Лист Міністерства № 1/9-616 від 28.11.2014 « Документи МОН « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Документи МОН
Лист Міністерства № 1/9-616 від 28.11.2014
29-11-2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Від 28.11.2014 № 1/9-616Щодо оптимізації мережі
вищих навчальних закладів


За роки незалежності в Україні історично склалася надто розгалужена мережа вищих навчальних закладів. Малочисельність контингенту студентів у переважній більшості вищих навчальних закладів та їх розпорошеність за підпорядкуванням призвело до неефективного управління системою вищої освіти та її економічного функціонування. Це породжує дублювання підготовки фахівців, створює труднощі у формуванні та розміщенні державного замовлення, здійсненні контролю за якістю вищої освіти, знижує ефективність управління, обмежує можливості громадян продовжувати навчання за програмами більш високого рівня, призводить до значних фінансових витрат на утримання вищих навчальних закладів. Усе це стало негативно позначатися на якості підготовки фахівців та їх конкурентоспроможності на вітчизняному та європейському ринках праці.

За даними Державної служби статистики сьогодні мережа вищих навчальних закладів налічує 803 вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм власності, у тому числі 325 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 478 – І-ІІ рівнів акредитації. До державної форми власності належить 215 навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та 200 навчальних заклади І-ІІ рівнів акредитації; приватної форми власності – 96 навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 71 – І-ІІ рівнів акредитації.

Діюча мережа вищих навчальних закладів набагато перевищує потреби України.

Про це свідчить і той факт, що на сьогодні функціонують 2 академії державної форми власності з контингентом менше 900 студентів та 51 університет, академія, інститут або їх відокремлені підрозділи приватної форми власності з контингентом менше 200 студентів.

За результатами вступної кампанії 2014 року обсяг прийому до 16 таких вищих навчальних закладів державної форми власності склав менше 200 осіб, а до 80 приватної форми власності – від 100 осіб до однієї особи.

Має місце ситуація, коли вищі навчальні заклади синхронно надають освітні послуги і присвоюють випускникам кваліфікації працівників за одними і тими ж спеціальностями.

Прийнятий у новій редакції Закон України «Про вищу освіту» встановлює чіткі гарантії та відповідальність держави щодо забезпечення якості вищої освіти, що є надзвичайно важливою умовою входження України до Європейського простору вищої освіти.

Автономізація діяльності вищих навчальних закладів та розширення їх прав у самоуправлінні, які є головною філософією зазначеного Закону, одночасно ведуть і до підвищення відповідальності колективів вищих навчальних закладів та їх керівників за якість наданих освітніх послуг. При цьому акредитаційні органи та експертні організації, зокрема Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, будуть підвищувати так само і вимоги до самоаналізу результатів освітньої діяльності та системи управління якістю навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Водночас, аналіз оцінки діяльності навчальних закладів під час акредитації дає підстави прогнозувати, що не всі вищі навчальні заклади зможуть утримати високу планку оцінки освітньої діяльності, якщо не будуть це робити у кооперації з потужними вищими навчальними закладами, які мають досвід, колективи науково-педагогічних працівників високого професійного рівня, науково-методичний потенціал та матеріально-технічну базу.
Виходячи із вищезазначеного, та з метою створення ефективної системи управління вищими навчальними закладами різних форм власності та підпорядкування, модернізації їх мережі, уникнення дублювання підготовки фахівців з вищою освітою, пропоную керівникам вищих навчальних закладів (за списком) визначитись до завершення 2014/2015 навчального року стосовно доцільності подальшого функціонування або можливого об’єднання зусиль з іншими навчальними закладами.

Зважаючи на очевидну невідповідність ліцензованим умовам згаданих вищих навчальних закладів, Акредитаційна комісія України змушена буде розглянути доцільність їхньої діяльності до травня 2015 року.Міністр Сергій КВІТ

Додаток
до листа МОН від 28.11.2014 №1/9-616
1. Одеська державна академія технічного регулювання та якості.
2. Державний вищий навчальний заклад "Міжгалузева академія управління".
3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад Східно-европейський слов`янський університет".
4. Миколаївська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".
5. Житомирська філія Університету сучасних знань.
6. Міжнародний Соломонів університет.
7. Житомирський економіко-гумнітарний інститут Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна".
8. Відокремлений підрозділ "Запорізький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури".
9. Відокремлений підрозділ "Ужгородський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури".
10. Відокремлений підрозділ "Черкаський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури".
11. Рівненська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".
12. Приватний вищий навчальний заклад «Донецький інститут соціальної освіти».
13. Відокремлений підрозділ "Кіровоградський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури".
14. Відокремлений підрозділ "Донецький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури".
15. Жмеринська філія вищого навчального закладу "Університет сучасних знань".
16. Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємства".
17. Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконський Міжнародний Університет ( США) в Україні" ( спільний вищий заклад освіти з колективною власністю.
18. Ірпінська фінансово-юридична академія у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
19. Приватний вищий навчальний заклад "Соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія".
20. Білоцерківська філія Університету сучасних знань.
21. Чернігівська філія Приватного вищого навчального закладу Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет".
22. Криворізька філія Приватного вищого навчального закладу Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет".
23. ТОВ "Поліцейська фінансово-правова академія".
24. Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь приватного вищого навчального закладу "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій".
25. Київський інститут перекладачів.
26. Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський інститут сучасної психології та психотерапії".
27. Приватний вищий навчальний заклад "Інститут сходознавства і міжнародних відносин " Харківський колегіум".
28. Уманська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".
29. Приватний вищий навчальний заклад "Інститут екранних мистецтв".
30. Вищий навчальний заклад "Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту».
31. Філія "Ренійський інститут Приватного вищого навчального закладу"
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля".
32. Луцька філія Університету сучасних знань.
33. Приватний вищий навчальний заклад "Харківський інститут екології і соціального захисту".
34. Чернігівська філія Приватного вищого навчального закладу "Рівненський інститут слов`янознавства Київського славістичного університету".
35. Одеська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейький університет".
36. Пирятинська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейький університет".
37. Приватний вищий начальний заклад "Міжнародний інститут бізнесу".
38. Інститут шоу-бізнесу Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".
39. Ковельська філія Університету сучасних знань.
40. Первомайська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад " Університет сучасних знань".
41. Криворізький інститут "Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління".
42. Житомирська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".
43. Полтавська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".
44. Приватний вищий навчальний заклад "Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету".
45. Кам`янець-Подільска філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".
46. Кузнецовська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".
47. Конотопська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".
48. Товариство з обмеженою відповідальністю "Одеський інститут підприємництва та права".
49. Нетішинська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".
50. Полтавський інститут економіки та менеджменту "Світоч".
51. Вінницька філія Приватного вищого начального закладу "Європейський університет".
52. Приватний вищий начальний заклад "Міжнародний Слов`янський університет м. Харків".
53. Приватний вищий навчальний заклад "Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки".: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів