Кількість патентів, отриманих ВНЗ України, у 2013 році « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Кількість патентів, отриманих ВНЗ України, у 2013 році
12-05-2014

Кількість патентів, отриманих ВНЗ України, у 2013 році.

Дані для проекту з визначення рейтингів університетів - "Топ 200 Україна" у 2014 роціНеобхідну статистичну інформацію отримано з:
«Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»
державного підприємства
"Український інститут промислової власності" .


Для пошуку даних ми використали:

на сайті - "Український інститут промислової власності"


Розділ - Винаходи за 2013 рік

Пошукова форма (сторінка): http://base.uipv.org/searchINV/

Умови пошуку:

поле - «Номер патенту»: >=100489<=104123 (номери першого та останнього патентів виданих в 2013 р)
поле - «Дата, з якої є чинними права»: >=01.01.2013<=31.12.2013
поле - «Заявник»: Назва вищого навчального закладуРозділ - Корисні моделі за 2013 рік

Пошукова форма (сторінка): http://base.uipv.org/searchINV/

Умови пошуку:

поле - «Номер патенту»: >=76362<=86498 (номери першого та останнього патентів виданих в 2013 р)
поле - «Дата, з якої є чинними права»: >=01.01.2013<=31.12.2013
поле - «Заявник»: Назва вищого навчального закладу


Розділ - Промислові зразки за 2013 рік

Пошукова форма (сторінка): http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certpp

Умови пошуку:

поле - «Номер патенту»: >=24160<=26169 (номери першого та останнього патентів виданих в 2013 р)
поле - «Дата, з якої є чинними права»: >=01.01.2013<=31.12.2013
поле - «Заявник»: Назва вищого навчального закладу


Таблиця отриманих результатів:N п/пНазва ВНЗВинаходиКорисні моделіПромислові зразки
1Академія адвокатури України000
2Академія муніципального управління000
3Академія праці, соціальних відносин і туризму000
4Бердянський державний педагогічний університет0102
5Бердянський університет менеджменту і бізнесу000
6Білоцерківський національний аграрний університет000
7Буковинський державний фінансово-економічний університет000
8Буковинський державний медичний університет11000
9Вінницький національний аграрний університет28390
10Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського000
11Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова71590
12Вінницький національний технічний університет11070
13Вінницький фінансово-економічний університет000
14Волинський інститут економіки та менеджменту 000
15Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 030
16Глухівський національний педагогічний університет000
17Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв000
18Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України000
19Державна льотна академія України000
20Державний економіко-технологічний університет транспорту050
21Державний університет телекомунікацій000
22Дніпродзержинський державний технічний університет4210
23Дніпропетровська державна медична академія070
24Дніпропетровська державна фінансова академія000
25Дніпропетровський державний аграрний університет1210
26Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту000
27Дніпропетровський національний університет11200
28Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна6210
29Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля000
30Донбаська державна машинобудівна академія0740
31Донбаська національна академія будівництва і архітектури010
32Донбаський державний педагогічний університет000
33Донбаський державний технічний університет1450
34Донецька державна музична академія ім. С.С. Прокоф'єва000
35Донецький державний університет управління100
36Донецький інститут туристичного бізнесу000
37Донецький національний медичний університет ім. М. Горького0870
38Донецький національний технічний університет29460
39Донецький національний університет2410
40Донецький національний університет економіки і торгівлі імені МихайлаТуган-Барановського1360
41Донецький університет економіки та права000
42Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка000
43Житомирський державний технологічний університет720
44Житомирський державний університет імені Івана Франка000
45Житомирський національний агроекологічний університет230
46Запорізька державна інженерна академія0100
47Запорізький державний медичний університет1490
48Запорізький національний технічний університет0210
49Запорізький національний університет3190
50Івано-франківський національний медичний університет000
51Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу15120
52Ізмаїльський державний гуманітарний університет000
53Кам'янець-Подільський національний університет000
54Київська гуманітарна академія000
55Київський економічний інститут менеджменту000
56Київський міжнародний університет000
57Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана000
58Київський національний лінгвістичний університет000
59Київський національний торговельно-економічний університет0160
60Київський національний університет будівництва і архітектури0140
61Київський національний університет імені Тараса Шевченка2571
62Київський національний університет культури і мистецтв000
63Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого000
64Київський національний університет технологій та дизайну21080
65Київський славістичний університет000
66Київський університет права Національної академії наук України000
67Київський університет ринкових відносин000
68Київський університет туризму, економіки і права000
69Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка000
70Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки000
71Кіровоградський національний технічний університет2490
72Класичний приватний університет000
73Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.Тараса Шевченка000
74Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського1500
75Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління000
76Криворізький національний університет0420
77Кримський гуманітарний університет000
78Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського010
79Кримський інженерно-педагогічний університет000
80Кримський інститут економіки та господарського права000
81Луганський державний медичний університет200
82Луганський національний аграрний університет0130
83Луганський національний університет імені Тараса Шевченка280
84Луцький національний технічний університет7270
85Львівська державна фінансова академія000
86Львівська комерційна академія010
87Львівська національна академія мистецтв000
88Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка000
89Львівський державний університет фізичної культури030
90Львівський інститут менеджменту000
91Львівський національний аграрний університет0190
92Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького0340
93Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького1320
94Львівський національний університет імені Івана Франка0280
95Маріупольський державний університет000
96Київський медичний університет УАНМ000
97Мелітопольський державний педагогічний університет020
98Миколаївський національний аграрний університет000
99Чорноморський державний університет імені Петра Могили.150
100Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського000
101Міжнародний науково-технічний університет000
102Міжнародний Соломонів університет000
103Міжнародний університет бізнесу і права000
104Міжнародний університет фінансів000
105Національна академія державного управління при Президентові України000
106Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури000
107Національна академія природоохоронного та курортного будівництва0110
108Національна академія управління000
109Національна металургійна академія України9250
110Національна музична академія України імені П.І. Чайковського000
111Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого000
112Національний авіаційний університет8620
113Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"7480
114Національний гірничий університет32310
115Національний лісотехнічний університет України5110
116Національний медичний університет імені О.О. Богомольця01780
117Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова000
118Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"7700
119Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"121260
120Національний транспортний університет4200
121Національний університет "Києво-Могилянська академія"030
122Національний університет "Львівська політехніка"21890
123Національний університет "Острозька академія"000
124Національний університет біоресурсів і природокористування України661790
125Національний університет водного господарства та природокористування5490
126Національний університет державної податкової служби України000
127Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова10350
128Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)040
129Національний університет харчових технологій832760
130Національний фармацевтичний університет13220
131Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя040
132Одеська державна академія будівництва та архітектури330
133Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової000
134Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова0130
135Одеська національна академія харчових технологій8800
136Одеська національна морська академія020
137Національний університет "Одеська юридична академія"000
138Одеський державний аграрний університет010
139Одеський державний екологічний університет000
140Одеський національний економічний університет000
141Одеський національний медичний університет13360
142Одеський національний морський університет200
143Одеський національний політехнічний університет330
144Одеський національний університет імені І.І. Мечникова4160
145Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди000
146Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського000
147Подільський державний аграрно-технічний університет010
148Полтавська державна аграрна академія080
149Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка010
150Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка1430
151Полтавський університет економіки і торгівлі580
152Приазовський державний технічний університет29320
153Придніпровська державна академія будівництва та архітектури0200
154Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника2150
155Рівненський державний гуманітарний університет000
156Севастопольський національний технічний університет1020
157Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості550
158Слов'янський державний педагогічний університет000
159Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка000
160Сумський державний університет3430
161Сумський національний аграрний університет0150
162Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки030
163Східноєвропейський університет економіки і менеджменту000
164Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля73770
165Таврійський гуманітарно-екологічний інститут000
166Таврійський державний агротехнологічний університет1522
167Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського0180
168Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя1320
169Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського3430
170Тернопільський комерційний інститут000
171Тернопільський національний економічний університет0110
172Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка070
173Ужгородський національний університет14320
174Українська академія банківської справи Національного банку України000
175Українська академія бізнесу та підприємництва000
176Українська академія друкарства7210
177Українська державна академія залізничного транспорту13160
178Українська інженерно-педагогічна академія0910
179Українська медична стоматологічна академія040
180Український державний хіміко-технологічний університет34230
181Український інститут лінгвістики і менеджменту000
182Українсько-Американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні"000
183Уманський національний університет садівництва050
184Уманський державний педагогічний університет040
185Університет банківської справи НБУ000
186Університет економіки і підприємництва000
187Університет економіки та права "КРОК"000
188Національний університет цивільного захисту України170
189Харківська державна академія дизайну і мистецтв000
190Харківська державна академія культури000
191Харківська державна академія фізичної культури000
192Харківська державна зооветеринарна академія090
193Харківський національний університет міського господарства120
194Харківський національний університет будівництва та архітектури1420
195Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського000
196Харківський державний університет харчування та торгівлі2330
197Харківський національний автомобільно-дорожній університет6530
198Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва020
199Харківський національний економічний університет000
200Харківський національний медичний університет3910
201Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди020
202Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка160
203Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна1140
204Харківський національний університет радіоелектроніки1220
205Харківський соціально-економічний інститут000
206Херсонський державний аграрний університет0240
207Херсонський державний університет020
208Херсонський економічно-правовий інститут000
209Херсонський національний технічний університет7410
210Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія000
211Хмельницький економічний університет000
212Хмельницький національний університет0350
213Хмельницький університет управління та права000
214Черкаський державний технологічний університет0130
215Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького000
216Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича2200
217Чернігівський державний інститут економіки і управління220
218Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка000
219Чернігівський національний  технологічний університет000
220Ялтинський університет менеджменту000
221Київський університет імені Бориса Грінченка000
222Донецька академія автомобiльного транспорту000
223Академія економіки000
224Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"000


Як ми визначали номери першого та останнього патентів виданих в 2013 р:


Задіяли офіційний бюлетень «Промислова власність», що видається двічі на місяць.

Якщо ввести в поле 46 «Номер бюлетеня» (пошукової сторінки) значення 1/2013, ми можемо визначити номер першого патенту на винахід та корисну модель за 2013 рік.
Якщо ввести в поле 46 «Номер бюлетеня» значення 24/2013, ми можемо визначити номер останнього патенту на винахід та корисну модель за 2013 рік. Одночасно ми впевнюємося, що діапазони цих номерів не перетинаються в межах одного року.
Визначати ці діапазони номерів патентів необхідно тому, що в пошуковій базі «Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні» відображаються дані двох реєстрів: реєстру винаходів та реєстру корисних моделей.
Відповідно до цього при пошуку для відокремлення даних про винаходи від даних про корисні моделі необхідно окрім встановлення діапазону часу >=01.01.2013<=31.12.2013 встановлювати ще й діапазон номерів.
Оскільки в пошуковій базі «Інтерактивна БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні» дані тільки одного реєстру (промислових зразків), то достатньо встановлення тільки діапазону часу >=01.01.2013<=31.12.2013.


Надіємось, що скориставшись нашими поясненнями, Ви зможете самостійно віднайти інформацію про кількість патентів отриманих ВНЗ. База даних відкрита.Довідка:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


м. Київ
"07" червня 2000р. № 175Про створення державного підприємства
"Український Інститут промислової власності"На виконання Указу Президента України від 15 грудня 1999 p. № 1573/99 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 p. № 601 "Про утворення Державного Департаменту інтелектуальної власності у складі Міністерства освіти і науки України"

НАКАЗУЮ

1. Створити державне підприємство "Український інститут промислової власності" на базі Державного патентного відомства України та державного підприємства "Інститут промислової власності", що ліквідуються, включити його до сфери управління Державного департаменту інтелектуальної власності та розмістити (на умовах оренди) за адресою: м Київ, вул Сім'ї Хохлових, 15.

2. Призначити Новікова C.I. директором державного підприємства "Український інститут промислової власності", якому в місячний термін розробити і затвердити статут державного підприємства "Український інститут промислової власності" та вирішити питання його державної реєстрації згідно з чинним законодавством.

3. Голові Державного департаменту інтелектуальної власності Паладію М.В в місячний термін: - вирішити питання щодо матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності державного підприємства "Український Інститут промислової власності" і організувати проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Державного патентного відомства України та державного підприємства "Інститут промислової власності"; - укласти контракт з директором державного підприємства "Український Інститут промислової власності" згідно з чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр В. КРЕМЕНЬ

Наказом МОН України № 459 від 20 вересня 2000 року до цього наказу внесено зміни.

_________________________________________________________Якщо помітили помилку - дописуйте на адресу:
unesco-cepes@osvita.net або inf@euroosvita.net
(сторінку оновлено: 13.05.2014)
euroosvita.net
за інформацією: uipv.org
Додатково:

Інформація для нового рейтингу ВНЗ Топ-200 Україна

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів