0)(4%)

Публікації (Publications) – обчислюється як співвідношення кількості публікацій, включно із базою даних SCOPUS (на 12 січня 2011 року) за період з 2006 по 2010 роки до кількості професорів, PhD, що отримали підтвердження професорської кваліфікації та PhD, що мають повну зайнятість (2%)

Цитування (Citations) – визначається як співвідношення кількості опублікованих цитувань за період з 2006 по 2010 роки до кількості цитованих публікацій (статус бази даних на 12 січня 2011 року) (3%)

h-індекс (h-index) – коефіцієнт публікацій та цитувань, що вимірюється за допомогою методу Хірша (Hirsch method) за період з 2006 по 2010 роки (статус бази даних на 12 січня 2011 року) (3%)

Участь у проектах, фінансованих ЄС (Participation in EU-financed projects) – кількість проектів, що виконувалися як частина 7-ої рамкової програми Європейського Союзу, включно із проектами, координованими вишем- значення 2.0) (2%)

Докторські програми (Doctoral programs) – обраховується як співвідношення кількості студенів, що займаються за докторською програмою до загальної кількості студентів(1%)

АКАДЕМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ (ACADEMIC POTENTIAL) – 15%

Параметричний рейтинг (Parametric rating) – обчислюється як співвідношення кількості параметричних рейтингів, присуджених окремими підрозділам вишу Міністерством Науки та Вищої освіти до загальної кількості підрозділів даного вишу (7%)

Право на присудження академічних ступенів (Authorizations to award academic degrees) – обраховується як загальна кількість прав на присудження професійних кваліфікацій (1.5) та PhD ступенів (1.0) (4%)

Частка персоналу із найвищою кваліфікацією (Proportion of staff with highest qualifications) – визначається як співвідношення професорів та PhD, що отримали підтвердження професорської кваліфікації до загальної кількості викладацького складу аишу (3%)

Акредитації (Accreditations) – обчислюється як кількість акредитацій з відзнакою Державного акредитаційного комітету (PKA), а також акредитацій, отриманих від національних та міжнародних професійних організацій (1%)

ІННОВАЦІЙНІСТЬ (INNOVATION) – 5%

Патенти, авторські права та ліцензії (Patents, copyrights and licenses) – кількість винаходів/корисних моделей, зареєстрованих польськими та іноземними патентними установами протягом 2009-2010 років (значення 1.0) (датований відповідно до першої реєстрації), а також продані ліцензії (2%)

Отримане фінансування ЄС (EU funding obtained) – вимірюється як вартість проектів реалізованих як частина програм Європейського Союзу- POIG (Інноваційна економічна операційна програма), POIiŚ (Операційна програма по інфраструктурі та середовищу), RPO (Регіональна операційна програма), POKL (Операціна програма по людським ресурсам), PORPW (Операційна програма по Східній Польщі) (2%)

Інноваційна інфраструктура вишу (HEI innovation infrastructure) – критерій, що бере до уваги кількість академічних мереж та академічно- промислових консорціумів, у яких був членом внз протягом 2010 року, наявність Трансферного центру знань та технологій (чи його аналогу) а також наявність прийнятного законодавчого регулювання у галузі захисту інтелектуальної власності та комерціалізації досліджень (1%)

НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (LEARNING ENVIRONMENT) – 10%

Доступ студентів до викладачів найвищої кваліфікації (Student access to teaching staff with highest qualifications) – обраховується як співвідношення кількості вузівського аткладацького складу (PhD- значення 1.0, PhD з професійною кваліфікацією- значення 1.5, професори- значення 2.0) до кількості студентів (студенти стаціонару- значення 1ю0, студенти вечірньої форми навчання- значення 0.6) (5%)

Бібліотечний фонд друкованих видань (Printed library holdings) – обраховується як загальна кількість томів, відсоток фонду, придбаного у 2010 році, загальна кількість передплат польських та іноземних журналів, та загальні витрати на 1 студента на придбання друкованих видань 1%)

Бібліотечний фонд електронних видань (E-holdings) – вимірюється за допомогою 4 параметрів: кількість наявних електронних книжок, кількість електронних журналів, кількість придбаних баз даних, загальні витрати на 1 студента на придбання електронних видань (1%)

Устаткування бібліотек (Library facilities) – обраховується за 4-ма параметрами: співвідношенням кількості друкованих видань до загальної кількості студентів, співвідношенням кількості столів у читальних залах до загальної кількості студентів, співвідношення кількості комп’ютеризованих місць у бібліотеці до загальної кількості студентів та рівня комп’ютеризації бібліотеки (1%)

Гуртожитки для іногородніх студентів (Facilities for out-of-town students) – кількість спальних місць на одного студента (1%)

Спортивні досягнення (Sports achievements) – результати університетських спортивних чемпіонатів у 2010 році згідно із звітом Університетської спортивної асоціації (University Sports Association - ZG AZS) (1%)

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ (INTERNATIONALIZATION) – 15%

Навчальні програми, що викладалися іноземними мовами (Study programs conducted in foreign languages) у 2010/2011 навчальному році (4%)

Студенти, що навчаються іноземними мовами (Students studying in foreign languages) – кількість студентів, що навчалися іноземними мовами у 2010/2011 навчальному році (3%)

Студентський обмін (виїжджаючі) (Student exchange (outbound)) – визначається співвідношенням кількості студентів, що виїжджали за кордон за програмами обміну по меншій мірі на один семестр у 2010/2011 навчальному році (із особливим наголосом на програмах Сократес-Еразмус) до загальної кількості студентів стаціонару (2,5%)

Студентський обмін (вїжджаючі) (Student exchange (inbound)) – визначається співвідношенням кількості студентів, що приїжджають до Польші у рамках іноземної програми обміну по меншій мірі на один семестр у 2010/2011 навчальному році (із спеціальним наголосом на програмах Сократес_Еразмус) до загальної кількості студентів стаціонару (2,5%)

Іноземні студенти (мультикультурний склад студентства) (International students (multicultural composition of student body)) – визначається як співвідношення кількості іноземних студентів до загальної кількості студентів стаціонару (1%)

Іноземний викладацький склад (Foreign teaching staff) – визначається співвідношенням кількості іноземних викладачів до загальної кількості штатних викладачів (1%)

Курси, що викладаються іноземними мовами (Courses taught in foreign languages) – кількість курсів, що викладалися іноземними мовами у 2010/2011 навчальному році


Perspektywy Ranking 2011: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів