Постанова ВРУ: Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік


ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік


(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 5, ст.43)


Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій присудити Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік:

за роботу "Наукові засади збереження біорізноманіття рослин, що зростають в екстремальних умовах Антарктики та високогірних Карпат":

Конвалюк Ірині Іванівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України (далі - НАН України);

Навроцькій Дар’ї Олександрівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

Іщенко Ользі Олегівні - аспірантці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України);

за роботу "Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів з практично корисними властивостями":

Походилу Назарію Тарасовичу - доктору хімічних наук, провідному науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

за роботу "Якісні властивості оптимізаційних задач для нелінійних еліптичних систем з виродженими та сингулярними коефіцієнтами":


Купенко Ользі Петрівні - доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" МОН України;

за роботу "Інноваційні інформаційно-вимірювальні комп’ютерно-інтегровані системи для промислових та аграрних підприємств":

Вовні Олександру Володимировичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" МОН України;

Лактіонову Івану Сергійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" МОН України;

Лебедєву Владиславу Андрійовичу - інженеру Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" МОН України;

за роботу "Безреагентні проточні системи для руйнації забруднювачів водного середовища":

Лук’яненко Тетяні Вікторівні - доктору хімічних наук, професору кафедри Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" МОН України;

за роботу "Наукові та технологічні основи отримання інтерметалідних сплавів в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу":

Бєлоконю Юрію Олександровичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Запорізького національного університету МОН України;

Бєлоконь Каріні Володимирівні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Запорізького національного університету МОН України;

за роботу "Нові ефективні наноструктуровані каталізатори на основі цеолітів та вуглецевих нанотрубок для перетворення спиртів та ненасичених вуглеводнів у цінні продукти хімічної промисловості":

Ларіній Ользі Вікторівні - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України;

Бичку Ігорю Богдановичу - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України;

Жоху Олексію Олексійовичу - кандидату хімічних наук, провідному інженеру Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України;

за роботу "Вплив рідинних і газоподібних середовищ на контактну взаємодію і руйнування конструкційних матеріалів":

Долінській Ірині Ярославівні - доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України;

Козачку Олегу Петровичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;

за роботу "Лазерна наноінженерія поверхні функціональних матеріалів":


Гніліцькому Ярославу Миколайовичу - асистенту кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;

за роботу "Комплексне дослідження фізичних властивостей нанорозмірних бінарних систем: стійкість рідкої фази та кінетика взаємодії компонентів":

Мінєнкову Олексію Олександровичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Петрушенку Сергію Івановичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

за роботу "Моделювання функціональних органічних емітерів та їх застосування в конструкції високоефективних світловипромінюючих діодів":

Баришнікову Глібу Володимировичу - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;

Карауш-Кармазін Наталії Миколаївні - кандидату хімічних наук, старшому лаборанту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;

за роботу "Комплексний екологічний підхід до створення нових функціональних матеріалів для потреб хімічного аналізу та технологій":

Ткаченку Олегу Сергійовичу - кандидату хімічних наук, доценту кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Ткаченку Володимиру Володимировичу - кандидату хімічних наук, старшому викладачу кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Фарафонову Володимиру Сергійовичу - кандидату хімічних наук, викладачу кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Захарову Антону Борисовичу - кандидату хімічних наук, доценту кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

за роботу "Інноваційне удосконалення несучих конструкцій вантажних вагонів з підвищенням їх міцнісних характеристик":

Петренку Вячеславу Олександровичу - начальнику Науково-впроваджувального центру Філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" акціонерного товариства "Українська залізниця";

Яценко Людмилі Федорівні - кандидату фізико-математичних наук, начальнику управління Філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" акціонерного товариства "Українська залізниця";

Карі Сергію Віталійовичу - кандидату технічних наук, начальнику відділу Філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" акціонерного товариства "Українська залізниця";

Кошелю Олексію Олександровичу - начальнику відділу Філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" акціонерного товариства "Українська залізниця";

за роботу "Розроблення гнучких інтелектуалізованих систем керування технологічними об’єктами з високим енергоспоживанням":

Жученку Олексію Анатолійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;

Цапару Віталію Степановичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;

Сазонову Артему Юрійовичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;

за роботу "Надширокосмугові радари: основи теорії та застосування":

Жилі Семену Сергійовичу - кандидату технічних наук, завідувачу кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України;

Одокієнку Олексію Володимировичу - кандидату технічних наук, декану факультету Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України;

за роботу "Функціональні покриття та оптоелектронні приладові структури на основі тонкоплівкових і наноструктурованих напівпровідникових шарів":


Клєпіковій Катерині Сергіївні - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Доброжану Андрію Ігоровичу - викладачу-стажисту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Жадану Дмитру Олеговичу - аспіранту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

за роботу "Технологічні основи виробництва новітніх наноструктурованих електродів літій-іонних акумуляторів":

Кєуш Ліні Геннадіївні - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Національної металургійної академії України МОН України;

Груб’яку Андрію Богдановичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;

за роботу "Розробка нових підходів для вивчення запрограмованої загибелі клітин на основі органічних барвників та вуглецевих наноматеріалів":

Декалюк Марії Олегівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Пиршеву Кирилу Олександровичу - молодшому науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

за роботу "Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю":

Васілевському Олександру Миколайовичу - доктору технічних наук, першому проректору з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного університету МОН України;

Богомолову Сергію Віталійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Гарназі Володимиру Анатолійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Кадуку Олександру Володимировичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

за роботу "Апаратурно-методичний комплекс електрометрії нафтогазових свердловин":

Миронцову Микиті Леонідовичу - доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

за роботу "Практичне використання молюсків для очищення та біоіндикації водойм, профілактики трематодозів":

Уваєвій Олені Іванівні - доктору біологічних наук, професору кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України;

за роботу "Вибір та обґрунтування основних параметрів двотактного дизеля спеціального призначення форсованого до 1100 кВт":

Кравченку Сергію Сергійовичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Пильову Вячеславу Володимировичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Давидовському Леоніду Сергійовичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України Міністерства оборони України;

Бекарюку Олександру Миколайовичу - аспіранту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

за роботу "Розробка підходів та засобів підвищення ефективності функціонування мережі екологічного моніторингу довкілля урбанізованих територій":


Яцишину Андрію Васильовичу - доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України";

Ковач Валерії Омелянівні - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України";

за роботу "Реконструкції природних умов плейстоцену для оцінки зональних особливостей розвитку сучасних ландшафтів та адаптації їх до змін клімату":


Дорошкевичу Сергію Петровичу - кандидату географічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту географії НАН України;

за роботу "Моделі деформування залізобетону на засадах механіки руйнування":

Яковенку Ігорю Анатолійовичу - доктору технічних наук, доценту кафедри Національного авіаційного університету МОН України;

за роботу "Інтелектуальна інформаційно-аналітична технологія для підвищення якості програмного забезпечення шляхом оцінювання достатності інформації на ранніх етапах життєвого циклу":

Говорущенко Тетяні Олександрівні - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Хмельницького національного університету МОН України;

за роботу "Вплив активності ядра на гарячі атмосфери галактик раннього типу":


Бабику Юрію Вікторовичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Головної астрономічної обсерваторії НАН України;

за роботу "Розвиток теорії процесів перетворення і генерування енергії асинхронними генераторами":

Ченчевому Володимиру Віталійовичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

Зачепі Наталії Василівні - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

за роботу "Збудження та іонізація субвалентних оболонок атомів лужних металів":

Роман Вікторії Іванівні - кандидату фізико-математичних наук, провідному інженеру Інституту електронної фізики НАН України;

за роботу "Методи реалізації систем інсерційного моделювання та їх застосування":

Песчаненку Володимиру Сергійовичу - доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Херсонського державного університету МОН України;

Полторацькому Максиму Юрійовичу - викладачу кафедри Херсонського державного університету МОН України;

Тарасіч Юлії Геннадіївні - аспірантці Херсонського державного університету МОН України.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити виготовлення та в установленому порядку вручення дипломів і нагрудних знаків, а також виплату грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік.


Голова Верховної Ради України
Д.РАЗУМКОВ

м. Київ
2 грудня 2020 року
№ 1043-IX



Огигінал новини «Постанова ВРУ: Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6680&id=226
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php