Рейтинг університетів України "Топ-200 Україна 2021"


Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" (https://euroosvita.net/ ( https://euroosvita.net/?category=8&id=225 )), в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/ ( https://ireg-observatory.org/en/ )), презентує наступний, п'ятнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна 2021".

При складанні цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні і світі, яка зазнає глибинних змін, у тому числі в результаті впливу пандемії COVID-2019. До уваги бралися напрацювання міжнародної Конференцієї IREG 2020 (Beijing Conference: "University rankings in the time of uncertainty" ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6652 ), 20-21 жовтня 2020 року), та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG (Берлін, Німеччина ( https://euroosvita.net/?category=1&id=437 ), 18-20 травня 2006 року).


1. Базові принципи визначення рейтингів університетів України:

a) Забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування університетів. Для цього використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, викладені на веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки отриманих результатів.

b) Врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів. З цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників у порівнянні з відомими рейтинговими системами.

c) Пріоритетність євроінтеграційних процесів. Виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати в світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу та інше) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.2. Методика рейтингування університетів України

Цьогорічне рейтингування університетів України здійснено за сукупністю показників їх діяльності (Табл. 1) відповідно до наступної методики:

a) Зовнішніми незалежними організаціями визначалися рейтинги N університетів за показником (номінацією) К (K=1,…,10). Якщо за якоюсь з номінацій той чи інший університет не було рейтинговано, його умовне місце в рейтинговій таблиці за цією номінацією приймалося N+1.

b) З застосуванням методу Дельфі, експертами проєкту "Топ-200 Україна" визначалися вагові коефіцієнти окремих номінацій (W1,W2,…W10). Сума цих вагових коефіцієнтів дорівнює 1.


c) Для кожного університету розраховувалося середнє зважене значення Індексу університету за групою номінацій.

d) Результуючий рейтинг університету по групі номінацій визначався як зворотна величина до Індексу університету.


Таблиця 1. Показники оцінювання діяльності університетів

Показник Вага показ-ника Оцінювання виду діяльності Вікрите джерело доступу до показника
1 QS World University Rankings 0.145 Академічна діяльність https://www.topuniversities.com ( https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021 )
2 Scopus 0.145 Науково-видавнича діяльність http://ru.osvita.ua ( https://osvita.ua/vnz/rating/82316/ )
3 Webometrics 0.145 Оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів http://webometrics.info ( https://webometrics.info/en/Europe/Ukraine )
4 Участь в програмах Erasmus+ Європейського Союзу 0.145 Міжнародна діяльність https://erasmusplus.org.ua ( https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html )
5 Nature Index 0.10 Цитованість наукових праць вчених університету у високорейтингових наукових виданняхhttps://www.natureindex.com ( https://www.natureindex.com/annual-tables/2021/institution/academic/all/countries-Ukraine )
6 UniRank 0.10 Якість представлення та популярність ЗВО у Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників https://www.4icu.org/ua/ ( https://www.4icu.org/ua/ )
7 Результати Всеукраїнських студентських олімпіад 2018/2019 і конкурсів наукових робіт 2019/2020 (за сумою балів)0.055 Якість підготовки https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060 ,

https://imzo.gov.ua/2020/10/05/nakaz-mon-vid-05-10-2020-1220 ( https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060-pro-pidsumky-vseukrains-koi-students-koi-olimpiady-2018-2019-navchal-noho-roku/ )
8 Премії Президента України та Верховної Ради України для молодих вчених 0.055 Навчально-наукова робота https://www.president.gov.ua ( https://www.president.gov.ua/documents/5952020-36189 ) ,

https://zakon.rada.gov.ua ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1043-20#Text )
9 Кількість отриманих патентів вченими університету в 2020р.0.055 Винахідницька діяльність https://euroosvita.net ( https://euroosvita.net/index.php/?category=49&id=6804 ) ,

https://ukrpatent.org ( https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2 )
10 Середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом в 2020 році 0.055 Привабливість університету для абітурієнтівhttps://vstup2020.edbo.gov.ua/statistics/ ( https://vstup2020.edbo.gov.ua/statistics/requests-by-university/?qualification=1&education-base=40&by-university=1 )

Примітка. У зв’язку з тим, що ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін у 2019/2020 навчальному році не відбувся через COVID-2019, для визначення якості підготовки експертами було прийнято рішення залишити показники переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін 2018/2019 з оновленими даними щодо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2019/2020 навчального року.


Приклад розрахунку загального рейтингу університету за групою номінацій:

Нехай зовнішніми незалежними організаціями оцінюювалися N університетів (в цьому конкретному прикладі приймемо N=3). Назвемо ці університети A, B, C. Нехай зовнішні незалежні організації оцінили їх роботу за трьома номінаціями, наприклад, за номінаціями Н1, Н2, Н3. За результатами вищезазначеного оцінювання дані про рейтинги університетів A, B, C зведено в таблицю 2. Якщо за якоюсь з номінацій той чи інший університет не було рейтинговано, його умовне місце в рейтинговій таблиці визначалося, як N+1.

Таблиця 2.
Дані про рейтинги університетів A, B, C

Університет Рейтинг за номінацією
Н1
Рейтинг за номінацією
Н2
Рейтинг за номінацією
Н3
A
1
6
2
B
3
2
4 (не рейтингований)
C
2
3
1


Загальний рейтинг університетів А, В, С за групою номінацій Н1, Н2, Н3 визначався наступним чином:

І. Експертами задавалися вагові коефіцієнти окремих номінацій, за умови, що сума цих вагових коефіцієнтів дорівнює 1. Нехай експерти визначили, що WН1 = 0.5, WН2 =0.3, WН3= 0.2.

II. Для кожного університету розраховувалося середнє зважене значення Індексу університету за групою номінацій.

Індекс університету А = 0.5*1+0.3*6+0.2*2 = 2.7
Індекс університету В = 0.5*3+0.3*2+0.2*4 = 2.9
Індекс університету С = 0.5*2+0.3*3+0.2*1= 1.8


III. Результуючий рейтинг університету по групі номінацій визначався як зворотна величина до Індексу університету (Таблиця 3).

Таблиця 3. Визначення результуючих рейтингів університетів A, B, C
за групою трьох номінацій Н1, Н2, Н3


Університет Індекс університету Підсумкове місце в рейтингу
A
2.7
2
B
2.9
3
C
1.8
1


3. Академічний рейтинг ЗВО України "Топ-200 Україна 2021", розрахований з застосуванням викладеної методики, наведено в Таблиці 4.

(Електронна версія Таблиці 4 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=49&id=6867 ) дозволяє відображену в ній інформацію сортувати)


Рейтинг університетів України \ ( /prog/data/upimages/r2021_vfin-min-min.jpg )

Додатково:


Конференція IREG 2019 (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy) ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6049 )

Інформація, що була зібрана для рейтингу ВНЗ "Топ-200 Україна" >>> ( https://euroosvita.net/index.php/?category=49 )Огигінал новини «Рейтинг університетів України "Топ-200 Україна 2021"» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6868
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php