УЦОЯО: Яким цьогоріч буде єдиний вступний іспит (ЄВІ)


Цьогоріч для вступу на переважну більшість магістерських програм потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Це випробування міститиме тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ ( https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2024/03/nakaz-vid-25.03.2024-38.pdf ). Так, визначено кількість завдань кожного тесту, форми тестових завдань, час, відведений на їх виконання, схеми нарахування балів.

УЦОЯО: Яким цьогоріч буде єдиний вступний іспит (ЄВІ) ( /prog/data/upimages/inozemna-mova-tznk-4-1024x576.png )


Завдання ТЗНК буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності ( https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzheni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.TZNK-nalaz-158-11.02.2022.pdf ), з іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов ( https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf ).

Блок ТЗНК складатиметься з двох компонентів: вербально-комунікативного й логіко-аналітичного. Усього буде 27 завдань, з-поміж яких:

- 4 – на заповнення пропусків у мікротекстах (підзавдання 1–10) (потрібно буде доповнити речення в мікротексті словосполученнями / словами, вибравши їх з-поміж наведених варіантів);

- 23 – з вибором однієї правильної відповіді.

На проходження тесту відведено 75 хвилин.

Завдання ТЗНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів ( https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2024/03/Nakaz-UTSOYAO-28-Shemy-narahuvannya-baliv-YEVI_2024.pdf ). Тобто по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу – за кожний правильно заповнений пропуск у мікротексті. Отже, за виконання всіх завдань ТЗНК можна отримати від 0 до 33 тестових балів.

Блок з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) складатиметься з двох частин: читання і використання мови.

Тест міститиме 30 завдань, з-поміж яких:

- 6 – на встановлення відповідності (треба дібрати твердження / ситуації до оголошень / текстів, запитання до відповідей або відповіді до запитань);

- 5 – з вибором однієї правильної відповіді;

- 19 – на заповнення пропусків у тексті (потрібно доповнити речення в тексті словосполученнями / словами з наведених варіантів).

На виконання завдань тесту відведено 45 хвилин.

За завдання з іноземної мови згідно зі схемою нарахування балів ( https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2024/03/Nakaz-UTSOYAO-28-Shemy-narahuvannya-baliv-YEVI_2024.pdf ) буде нараховано по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.

Отже, за виконання завдань блоку з іноземної мови можна отримати від 0 до 30 балів.Огигінал новини «УЦОЯО: Яким цьогоріч буде єдиний вступний іспит (ЄВІ)» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=8184
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php