Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 н.р. « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 н.р.
8-10-2014

Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за даними Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України № 800 від 07.07.2014 р.)

№п/пКількість призових місць,Назва навчального закладу
всьогоу тому числі
І місцеІІ місцеІІІ місце
174212132Сумський державний університет
261172024НТУ «Харківський політехнічний  інститут»
35681137Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
44720198Київський національний університет імені Тараса Шевченка
546131023Харківський національний автомобільно-дорожній університет
637111115ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
733111012Донецький національний університет
8285914ДВНЗ «Запорізький національний університет»
9-10273618Національний університет «Львівська політехніка»
9-10275715Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
11-12255119Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
11-122511410Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
13245712Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
14234712Київський національний торговельно-економічний університет
15224126Тернопільський національний економічний університет
16214413Херсонський державний університет
17-2020965Національний авіаційний університет
17-20203512Львівський національний аграрний університет
17-20202612Українська інженерно-педагогічна академія
17-2020587Харківський національний університет будівництва та архітектури
21-2519289Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
21-2519739Львівський національний університет імені Івана Франка
21-2519478Харківський національний університет радіоелектроніки
21-25194411Університет банківської справи Національного банку України
21-25191513Донбаський державний технічний університет
26-29180315Миколаївський національний аграрний університет
26-2918189Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
26-29183510Національна металургійна академія України
26-2918837ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
30-3117665Національний університет харчових технологій
30-3117368ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
32-3616169Криворізький національний університет
32-36163211Дніпродзержинський державний технічний університет
32-36161510Національний університет цивільного захисту України
32-36162311Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
32-36162410Хмельницький національний університет
37-3815456НТУ «Київський політехнічний інститут»
37-3815249Київський національний університет технологій та дизайну
39-40140410Луцький національний технічний університет
39-40142111Київський національний університет будівництва і архітектури
4113544Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
42-4812264Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
42-4812138Вінницький національний технічний університет
42-4812048Полтавська державна аграрна академія
42-4812147Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
42-4812426Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
42-4812138Запорізький національний технічний університет
42-4812048Національний університет водного господарства та природокористування
49-5211146Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
49-5211254Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
49-5211155Івано-Франківський національний університет нафти і газу
49-5211245Донецький державний університет управління
53-6110118Житомирський державний університет імені Івана Франка
53-6110127Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
53-6110541Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
53-6110532Одеський національний політехнічний університет
53-6110235Українська державна академія залізничного транспорту
53-6110361Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
53-6110235Київський університет імені Бориса Грінченка
53-6110154ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
53-6110316Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
62-689144Приазовський державний технічний університет
62-689045Житомирський національний агроекологічний університет
62-689342ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
62-689126Таврійський державний агротехнологічний університет
62-689126Одеський національний економічний університет
62-689144Харківський державний університет харчування і торгівлі
62-689117Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
69-778017Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
69-778044Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
69-778044Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
69-778341Донбаська державна машинобудівна академія
69-778035Севастопольський національний технічний університет
69-778062Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»
69-778134Національний університет Державної податкової служби України
69-778134Національний університет «Одеська юридична академія»
69-778422Національний університет фізичного виховання і спорту України
78-897322Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
78-897106Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
78-897232Херсонський національний технічний університет
78-897205Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
78-897133Кіровоградський національний технічний університет
78-897133Одеська національна академія харчових технологій
78-897313Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
78-897133Одеський національний морський університет
78-897322Національний університет «Острозька академія»
78-897034Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
78-897025Маріупольський державний університет
78-897034Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
90-996204Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
90-996114Дніпропетровський державний аграрний університет
90-996006Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
90-996114Черкаський державний технологічний університет
90-996222Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
90-996321Рівненський державний гуманітарний університет
90-996015ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
90-996114Львівська комерційна академія
90-996312Київський національний лінгвістичний університет
90-996042Львівський державний університет фізичної культури
100-1115113Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
100-1115113ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
100-1115023Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
100-1115113Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
100-1115113Сумський національний аграрний університет
100-1115212Івано-Франківський національний медичний університет
100-1115113Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
100-1115023Національний транспортний університет
100-1115122Державний університет телекомунікацій
100-1115113Уманський національний університет садівництва
100-1115014ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
100-1115122Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
112-1284022Національний університет «Києво-Могилянська академія»
112-1284004Національний університет біоресурсів і природокористування України
112-1284121Луганський державний медичний університет
112-1284112Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
112-1284220ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
112-1284130Чернігівський національний технологічний університет
112-1284022Чорноморський державний університет імені Петра Могили
112-1284022Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
112-1284130Житомирський державний технологічний університет
112-1284121ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
112-1284031Донбаська національна академія будівництва і архітектури
112-1284022Академія Митної служби України
112-1284013Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
112-1284220Львівський інститут економіки і туризму
112-1284013Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
112-1284013Національна академія внутрішніх справ
112-1284103Бердянський державний педагогічний університет
129-1493102Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
129-1493012Ужгородський національний університет
129-1493120Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
129-1493210Вінницький національний аграрний університет
129-1493021Запорізький державний медичний університет
129-1493003ДВНЗ «Українська медична стоматологічна академія»
129-1493102Національний фармацевтичний університет
129-1493021Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
129-1493003Одеська державна академія будівництва та архітектури
129-1493012Одеська державна академія технічного регулювання та якості
129-1493003Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет»
129-1493111Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова
129-1493111Харківська національна академія міського господарства імені О.М. Бекетова
129-1493003Ізмаїльський державний гуманітарний університет
129-1493120Дніпропетровська державна фінансова академія
129-1493102Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
129-1493102Миколаївський політехнічний інститут
129-1493021Університет економіки та права «КРОК»
129-1493111Міжнародний гуманітарний університет
129-1493210Харківська державна академія дизайну і мистецтв
129-1493102Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
150-1682011Одеський державний екологічний університет
150-1682101Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
150-1682020Одеський національний медичний університет
150-1682020Дніпропетровська медична академія
150-1682011Буковинський державний медичний університет
150-1682020Харківський національний медичний університет
150-1682011Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
150-1682020Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба
150-1682002Національний гірничий університет
150-1682002Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
150-1682002Інститут сфери обслуговування та підприємництва (Російська Федерація)
150-1682011Харківський національний університет внутрішніх справ
150-1682011Академія внутрішних військ МВС України
150-1682011Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
150-1682011Макіївський економіко-гуманітарний інститут
150-1682101Донецький інститут туристичного бізнесу
150-1682011Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
150-1682011Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
150-1682011Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
169-1961100ДВНЗ «Національний гірничий університет»
169-1961001Білоцерківський національний аграрний університет
169-1961001Луганський національний аграрний університет
169-1961010Херсонський державний аграрний університет
169-1961010Подільський державний аграрно-технічний університет
169-1961001Севастопольський університет ядерної енергії та промисловості
169-1961010Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
169-1961001Кременчуцький інститут Дніпропетровського університетуімені Альфреда Нобеля
169-1961001Південно-Російський державний технічний університет «Новочеркаський політехнічний університет»
169-1961010Запорізька державна інженерна академія
169-1961001Південноросійський державний політехнічний університет
169-1961010Херсонська державна морська академія
169-1961001Чернігівський державний інститут економіки і управління
169-1961100Український державний хіміко-технологічний університет
169-1961010Вітебський державний технологічний університет (Республіка Білорусь)
169-1961100Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
169-1961001Донецький університет економіки та права
169-1961010Одеський інститут фінансів
169-1961001Одеський державний аграрний університет
169-1961001Житомирський агроекономічний університет
169-1961001Буковинський державний фінансово-економічний університет
169-1961010Міжнародний університет фінансів
169-1961010Українська академія друкарства
169-1961001Дніпропетровська національна металургійна академія України
169-1961100Університет економіки та права «Крок»
169-1961100ДВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
169-1961010Університет менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук України
169-1961010Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»Джерело: kdu.edu.ua
Додатково:

Кількість патентів, отриманих ВНЗ України, у 2013 році

ВНЗ України в діючих у 2013 році Європейських наукових програмах ( Seventh Framework Programme (FP7))

Інна Совсун: Університети повинні навчитися заробляти за рахунок наукових досліджень

: анонси :
: акценти :
Рейтинг університетів України "Топ-200 Україна 2023"
ЗУІ ім.Ференца Ракоці ІІ: Світ побачила нова редакція європейського кодексу дослідницької доброчесності
World Universities Web Ranking 2024 - рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті
University World News: Епоха шанобливого ставлення до глобальних рейтингів добігає кінця
Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2023 році
EUA стимулює впровадження дорожньої карти сталого розвитку для університетів
University World News: Переосмислення інтернаціоналізації в епоху полікризи
МОН: 50 онлайн-курсів від провідних університетів світу будуть доступні українською
Опубліковано рейтинг університетів від The Times Higher Education - World University Rankings 2024
Опубліковано QS Europe University Rankings 2024
Інформацію про 10 кращих ЗВО в рейтингу «Топ-200 Україна 2023» представлено на сайті IREG Observatory
НБУ: Пам'ятні монети ЗВО України (станом на 06.07.2023)
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів