НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ ПОЛЬЩІ PERSPEKTYWY-2010 (Методологія) « Світові рейтинги « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Світові рейтинги
НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ ПОЛЬЩІ PERSPEKTYWY-2010 (Методологія)
15-03-2012

Рейтинг вищих навчальних закладів Польщі щорічно, починаючи з 2000 року готується незалежним неприбутковим освітнім фондом Перспективи та публікується у щомісячнику «Перспективи» („Perspektywy”) та національній щоденній газеті «Жечпосполіта» (“Rzeczpospolita”).

Починаючи із 1992 року фонд «Перспективи» підготував та оприлюднив понад 40 рейтингів університетів, програм МВА та середніх шкіл у Польщі.

Освітній фонд «Перспективи» є членом IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence www.ireg-observatory.org
Наглядова Рада рейтингу (Kapituła)

З метою забезпечення проведення належним чином процедури рейтингування з дотриманням необхідних процедур було створено Наглядову Раду (Капітула польскою мовою), що складається із колишніх ректорів університетів, представників роботодавців та впливових громадських організацій.

Професор Марек Саф’ян, суддя Європейської Палати Правосуддя та колишній Президент Констититуційного Суду виконує обов’язки почесного голови Наглядової Ради.

Джерела даних

Дані для рейтингування на початку збиралися із джерел, які незалежні від рейтингу вищих навчальних закладів (HEI) та складалися із:

• Кількісного та Якісного Опитування, підготовленого Освітньою Фундацією Перспективи
• Опитування роботодавців, підготовленого компанією PENTOR
• досліджень компанії Research International SA
• індекса посилань та цитувань SCOPUS
• Звіту по вищих навчальних закладах підготовленого Центральним статистичним управлінням
• Даних, наданих Міністерством науки та вищої освіти

Критерії, що використовувалися під час проведення рейтингування нараховували 32 показники, згрупованих по чотирьох категоріях: престижність, наукові здобутки, інновації, навчальне середовище та інтернаціоналізація

Еволюція Рейтингу Університетів Перспективи (Perspektywy)

Престижність- 25%

• Репутація у роботодавців- кількість разів, коли вищий навчальний заклад згадувався групою випадково обраних роботодавців- опитування проводилося компанією PENTOR Research International (12%)
• Експертна оцінка- кількість разів, коли вищий навчальний заклад згадувався членами академічного співтовариства (тими, хто отримав звання професора від Президента Польщі протягом останніх трьох років та звання докторів наук, отриманих протягом останніх трьох років (11%)
• Вибір «олімпійців»- кількість переможців та фіналістів Олімпіад (національних змагань із різних предметів)- представників вишу у відношенні до загальної кількості прийнятих студентів (першокурсників) (2%)

Протягом років у рейтингу Перспективи відбувалися певні зміни. Дедалі ретельніше відбиралися та видозмінювалися показники, критерії та джерела даних з метою отримання більш чіткого та точного відображення стану системи вищої освіти у Польщі.

Рейтинг Університетів Перспективи (Perspektywy 2010)


НАУКОВА ПОТУЖНІСТЬ - 40%

• Зростання факультетів вишу- відношення звань та наукових ступенів отриманих викладачами внз у 2009 році до загальної кількості академічного персоналу (PhD, абілітовані PhD, професори 2.0) (8%)
• Присудження наукових звань- відношення наукових звань та ступенів, отриманих вищим начальним закладом у 2009 році до кількості професорів. PhD після перед захисту та кількість PhD в університеті (PhD – значення показника 1, абілітовані PhD – 1.5, професори- 2.0) (7%)
• Науковий потенціал- відношення суми параметрів значень офіційно присуджених факультетам ВНЗ Міністерством Науки та Вищої Освіти до кількості факультетів, що бралися до розгляду (7%)
• Наповненість штату персоналом найвищої кваліфікації- відношення кількості професорів та абілітованих PhD до загальної кількості викладацького персоналу (4%)
• Право присуджувати наукові ступені- вимірюється обсягом прав визнавати абілітацію (1.5) та присуджувати звання РhD (4%)
• Публікації- визначається відношенням кількості публікацій у базі даних SCOPUS (станом на 22 січня 2010 року) у 2005-2009 роках по відношенню до кількості викладачів з повною зайнятістю, абілітованих PhD та PhD (1%)
• Цитування- вимірюється як відношення кількості цитувань у базі даних SCOPUS (станом на 22 січня 2010 року) у 2005-2009 роках по відношенню до кількості викладачів з повною зайнятістю, абілітованих PhD та PhD (3%)
• Н-індекс- кількість публікацій та цитувань, що визначаються індексом Хірша (Hirsch Index) (3%)
• Докторальні програми- визначається співвідношенням студентів, що займаються за докторськимиі програми до загальної кількості студентів (1%)
• Акредитація – вимірюється кількістю акредитацій з відзнакою та міжнародних акредитацій (1%)

IННОВАЦІЙНІСТЬ - 5%

• Зовнішнє фінансування досліджень- співвідношення обсягу фінансування із недержавних джерел до кількості PhD, абілітованих PhD та викладачів із повною зайнятістю (2%)
• Патенти та корисні моделі – кількість заявок (значення- 0,5) та зареєстровані заявки (величина 1.0) у Польській Патентній Службі; патенти та права у 2005-2009 році (вперше отримані) (1.5%)
• Участь у проектах, профінансованих ЄС- кількість проектів у 7-ій рамковій програмі ЄС, що реалізується вищими навчальними закладами (1.5%)

УЧБОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ – 15%

• Студенти та викладацький склад- співвідношення академічного викладацького складу (PhD-1, абілітовані PhD- 1,5 та професори 2.0) до кількості студентів (студенти стаціонару 1.0, студенти вечірники- 0.6) (6%)
• Бібліотечний фонд друкованих видань- враховується загальна кількість томів, обсяг видань, придбаних у 2009 році, передплата на польські та зарубіжні друковані видання, та вартість придбання друкованих видань на одного студента (1.5%)
• Бібліотека електронних видань- вимірюється за допомогою 4 параметрів: кількість електронних книжок, кількість електронних журналів, кількість придбаних баз даних та вартість придбаних електронних видань на одного студента (2%)
• Устаткування бібліотек- вимірюється за допомогою 4 параметрів: співвідношення кількості зібрання друкованих видань до загальної кількості студентів, кількість столів у бібліотеці, кількість доступних у бібліотеці комп’ютерів та рівень комп’ютеризації бібліотек (1,5%)
• Умови для індивідуального розвитку- співвідношення кількості наукових студентських гуртків (груп) до кількості студентів (1.5%)
• Культурні можливості- співвідношення кількості студентських гуртків, хорів та театрів до загальної кількості студентів (1%)
• Умови для іногородніх студентів- кількість місць у гуртожитках для студентів стаціонару (1%)
• Спортивні досягнення- спортивні результати у 2009 році згідно із звітом Студентської спортивної асоціації

IНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ – 15%

• Навчальні програми, що викладалися виключно іноземною мовою у навчальному 2009-2010 році (4%)
• Студенти, що навчаються іноземними мовами – кількість студентів, що навчалися іноземними мовами у навчальному 2009-2010 році
• Студентська мобільність (виїжджаючі)- співвідношення кількості виїжджаючих студентів (мінімум на 1 семестр у 2008-2009 році до загальної кількості студентів стаціонару з особливим наголосом на програмі Сократа-Еразмуса (2.5%)
• Студентська мобільність (в’їжджаючі) – співвідношення кількості приїзджаючих студентів (мінімум на 1 семестр у 2009-2010 році) до загальної кількості студентів стаціонару з особливим наголосом на програмі Еразму (2.5%)
• Іноземні студенти- (багатонаціональний склад студентства)- співвідношення кількості іноземних студентів до студентів стаціонару (1%)
• Іноземний викладацький персонал- співвідношення кількості іноземних викладачів до викладачів на повну ставку (1%)
• Курси іноземними мовами- кількість курсів, що читалися іноземними мовами у 2008-2009 навчальному році (0.5%)
• Літні школи- літні школи у 2009 році та кількість учасників (0,5%)

Критерії, що застосовувалися під час складання рейтингу університетів «Перспективи» протягом 2000-2010 роківДо таблиці:

Престижність+ роботодавці,
Інтернаціоналізація,
Інноваційність,
Наукова потужність,
Учбове середовище


Визнаючи відмінності понад 400 державних та приватних вищих навчальних закладів Польщі, їхні різні місії та цілі додатково до загального університетського рейтингу були складені рейтинги вищих навчальних закладів по таких групах: університети, технічні університети, економічні університети, сільськогосподарчі університети, медичні університети, педагогічні вищі навчальні заклади

Для того, щоб допомогти майбутнім студентам обрати кращий вищий навчальний заклад для навчання, у рейтингу Перспективи 2010 був також розміщений рейтинг основних галузей знань у освіті.


Perspektywy University Ranking 2010

Рейтинг кращих академічних ВНЗ Польщі

Рейтинг кращих приватних ВНЗ за магістерським рівнем

Рейтинг кращих приватних ВНЗ за бакалаврським рівнем

Рейтинг кращих ВНЗ за бакалаврським рівнем професійної овіти
Рейтинг основних галузей знань у освіті

Економічні науки
Медицина
Мистецтво та гуманітарні науки
Соціологія
Право та Управління
Біологія
Інженерія та Інформатика
Природничі науки
Фізичне виховання


Perspektywy University Ranking

Переклад: Михайленко Ігор/Оксана Бурдик
для euroosvita.net
Додатково:

Національний рейтинг університетів Польщі PERSPEKTYWY - 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ ПОЛЬЩІ PERSPEKTYWY - 2011

Рейтинг вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна»

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів