Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2019 році « Інформація для нового рейтингу ЗВО Топ-200 Україна « Євро Освіта
Інформація для нового рейтингу ЗВО Топ-200 Україна
Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2019 році
3-02-2020

ІНФОРМАЦІЯ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ РЕЙТИНГУ "ТОП 200 УКРАЇНА" 2020


Відображення інформації в таблиці можна перегрупувати
оберіть у першому віконці фільтру категорію (наприклад - назва ЗВО), а в другому віконці введіть назву (наприклад - медичний університет) та натисніть ENTER (ввід)

Записи - із

First PageFirst PageFirst PageLast Page

Назва ЗВО

Разом

Винаходи

Корисні моделі

Промислові зразки

Академія адвокатури України0000
Академія праці, соціальних відносин і туризму0000
Бердянський державний педагогічний університет100100
Бердянський університет менеджменту і бізнесу0000
Білоцерківський національний аграрний університет200200
Буковинський державний медичний університет10801080
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»4040
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського0000
Вінницький національний аграрний університет3213190
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова22842240
Вінницький національний технічний університет912890
Вінницький фінансово-економічний університет0000
Волинський інститут економіки та менеджменту 0000
Глухівський національний педагогічний університет імені  Олександра Довженка0000
Державний університет інфраструктури та технологій7160
Державний університет телекомунікацій2200
Дніпровський державний технічний університет9090
Дніпропетровська медична академія121110
Дніпровський гуманітарний університет0000
Дніпровський державний аграрно-економічний університет160160
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту0000
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ2020
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна211200
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара404360
Університет імені Альфреда Нобеля0000
Донбаська державна машинобудівна академія490490
Донбаська національна академія будівництва і архітектури4040
Донбаський державний педагогічний університет0000
Донецький державний університет управління0000
Донецький національний медичний університет270270
Донецький національний технічний університет6150
Донецький національний університет імені Василя Стуса5050
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського2020
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка0000
Європейський університет0000
Житомирський державний технологічний університет6150
Житомирський державний університет імені Івана Франка5050
Житомирський національний агроекологічний університет293260
Закарпатська академія мистецтв0000
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ0000
Запорізький державний медичний університет384340
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій0000
Запорізький національний технічний університет182160
Запорізький національний університет144100
Івано-Франківський національний медичний університет161150
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу3012180
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького0000
Ізмаїльський державний гуманітарний університет0000
Донецький юридичний інститут1001
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка0000
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука0000
Київський економічний інститут менеджменту0000
Київський медичний університет УАНМ0000
Київський міжнародний університет0000
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана0000
Київський національний лінгвістичний університет0000
Київський національний торговельно-економічний університет275220
Київський національний університет будівництва і архітектури132110
Київський національний університет імені Тараса Шевченка3920190
Київський національний університет культури і мистецтв0000
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого0000
Київський національний університет технологій та дизайну561532
Київський славістичний університет0000
Київський університет імені Бориса Грінченка0000
Київський університет права Національної академії наук України0000
Київський університет ринкових відносин0000
Київський університет туризму, економіки і права0000
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка0000
Центральноукраїнський національний технічний університет563530
Класичний приватний університет0000
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка0000
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського150150
Український Католицький Університет0000
Криворізький національний університет451440
Криворізький державний педагогічний університет0000
Луганська державна академія культури і мистецтв0000
Луганський державний медичний університет0000
Луганський державний медичний університет0000
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка4130
Луцький національний технічний університет183150
Львівська національна академія мистецтв0000
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка0000
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності2110
Львівський державний університет фізичної культури0000
Львівський інститут економіки і туризму0000
Львівський інститут менеджменту (ЗАТ)0000
Львівський національний аграрний університет180180
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького575520
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького160160
Львівський національний університет імені Івана Франка215160
Львівський торговельно-економічний університет0000
Маріупольський державний університет1100
Мелітопольський державний педагогічний університет0000
Миколаївський національний аграрний університет470470
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського0000
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука0000
Міжнародний науково-технічний університет0000
Міжнародний університет бізнесу і права0000
Міжнародний університет фінансів0000
Мукачівський державний університет3030
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв0000
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури0000
Національна академія статистики, обліку та аудиту0000
Національна академія управління0000
Національна металургійна академія України2310130
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського0000
Національний авіаційний університет673640
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"876792
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"3214180
Національний лісотехнічний університет України8080
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця7250
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова0000
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"11791080
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського"18751820
Національний транспортний університет5140
Національний університет "Києво-Могилянська академія"3030
Національний університет "Львівська політехніка"8216660
Національний університет "Одеська морська академія"5050
Національний університет "Одеська юридична академія"0000
Національний університет "Острозька академія"0000
Національний університет біоресурсів і природокористування України199451540
Національний університет водного господарства та природокористування511500
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова497420
Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)0000
Національний університет харчових технологій298762220
Національний університет цивільного захисту України572550
Національний фармацевтичний університет4711360
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого0000
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя176110
Одеська державна академія будівництва та архітектури8440
Одеська державна академія технічного регулювання та якості0000
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова11290
Одеська національна академія харчових технологій8711760
Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової0000
Одеський державний аграрний університет2020
Одеський державний екологічний університет3030
Одеський національний економічний університет0000
Одеський національний медичний університет5421330
Одеський національний морський університет2020
Одеський національний політехнічний університет171340
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова2812160
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди0000
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського0000
Подільський державний аграрно-технічний університет110110
Полтавська державна аграрна академія240240
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка2020
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка252230
Полтавський університет економіки і торгівлі110110
Приазовський державний технічний університет4414300
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури230230
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника2110
Рівненський державний гуманітарний університет0000
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка0000
Сумський державний університет401390
Сумський національний аграрний університет234190
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки7070
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту0000
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля283250
Таврійський державний агротехнологічний університет20412030
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського0000
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського20222000
Тернопільський національний економічний університет0000
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка3030
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя435380
Ужгородський національний університет6516481
Українська академія друкарства201460
Українська інженерно-педагогічна академія641630
Українська медична стоматологічна академія841830
Український державний університет залізничного транспорту193160
Український державний хіміко-технологічний університет2614120
Українсько-Польський ВНЗ "Центрально-Європейський університет"0000
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини4040
Уманський національний університет садівництва300300
Університет банківської справи НБУ0000
Університет економіки та права "КРОК"0000
Університет державної фіскальної служби України0000
Університет митної справи та фінансів1010
Університет сучасних знань0000
Харківська гуманітарно-педагогічна академія0000
Харківська державна академія дизайну і мистецтв0000
Харківська державна академія культури0000
Харківська державна академія фізичної культури0000
Харківська державна зооветеринарна академія2020
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"0000
Харківський державний університет харчування та торгівлі264220
Харківський економіко-правовий університет0000
Харківський національний  університет Повітряних Сил мені Івана Кожедуба150150
Харківський національний автомобільно-дорожній університет4110310
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва0000
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця0000
Харківський національний медичний університет9825730
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди0000
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка180180
Харківський національний університет будівництва та архітектури9450
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна407330
Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського0000
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова937860
Харківський національний університет радіоелектроніки265210
Харківський соціально-економічний інститут0000
Херсонська державна морська академія253220
Херсонський державний аграрний університет180180
Херсонський державний університет230230
Херсонський економічно-правовий інститут0000
Херсонський національний технічний університет100100
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія0000
Хмельницький економічний університет0000
Хмельницький національний університет210192
Хмельницький університет управління та права0000
Черкаський державний технологічний університет4040
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького3030
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича350350
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка0000
Чернігівський національний технологічний університет121110
Чорноморський національний університет імені Петра Могили175120
Національна академія внутрішніх справ4022
Харківський національний університет внутрішніх справ0000
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова 0000
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного120120
Академія Державної пенітенціарної служби0000
Львівський державний університет внутрішніх справ0000
Одеський державний університет внутрішніх справ0000
Національна академія Служби безпеки України0000
Українська військово-медична академія0000
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського160160
Академія військово-морських сил імені П.С. Нахімова0000
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 0000
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького0000
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини0000
Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра0000
Міжрегіональна Академія управління персоналом0000
ПВНЗ  "Донецький університет економіки та права"0000
Київський університет культури0000
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут0000
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв0000
Київський інститут бізнесу та технологій0000
Буковинський університет0000
Дніпропетровська академія музики ім. М.Глінки 0000
Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка"0000
Інститут дизайну, архітектури та журналістики0000
Український гуманітарний інститут0000
Українсько-американський університет Конкордія0000
Університет економіки і підприємництва0000
Нікопольський економічний університет0000
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій0000
Університет новітніх технологій0000
Новокаховський політехнічний інститут0000
Інститут ділового адміністрування0000
Записів на сторінці
Сторінка із
Скориставшись нашою Інструкцією щодо пошуку даних кількості патентів, отриманих ЗВО України Ви можете самостійно переглянути кількісні показники, тематику патентів і термін їх дії.


euroosvita.net
(Сторінку оновлено
03.02.2020)

Додатково:
(ІНФОРМАЦІЯ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ РЕЙТИНГУ "ТОП 200 УКРАЇНА" 2020)

ЗВО України в міжнародних асоціаціях університетів у 2019 році

Переможці всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2018/2019 навчального року

Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей у 2018/2019 навчальному році

Переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін у 2018/2019 навчальному році

Заяви вступників за закладами освіти 2019 (освітній рівень - магістр)

Заяви вступників за закладами освіти 2019 (освітній рівень - бакалавр)

Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2019 році за КПКВК 2201040


При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів