Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)
20-02-2014

Документ z0180-14, чинний,
поточна редакція — Прийняття від 13.01.2014


МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ


13.01.2014 № 45


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2014 р.
за № 180/24957


Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)


Відповідно до статті 49 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 35 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, та з метою удосконалення порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), що додається.

2. Структурним підрозділам Міністерства молоді та спорту, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) відповідно до цього Порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19 липня 2012 року № 829 "Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2012 року за № 1577/21889.

4. Департаменту олімпійського спорту (Уманець Н.Д.) забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України з відповідного напряму діяльності.

Міністр молоді та спорту
Р.С. Сафіуллін
___________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
13.01.2014 № 45

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2014 р.
за № 180/24957


ПОРЯДОК
проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)


І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту для визначення їх професійної підготовленості, присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії на основі результативних показників спортсменів, підготовку яких вони здійснювали.

2. Атестація тренерів (тренерів-викладачів) - це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання ефективності їх діяльності, за якою визначаються рівень їх кваліфікації, відповідність займаній посаді у штатній команді національних збірних команд України з видів спорту та присвоюється кваліфікаційна категорія тренерам (тренерам-викладачам) закладів фізичної культури і спорту.

3. Обов’язковій атестації підлягають тренери штатної команди національних збірних команд України і тренери (тренери-викладачі), які працюють в закладах фізичної культури і спорту незалежно від підпорядкування та форми власності.

4. Атестації не підлягають тренери (тренери-викладачі), які працюють менше ніж 2 роки.

5. Атестація проводиться один раз на чотири роки за результативними показниками роботи тренерів (тренерів-викладачів) за останні чотири роки.

У разі покращення результативних показників спортсменів, підготовку яких здійснює тренер (тренер-викладач), він має право на проходження позачергової атестації.

ІІ. Документи, що подаються на розгляд атестаційної комісії


1. До атестаційних комісій, що визначені у пункті 1 розділу ІV цього Порядку, подаються такі документи:

заява про проходження атестації із зазначенням письмової згоди тренера (тренера-викладача) на обробку його персональних даних;

копія першої сторінки паспорта громадянина України;

копія трудової книжки;

копія диплома;

копії посвідчень про почесні та/або спортивні звання (у разі наявності);

копія свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка для тренерів (тренерів-викладачів), які працюють більше п’яти років після закінчення вищого навчального закладу;

клопотання закладу фізичної культури і спорту, в якому працює тренер (тренер-викладач), про проходження атестації Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідному структурному підрозділу з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

відомості про результативні показники спортсменів, підготовку яких здійснював тренер (тренер-викладач) останні 4 роки, та копія наказу про зарахування цих спортсменів до складу навчальних груп тренера (тренера-викладача);

характеристика тренера (тренера-викладачів) за підписом керівника закладу фізичної культури і спорту;

характеристика тренера штатної команди національних збірних команд України за підписом керівника структурного підрозділу Мінмолодьспорту України, до повноважень якого належить координація розвитку видів спорту, в якій зазначаються оцінка результатів праці тренера штатної команди національних збірних команд України щодо виконання вимог укладеного з ним трудового договору (контракту), професійна компетентність.

2. Обробка персональних даних тренерів (тренерів-викладачів) здійснюється атестаційними комісіями відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

ІІІ. Загальні вимоги до атестації тренерів (тренерів-викладачів)

1. Загальною вимогою до атестації тренерів штатної команди національних збірних команд України на визначення знань і професійних навиків відповідно до займаної посади є наявність вищої освіти відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

2. Загальними вимогами до атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту на визначення їх кваліфікаційного рівня для присвоєння кваліфікаційних категорій є:

наявність вищої освіти з відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр";

виконання результативних показників роботи тренерів (тренерів-викладачів), які враховуються при присвоєнні кваліфікаційних категорій, згідно з додатком 1 до цього Порядку.

3. Тренерам (тренерам-викладачам), які працюють в закладах фізичної культури і спорту та пройшли атестацію, присвоюються такі кваліфікаційні категорії з виду спорту:

вища категорія;

перша категорія;

друга категорія.

4. Тренерам (тренерам-викладачам), які не мають спеціальної освіти і прийняті на роботу в заклади фізичної культури і спорту до 01 січня 2011 року та володіють достатнім практичним досвідом роботи, якісно і в повному обсязі виконують свої посадові обов’язки, за умови проходження підвищення кваліфікації та виконання результативних показників роботи також присвоюються кваліфікаційні категорії.

5. Випускникам акредитованих вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, факультетів фізичного виховання і спорту інших вищих навчальних закладів, які отримали базову або повну вищу освіту на напрямом підготовки "фізична культура і спорт", за наявності диплома при прийомі вперше на посаду тренера-викладача присвоюється друга кваліфікаційна категорія, але не більше ніж на 4 роки.

6. За особами, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами і догляду за дитиною, зберігається присвоєна кваліфікаційна категорія до наступної атестації. Час перебування у зазначених відпустках не включається до міжатестаційного періоду.

7. Для тренерів (тренерів-викладачів), які тимчасово працювали за фахом за кордоном, на підставі рішення атестаційної комісії, яка розглядає документи тренера (тренера-викладача), відповідним наказом може бути підтверджено рішення попередньої атестаційної комісії про присвоєння кваліфікаційної категорії, але не більше ніж на 2 роки.

8. У разі невиконання результативних показників на відповідну категорію, передбачених у додатку 1 до цього Порядку, тренерам (тренерам-викладачам), які мають звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту" та/або спортивне звання "Заслужений тренер", може бути присвоєно першу або вищу кваліфікаційну категорію з виду спорту, але не більше ніж на 2 роки за умови виконання результативних показників на один рівень нижче.

9. Тренерам (тренерам-викладачам), які мають відповідну кваліфікаційну категорію з певного виду спорту і перейшли на тренерську (тренерсько-викладацьку) роботу зі спортсменами з інших видів спорту, зберігається присвоєна кваліфікаційна категорія на строк її дії, але не більше ніж на 2 роки.

Присвоєна тренеру (тренеру-викладачу) кваліфікаційна категорія з певного виду спорту не може розповсюджуватися на його роботу за сумісництвом в іншому виді спорту, крім видів спорту, які є складовими сучасного п’ятиборства, триатлону та біатлону.

Присвоєна тренеру (тренеру-викладачу) кваліфікаційна категорія зі спортивної акробатики розповсюджується на його роботу із спортсменами у таких видах спорту: спортивна гімнастика, синхронне плавання, стрибки на батуті, стрибки у воду, фристайл.

10. Мінімальний строк роботи тренера (тренера-викладача) із спортсменом повинен становити не менше 2 років на момент виконання результативних показників.

11. Тренери (тренери-викладачі) можуть утворювати бригади з окремого виду спорту.

Бригадна праця вважається колективною. Бригада утворюється наказом керівника закладу фізичної культури і спорту в кількості не більше 5 осіб в сучасному п'ятиборстві, триатлоні, легкоатлетичному багатоборстві, спортивній гімнастиці, фігурному катанні на ковзанах та не більше 3 осіб в інших видах спорту. Цим наказом також затверджується список спортсменів, з якими працюють члени бригади.

Кваліфікаційна категорія може бути присвоєна кожному члену бригади за рішенням колективу бригади. При цьому строк роботи тренера (тренера-викладача) у складі цієї бригади має становити не менше 2 років. Виписка з рішення загальних зборів бригади підписується кожним її членом, засвідчується підписом керівника закладу фізичної культури і спорту і подається до атестаційної комісії разом із копією наказу про утворення бригади.

Результативні показники певного спортсмена можуть бути враховані лише одному члену бригади.

12. У неолімпійських видах спорту кваліфікаційні категорії присвоюються тренерам (тренерам-викладачам) за результативні показники спортсменів, передбачені в додатку 1 до цього Порядку, що показані в номерах програми, за умови участі в них спортсменів не менше ніж з 10 країн на міжнародних спортивних змаганнях або 10 областей (у тому числі Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) на всеукраїнських спортивних змаганнях.

13. Тренерам (тренерам-викладачам), які здійснюють підготовку спортсменів одночасно з основним тренером (тренером-викладачем), кваліфікаційна категорія за результативні показники спортсменів присвоюється на категорію нижче, ніж у основного тренера (тренера-викладача).

14. Фахівцям, які перейшли з організаційно-методичної та адміністративної роботи в установах, організаціях, закладах сфери фізичної культури і спорту на роботу тренером (тренером-викладачем) або поєднують її за сумісництвом, кваліфікаційні категорії присвоюються згідно з додатком 2 до цього Порядку.

ІV. Атестаційні комісії та порядок їх роботи


1. Атестацію здійснює постійно діюча атестаційна комісія, що утворюється:

Мінмолодьспортом України - для атестації тренерів штатної команди національних збірних команд України та тренерів-викладачів Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - атестаційна комісія Мінмолодьспорту);

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділом з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - для атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту (далі - територіальна атестаційна комісія).

2. Кількісний і персональний склад атестаційної комісії затверджується:

атестаційна комісія Мінмолодьспорту - наказом Мінмолодьспорту України;

територіальна атестаційна комісія - наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідного структурного підрозділу з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. До складу комісій входять фахівці сфери фізичної культури і спорту.

Атестаційну комісію Мінмолодьспорту очолює заступник Міністра з відповідного напряму діяльності.

Територіальну атестаційну комісію очолює заступник керівника Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим з питань молоді та спорту, керівник структурного підрозділу з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або його заступник з відповідного напряму діяльності.

4. Основними завданнями атестаційної комісії є:

розгляд документів, що надійшли на атестацію, та їх перевірка;

проведення атестації протягом 30 робочих днів від дня надходження документів;

прийняття рішення та порушення клопотання перед керівництвом Мінмолодьспорту України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим з питань молоді та спорту, структурного підрозділу з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо присвоєння кваліфікаційної категорії тренеру (тренеру-викладачу) закладу фізичної культури і спорту.

5. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо в її роботі бере участь не менше половини її членів.

Рішення атестаційних комісій приймається простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови атестаційних комісій є ухвальним.

6. Атестаційна комісія Мінмолодьспорту розглядає на засіданні документи, подані для проходження атестації тренера штатної команди національних збірних команд України, заслуховує інформацію керівника відповідного структурного підрозділу Мінмолодьспорту України про роботу цього тренера, а також самого тренера, який атестується. На засідання атестаційної комісії Мінмолодьспорту можуть запрошуватися державний та головний тренери з відповідного виду спорту.

У разі відсутності тренера штатної команди національних збірних команд України на засіданні атестаційної комісії Мінмолодьспорту без поважних причин атестаційна комісія Мінмолодьспорту має право провести атестацію без нього на підставі документів, поданих структурним підрозділом Мінмолодьспорту України, до повноважень якого належить координація розвитку видів спорту.

7. У разі відсутності тренера (тренера-викладача), який атестується, на засіданні територіальної атестаційної комісії без поважних причин вона має право провести атестацію без цього тренера (тренера-викладача) на підставі поданих документів.

8. Рішення атестаційної комісії Мінмолодьспорту України для тренера штатної збірної національної команди оформляється протоколом засідання атестаційної комісії Міністерства молоді та спорту України за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, який підписується головою та секретарем атестаційної комісії.

9. Рішення територіальної атестаційної комісії та рішення атестаційної комісії Мінмолодьспорту України для тренерів (тренерів-викладачів) Державної школи вищої спортивної майстерності оформляються протоколом засідання атестаційної комісії з визначення кваліфікаційного рівня тренерів (тренерів-викладачів) для присвоєння кваліфікаційних категорій за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, який підписується головою та секретарем атестаційної комісії.

10. Результати атестації у 10-денний строк доводяться до відома тренера (тренера-викладача), який атестується, і заносяться до атестаційного листа тренера штатної команди національних збірних команд України за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку та до атестаційного листа тренера (тренера-викладача) за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

11. У 10-денний строк з дня отримання протоколів атестаційної комісії:

керівник Мінмолодьспорту України приймає рішення про присвоєння відповідних кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам Державної школи вищої спортивної майстерності, про що видається відповідний наказ;

керівник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим з питань молоді та спорту, структурного підрозділу з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій приймає рішення про присвоєння відповідних кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам), про що видається відповідний наказ.

12. У разі позитивного рішення щодо проходження атестації:

тренерам штатної команди національних збірних команд України в установленому порядку встановлюється тарифний розряд;

тренерам (тренерам-викладачам) присвоюється відповідна кваліфікаційна категорія з виду спорту.

13. Тренеру (тренеру-викладачу) закладу фізичної культури і спорту, який пройшов атестацію, видається довідка про атестацію тренера (тренера-викладача) за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку, яка дійсна на території всієї України.

14. Результати атестації тренера штатної команди національних збірних команд України, тренера (тренера-викладача) можуть бути оскаржені до Мінмолодьспорту України або до суду.

Директор департаменту
олімпійського спорту

Н.Д. Уманець

___________________________________________________________________________

Додаток 1
до Порядку проведення атестації
тренерів (тренерів- викладачів)
(пункт 2 розділу ІІІ)


РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
роботи тренерів (тренерів-викладачів), які враховуються при присвоєнні кваліфікаційних категорій

Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)


І. Міжнародні спортивні змагання

Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)


ІІ. Всеукраїнські спортивні змагання

Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)


ІІІ. Зарахування спортсменів

Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)

* Зарахування спортсменів до основного складу команд майстрів здійснюється за умови їх участі в 50 % ігор і більше.

____________________________________________________________________________

Додаток 2
до Порядку проведення атестації
тренерів (тренерів-викладачів)
(пункт 14 розділу ІІІ)


ВИМОГИ
до присвоєння кваліфікаційних категорій фахівцям, які перейшли з організаційно-методичної та адміністративної роботи в установах, організаціях, закладах сфери фізичної культури і спорту на роботу тренером (тренером-викладачем) або поєднують її за сумісництвом

Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)Додатково:

Про затвердження Положення про рейтинг з олімпійських видів спорту в Україні

Про затвердження Положення про рейтинг з видів спорту інвалідів в Україні

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів