Рейтинг ЗВО України за результатами участі в конкурсах науково-дослідних робіт у 2022 році


За умов суттєвого скорочення фінансування ЗВО України у 2022 році за програмою 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» за рахунок загального фонду університети намагались нарощувати участь у грантовій діяльності.

Використовуючи інформацію з відкритих джерел (дані МОН, КМУ, Національного фонду досліджень України) Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" (https://euroosvita.net/ ( https://euroosvita.net/?category=49 )) виконав моніторинг ефективності участі ЗВО України в головних конкурсах наукових проектів (міжнародних і вітчизняних) у 2022 році.

Перелік конкурсів науково-дослідних робіт у 2022 році, які використовувалися для оцінювання активності ЗВО України у грантовій діяльності, наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Перелік головних конкурсів науково-дослідних робіт у 2022 році

Вид конкурсу
Вид грантової діяльності
Дані
Вікрите джерело доступу
до показника
1
Спільні конкурси науково-дослідних робіт у рамках двосторонніх міжурядових програм науково-технічної співпраці
Міжнародні наукові проекти
Перелік спільних науково-дослідних проєктів 2022
https://mon.gov.ua/ua
/nauka/yevrointegraciya ( https://mon.gov.ua/ua/nauka/yevrointegraciya/dvostoronni-naukovi-konkursi/rezultati-konkursiv )
2
Конкурс проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених
Національні наукові проекти
Наказ МОН від 30 грудня 2022 року №1190
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-proyektiv ( https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-proyektiv-fundamentalnih-naukovih-doslidzhen-prikladnih-naukovih-doslidzhen-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-molodih-vchenih-yaki-pracyuyut-?fbclid=IwAR1wS5yZBWl4H2y9i0-z57v230_3elAVGda5R2emYbKdc282MsuQMHh2t6s )
3
Конкурс проєктів які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”
Міжнародні наукові проекти
Наказ МОН від 22 грудня 2022 №1159
https://mon.gov.ua/storage
/app/media/nauka/2022 ( https://mon.gov.ua/storage/app/media
/nauka/2022/12/27/Dodatok.Perelik.obranykh.robit.ta.proyektiv.26.12.2022.pdf
)
4
Конкурс на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію за державним замовленням
Національні наукові проекти
Наказ МОН від 17 червня 2022 року №565
https://mon.gov.ua/ua/npa ( https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-propozicij-shodo-derzhavnogo-zamovlennya-na-naukovotehnichni-eksperimentalni-rozrobki-ta-naukovo-tehnichnu-produkciyu-sformovanih-za-rezultatami-konkursnogo-vidboru )


Результати ефективності участі ЗВО України в головних конкурсах наукових проектів (міжнародних і вітчизняних) у 2022 році наведені в табл. 2.

Лідерами стали: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 1 місце, Сумський державний університет – 2 місце, Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 3 місце, Національний університет "Львівська політехніка" – 4 місце, Львівський національний університет імені Івана Франка – 5 місце.

Таблиця 2. Рейтинг ЗВО України за результатами ефективності участі в конкурсах науково-дослідних робіт у 2022 році

Рейтинг
ЗВО
Сума виграних ЗВО конкурсів
Кількість видів конкурсів, в яких ЗВО виграв
1
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
16
4
2
Сумський державний університет
14
4
3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
10
2
4
Національний університет "Львівська політехніка"
8
4
5
Львівський національний університет імені Івана Франка
7
2
6
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
5
3
6
Національний університет біоресурсів і природокористування України
5
3
6
Харківський національний університет радіоелектроніки
5
3
7
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
4
3
7
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
4
1
7
Приазовський державний технічний університет
4
2
8
Український державний хіміко-технологічний університет
3
2
8
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
3
1
9
Національний університет "Чернігівська політехніка"
2
1
9
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
2
2
9
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
2
2
10
Бердянський державний педагогічний університет
1
1
10
Вінницький національний аграрний університет
1
1
10
Державний університет "Житомирська політехніка"
1
1
10
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
1
1
10
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
1
1
10
Запорізький національний університет
1
1
10
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
1
1
10
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
1
1
10
Київський національний університет будівництва і архітектури
1
1
10
Київський національний університет технологій та дизайну
1
1
10
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
1
1
10
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
1
1
10
Національний авіаційний університет
1
1
10
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
1
1
10
Національний університет "Одеська політехніка"
1
1
10
Національний університет харчових технологій
1
1
10
Поліський національний університет
1
1
10
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
1
1
10
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
1
1
10
Сумський національний аграрний університет
1
1
10
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
1
1
10
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
1
1
10
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
1
1
10
Ужгородський національний університет
1
1
10
Хмельницький національний університет
1
1
10
Черкаський державний технологічний університет
1
1
МАКС
16
4


На сайті Центру міжнародних проєктів "Євроосвіта" показники додатково відображено в табличному варіанті за посиланнями:

- Показник 1 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7737 )
- Показник 2 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7731 )
- Показник 3 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7724 )
- Показник 4 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7446 )
Довідково:

Про обсяги фінансування фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, та фінансової підтримки наукових об'єктів, що становлять національне надбання, на 2023 рік за КПКВК 2201040 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7750 )Про обсяги фінансування наукових досліджень і розробок та фінансової підтримки наукових об'єктів, що становлять національне надбання, на 2022 рік за КПКВК 2201040 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7232 )(Сторінку оновлено
29.04.2023 р.)Огигінал новини «Рейтинг ЗВО України за результатами участі в конкурсах науково-дослідних робіт у 2022 році» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7864
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php