EUA стимулює впровадження дорожньої карти сталого розвитку для університетів


Європейська асоціація університетів (European University Association - EUA) готує ЗВО до підвищених вимог щодо стійкості, оскільки уряди виконують нові зобов’язання, взяті на Конференції ООН зі зміни клімату (COP28 UN Climate Change Conference ( https://unfccc.int/cop28/5-key-takeaways )), яка відбулася в грудні в Дубаї.

EUA заохочує своїх 850 членів, у тому числі 34 національні конференції ректорів, слідувати її новій «Дорожній карті зеленої угоди для університетів » (EUA ‘Green Deal roadmap for universities ( https://eua.eu/downloads/publications/eua%20green%20deal%20roadmap.pdf )’), яка окреслила політику та дії, які можуть допомогти університетам слідувати кліматично нейтральним, екологічно стійким і соціально справедливим шляхом.

Мета полягає в тому, щоб допомогти ЗВО дотримуватися принципів, викладених у загальній стратегії ( https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en ) Європейського Союзу «Зелена угода», у тому числі щодо скорочення відходів, відновлюваної енергії та будівельних стандартів.

На вебінарі ЄС ( https://eua.eu/events/289-the-european-green-deal-and-universities.html ) на підтримку цієї стратегії, проведеному 4 грудня, було розказано, як університетам потрібно враховувати місцеві умови у своїх установах і громадах, при формуванні своєї політики сталого розвитку. Але також важливо створити передову практику, яку можна відтворити в багатьох установах.

«Дорожня карта має слугувати джерелом натхнення та зразком для того, як університети можуть протистояти кліматичним та екологічним викликам протягом тривалого періоду часу, дозволяючи їм робити ефективний внесок і служити прикладом стійких спільнот», — йдеться у дописі EUA.

Стефан Бергманс (Stephane Berghmans), директор з досліджень та інновацій EUA, наголосив на діапазоні та складності політики сталого розвитку у вищій освіті.

До них належать: посилення співпраці з іншими університетами на цю тему (включаючи взаємне навчання між університетами в країнах з різним рівнем економічного розвитку); посилення навчання для поглиблення взаємозв’язку між наукою та політикою сталого розвитку; забезпечення того, щоб навички сталого розвитку цінувались під час просування по службі; надійне управління міждисциплінарними програмами; враховування того, що збільшення розмірів навчальних закладів та їхніх кампусів може мати екологічний та соціальний вплив на навколишні громади.Докладніше на сайті universityworldnews.com >>> ( https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20231227083350770 )


Додатково:

International Association of Universities: Відвідайте глобальний портал IAU HESD ( https://euroosvita.net/index.php/?category=36&id=8070 )

Оприлюднено світовий рейтинг університетів - THE Impact Rankings 2023 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7911 )

Опубліковано QS World University Rankings: Sustainability 2024 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=8066 )
Огигінал новини «EUA стимулює впровадження дорожньої карти сталого розвитку для університетів» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=8097&id=225
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php