Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2022 року (таблиця)


Вибірка (таблиця ЗВО/переможці) з Указу Президента Уукраїни №809/2022 ( https://www.president.gov.ua/documents/8092022-45017 )

РоботаПІБНауковий ступіньЗВО
Інноваційні технології саморозповсюджувального високотемпературного синтезуСЕРЕДІ Дмитру Борисовичукандидатові технічних наук, доцентовіДніпровський державний технічний університет
Обґрунтування параметрів способу використання геотермальної енергії для інтенсивної рекультивації деградованих територійБОГОМАЗ Ользі Петрівнідокторові філософії, доцентові Донецький національний технічний університет
Новітні технології створення функціональних напилених покриттів, матеріалів та способів їх з'єднання у суднобудуванніМАКРУСІ Тетяні Олександрівнікандидатові технічних наук, доцентовіЕкономіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
Інноваційні технології саморозповсюджувального високотемпературного синтезуБЄЛОКОНЮ Юрію Олександровичудокторові технічних наук, завідувачеві кафедри Запорізький національний університет
Інноваційні технології саморозповсюджувального високотемпературного синтезуКУЛИНИЧ Вікторії Дмитрівнікандидатові технічних наук, старшому викладачевіКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Електромеханічні системи підвищеної енергоефективності для об'єктів промисловості та транспортуНОЖЕНКО Вікторії Юріївнікандидатові технічних наук, доцентовіКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Електромеханічні системи підвищеної енергоефективності для об'єктів промисловості та транспортуСЬОМЦІ Олександру Олександровичукандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електронікиРУДИШУ Мирону Ярославовичу кандидатові фізико-математичних наук, доцентовіЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електронікиКОРДАНУ Василю Михайловичу кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Львівський національний університет імені Івана Франка
Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електронікиЩЕПАНСЬКОМУ Павлу Андрійовичу кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Львівський національний університет імені Івана Франка
Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електронікиГОРЯЧІЙ Мирославі Миронівні кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Львівський національний університет імені Івана Франка
Інноваційні технології ресайклінгу об'єктів громадської та виробничої інфраструктури з використанням композиційних матеріалівГАСІЮ Григорію Михайловичудокторові технічних наук, професорові Національний авіаційний університет
Інноваційні технології ресайклінгу об'єктів громадської та виробничої інфраструктури з використанням композиційних матеріалівВАСИЛЕНКО Вікторії Миколаївнікандидатові технічних наук, завідувачеві кафедри Національний авіаційний університет
Інноваційні технології ресайклінгу об'єктів громадської та виробничої інфраструктури з використанням композиційних матеріалівГОРБУ Олександру Григоровичукандидатові технічних наук, доцентовіНаціональний авіаційний університет
Формування стійких урбоекосистем з автохтонних та алохтонних деревних рослинДУБИКУ Олександру Миколайовичукандидатові технічних наук, доцентові Національний авіаційний університет
Функціональні мікро- і наноструктуровані багатошарові матеріалиМАЙЗЕЛІС Антоніні Олександрівні докторові технічних наук, доцентові Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Функціональні мікро- і наноструктуровані багатошарові матеріалиПІНЧУК Наталії Володимирівні кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Функціональні мікро- і наноструктуровані багатошарові матеріалиВОЛОЩУК Валентині Василівні молодшому науковому співробітникові Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Нанорозмірні плівкові структури з магнітними і немагнітними шарами для сучасних технологій спінтроніки та наноелектронікиВЛАДИМИРСЬКОМУ Ігорю Анатолійовичудокторові фізико-математичних наук, виконуючому обов'язки директора Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Молекулярний дизайн функціоналізованих аміноантрахінонів як перспективних сполук фармацевтичного призначенняЗВАРИЧУ Віктору Ігоровичукандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Національний університет "Львівська політехніка"
Цифрова трансформація засобів керування процесами економіко-виробничих системБОРЯКУ Богдану Радиславовичу кандидатові технічних наук, доцентовіНаціональний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Цифрова трансформація засобів керування процесами економіко-виробничих системЗАХАРЧЕНКУ Руслану Володимировичу кандидатові технічних наук, доцентові Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Цифрова трансформація засобів керування процесами економіко-виробничих системЛАКТІОНОВУ Олександру Ігоровичу кандидатові технічних наук, доцентові Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Цифрова трансформація засобів керування процесами економіко-виробничих системЧЕРВ'ЯК Анні Володимирівні докторові філософії, ученому секретареві вченої ради Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Правове забезпечення енергетичної безпеки УкраїниШУЛЬЗІ Євгенію Вікторовичу докторові юридичних наук, професорові Національний університет біоресурсів і природокористування України
Науково-технологічні засади підвищення екологічної безпеки при експлуатації водоочисних об'єктівКУНИЦЬКОМУ Сергію Олеговичукандидатові технічних наук, провідному науковому співробітниковіНаціональний університет водного господарства та природокористування
Науково-технологічні засади підвищення екологічної безпеки при експлуатації водоочисних об'єктівІВАНЧУК Наталії Віталіївнікандидатові технічних наук, доцентові Національний університет водного господарства та природокористування
Науково-технологічні засади підвищення екологічної безпеки при експлуатації водоочисних об'єктівШАТНОМУ Сергію В'ячеславовичукандидатові технічних наук, доцентові Національний університет водного господарства та природокористування
Синтез, термодинамічні властивості та фазові рівноваги халькогенідних та халькогалогенідних систем різного функціонального застосуванняМОРОЗУ Миколі Володимировичудокторові хімічних наук, професорові Національний університет водного господарства та природокористування
Новітні технології створення функціональних напилених покриттів, матеріалів та способів їх з'єднання у суднобудуванніБОБРОВУ Максиму Миколайовичукандидатові технічних наук, докторантові Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Новітні технології створення функціональних напилених покриттів, матеріалів та способів їх з'єднання у суднобудуванніБУТУРЛІ Євгену Андрійовичудокторові філософії, викладачевіНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Новітні технології створення функціональних напилених покриттів, матеріалів та способів їх з'єднання у суднобудуванніУРСОЛОВУ Олександру Ігоровичудокторові філософії, асистентові кафедри Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Дитина в епоху війн і соціальних катаклізмів: історико-антропологічний аналіз моделі дитинства в ГетьманщиніСЕРДЮКУ Ігорю Олександровичу докторові історичних наук, професорові Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в УкраїніЗАБОРОВСЬКОМУ Віктору Вікторовичу докторові юридичних наук, професорові Ужгородський національний університетТекст Указу Президента Уукраїни №809/2022 "Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2022 року" >>> ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7689 )
Огигінал новини «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2022 року (таблиця)» - https://euroosvita.net/index.php/?category=49&id=7690
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php