"Інфоресурс": Вступна кампанія 2021 (Усього поданих заяв і середній конкурсний бал. Розподіл за закладами)


ІНФОРМАЦІЯ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ РЕЙТИНГУ "ТОП 200 УКРАЇНА" 2022

Вступна кампанія 2021 (база вступу - повна загальна середня освіта; освітній рівень - бакалавр (для медичних ЗВО - магістр)).

Інформація станом на 18.01.2022 р.


Джерело: vstup2021.edbo.gov.ua >>> ( https://vstup2021.edbo.gov.ua/statistics/requests-by-university/
)

Відображення інформації в таблиці можна перегрупувати: оберіть у першому віконці фільтру категорію (наприклад - назва ВНЗ), а в другому віконці введіть назву (наприклад - медичний університет) та натисніть ENTER (ввід)

Записи - із
скинути ( javascript:sorter.reset() )
First PageFirst PageFirst PageLast Page

Назва закладу

Усього заяв

СКБ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка53541171.8
Львівський національний університет імені Івана Франка47301167.0
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"46225164.9
Національний авіаційний університет38975157.2
Національний університет"Львівська політехніка"37385165.9
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна32018163.3
Київський національний торговельно-економічний університет29982154.4
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана26107161.4
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова20827152.6
Київський університет імені Бориса Грінченка18361158.4
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"18091160.3
Національний університет біоресурсів і природокористування України17226151.8
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника16664153.1
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 15236156.5
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича14938160.7
Національний університет "Києво-Могилянська академія"12869175.7
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця12438158.3
Харківський національний університет радіоелектроніки12387165.6
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"11602155.6
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова11024160.0
Ужгородський національний університет10705153.9
Київський національний лінгвістичний університет10560165.4
Запорізький національний університет10177151.0
Волинський національний університет імені Лесі Українки10153159.0
Національний транспортний університет9642143.7
Національний університет харчових технологій9060152.2
Державний університет "Одеська політехніка"8930159.0
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого8569166.7
Київський національний університет будівництва і архітектури8501149.3
Вінницький національний технічний університет8214155.2
Київський національний університет технологій та дизайну8063148.4
Національний університет "Одеська юридична академія"7783159.1
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди7740152.8
Державний університет телекомунікацій7711153.3
Київський національний університет культури і мистецтв7544152.4
Житомирський державний університет імені Івана Франка 7520162.2
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"7402156.6
Університет митної справи та фінансів7327151.3
Державний університет "Житомирська політехніка"7273154.1
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця7188172.2
Західноукраїнський національний університет7185157.2
Хмельницький національний університет7122155.0
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова7077154.0
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу7042156.8
Національний університет "Запорізька політехніка"6427147.0
Луцький національний технічний університет6391152.6
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького6129158.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського5913153.1
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка5878154.9
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського5720151.2
Одеський національний морський університет5471152.5
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя5447154.2
Національний університет "Чернігівська політехніка"5358156.5
Сумський державний університет5303162.0
Донецький національний університет імені Василя Стуса 5143159.4
Львівський торговельно-економічний університет5056153.5
Національний університет водного господарства та природокористування5052158.2
Вінницький національний аграрний університет5043142.0
Міжрегіональна Академія управління персоналом4878143.1
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького4850175.7
Рівненський державний гуманітарний університет4728155.4
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського4574149.5
Державний університет інфраструктури та технологій4482147.7
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова4435170.0
Одеська національна академія харчових технологій4222146.9
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"4201152.7
Львівський державний університет внутрішніх справ4099144.4
Одеський національний економічний університет4079159.3
Міжнародний гуманітарний університет4052145.5
Харківський національний автомобільно-дорожній університет3969149.4
Київський університет культури (ПВНЗ)3888150.4
Університет економіки та права "КРОК"3882145.3
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка3819156.4
Університет імені Альфреда Нобеля3528151.5
Чорноморський національний університет імені Петра Могили3526159.1
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка3498151.2
Херсонський державний університет3495155.2
Університет державної фіскальної служби України3431151.9
Український державний хіміко-технологічний університет3311148.4
Національна академія внутрішніх справ3306137.7
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 3285154.9
Український католицький університет3272184.3
Львівський національний аграрний університет3190148.5
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності3144148.4
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького3111154.5
Національний лісотехнічний університет України3079150.7
Національний університет "Острозька академія"3053167.6
Харківський національний медичний університет2941176.7
Поліський національний університет2937146.1
Дніпровський державний аграрно-економічний університет2930147.6
Українська академія друкарства2901156.7
Черкаський державний технологічний університет2795153.5
Національний університет фізичного виховання і спорту України2781142.1
Київський міжнародний університет (ПВНЗ) 2684148.9
Європейський університет (ПВНЗ)2683148.2
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова2647152.0
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини2603148.9
Криворізький національний університет2587147.9
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ2576139.7
Харківський національний університет внутрішніх справ2531136.2
Івано-Франківський національний медичний університет2523169.1
Одеський національний медичний університет2498170.9
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА2494155.0
Університет Короля Данила 2472147.2
Сумський національний аграрний університет2463149.3
Полтавський державний аграрний університет2451148.9
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського2422148.0
Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського2412173.8
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"2411141.5
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка2401151.8
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка2401152.6
Бердянський державний педагогічний університет2378145.9
Маріупольський державний університет2355151.0
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая2330143.8
Криворізький державний педагогічний університет2302149.8
Буковинський державний медичний університет2299168.3
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля2156147.8
Миколаївський національний аграрний університет2152147.3
Запорізький державний медичний університет2090168.6
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури2076150.0
Приазовський державний технічний університет2050152.6
Український державний університет залізничного транспорту2006148.5
Українська інженерно-педагогічна академія1998147.4
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка1996146.4
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку1960150.6
Херсонський національний технічний університет1960157.7
Білоцерківський національний аграрний університет1933146.1
Дніпровський державний медичний університет1858171.8
Полтавський університет економіки і торгівлі1778148.5
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького1747144.3
Центральноукраїнський національний технічний університет1747151.2
Одеська державна академія будівництва та архітектури1746148.5
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука1738142.2
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського1709150.1
Полтавський державний медичний університет1707172.5
Університет Григорія Сковороди в Переяславі1705145.1
Національний університет "Одеська морська академія"1694155.2
Харківський національний університет будівництва та архітектури1693152.4
Харківська державна академія культури1654148.7
Уманський національний університет садівництва1645145.1
Херсонський державний аграрно-економічний університет1632145.4
Київський університет туризму, економіки і права1592141.6
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного1571148.7
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського1521150.7
Державний університет економіки і технологій1463153.2
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя1435154.6
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова1420159.2
КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ1395163.2
Національна академія Служби безпеки України1280147.0
Мукачівський державний університет1249146.8
Одеський державний аграрний університет1167145.7
Ізмаїльський державний гуманітарний університет1088144.5
Одеський державний університет внутрішніх справ1079131.8
Львівський університет бізнесу та права1072148.3
ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ1066148.1
Київський університет права Національної академії наук України1052155.3
Львівська національна академія мистецтв1043156.5
Національний університет цивільного захисту України1034140.6
Національний фармацевтичний університет1028162.6
Донбаський державний педагогічний університет1024149.6
Академія адвокатури України1022154.7
Університет банківської справи 1016162.0
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ1007142.6
Донецький національний технічний університет999146.9
Академія праці, соціальних відносин і туризму954143.5
Національна академія статистики, обліку та аудиту940156.9
Донбаська державна машинобудівна академія924152.2
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 906145.6
Дніпровський державний технічний університет897144.0
Одеський державний екологічний університет891143.8
Дніпровський гуманітарний університет796143.8
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука790154.3
Харківська державна академія фізичної культури763145.9
Херсонська державна морська академія746145.2
Класичний приватний університет724142.0
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка707146.7
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури705152.8
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія696154.3
Подільський державний університет692148.1
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого660119.9
Донецький національний медичний університет652171.5
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв634152.1
Донецький державний університет внутрішніх справ584134.4
МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ582147.9
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 553147.5
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 545145.8
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія513145.7
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту512133.8
Університет менеджменту освіти501146.6
Львівський інститут менеджменту469150.8
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького454156.3
Київський університет ринкових відносин433142.9
Київський кооперативний інститут бізнесу і права427142.5
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій421146.3
Рівненська медична академія415155.3
Львівська медична академія імені Андрея Крупинського408157.8
Академія Державної пенітенціарної служби380139.4
Інститут екології економіки і права345144.5
Українсько-американський університет Конкордія336166.5
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"310156.5
Львівський медичний інститут291156.3
Університет "Київська школа економіки"290173.1
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського288153.7
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв282154.7
Національна академія управління280144.4
Міжнародний університет фінансів265147.1
Луганський державний медичний університет263163.3
Донбаська національна академія будівництва і архітектури250148.1
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка237126.1
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського232169.3
Український гуманітарний інститут224151.6
Вінницький кооперативний інститут202143.6
Академія рекреаційних технологій і права201135.6
Університет сучасних знань199145.4
Національна академія Національної гвардії України198151.7
Луганський національний аграрний університет183146.5
Вінницький фінансово-економічний університет181146.7
Міжнародна академія екології та медицини171158.1
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба171142.0
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової170160.7
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка164172.3
Буковинський університет155148.9
Київський інститут бізнесу та технологій151141.1
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра148150.1
Університет новітніх технологій145138.4
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут141144.2
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини123161.6
Університет економіки і підприємництва122148.0
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті121153.0
Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі119138.8
Харківський міжнародний медичний університет114168.0
Київська Академія перукарського мистецтва112127.8
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України108139.2
ІТ СТЕП Університет209163.8
Закарпатська академія мистецтв102148.2
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика87136.7
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова84146.1
Ужгородський інститут культури і мистецтв84129.6
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки77162.7
Міжнародний університет бізнесу і права77147.1
Херсонський економічно - правовий інститут73140.4
Луганська державна академія культури і мистецтв71156.9
ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ШАГ"67148.5
Харківський технологічний університет "ШАГ"67151.6
Академія мистецтв імені Павла Чубинського65147.2
Бердянський університет менеджменту і бізнесу64138.6
Київська Академія мистецтв64147.5
Карпатський університет імені Августина Волошина61139.3
Інститут психології і підприємництва56151.1
Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я52161.9
Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка"50144.4
Нікопольський економічний університет44146.9
Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"40148.1
ТОВ "Харківський університет"40143.0
Івано-Франківська академія Івана Золотоустого38154.1
Кропивницький інститут державного та муніципального управління38143.5
Київська православна богословська академія37150.2
Східно-європейський слов'янський університет36146.4
Академія кіно та нових медіа34121.8
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва27146.6
Донецький університет економіки та права23135.3
ТАВРІЙСЬКИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ11152.3
Новокаховський політехнічний інститут8140.8
Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет"7148.8
First PageFirst PageFirst PageLast Page
дивитись все ( javascript:sorter.showall() )
Записів на сторінці
Сторінка із


За інформацією:
vstup.edbo.gov.ua ( https://vstup2021.edbo.gov.ua/statistics/requests-by-university/ )
(Оновлення даних: 18:00 29 вересня 2019р.)Огигінал новини «"Інфоресурс": Вступна кампанія 2021 (Усього поданих заяв і середній конкурсний бал. Розподіл за закладами)» - https://euroosvita.net/index.php/?category=49&id=7242
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php