"Наука та метрика": До уваги вченої спільноти! Новий проєкт Порядку присудження наукових ступенів


"Наука та метрика ( https://nim.media/articles/do-uvagi-vchenoyi-spilnoti-novy-proyekt-poryadku-prisudzhennya-naukovikh-stupeniv )": Міністерство освіти і науки України знову пропонує ( https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-rozroblenij-nacionalnim-agentstvom-iz-zabezpechennya-yakosti-vishoyi-osviti-proyekt-poryadku-prisudzhennya-naukovih-stupeniv ) для громадського обговорення новий проєкт ( https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f.pdf ) Порядку присудження наукових ступенів, що був розроблений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Пропозиції, доповнення та зауваження МОН просить надсилати до 17 серпня 2020 року на електронну пошту: dak@mon.gov.ua.


Ми виділили в проєкті усі пункти, що стосуються вимог до науково-публікаційної діяльності.


СТУПІНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ


Присуджується в результаті успішного виконання здобувачем ступеня доктора філософії відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації.

Вимоги


Дисертація подається до захисту у вигляді:


- або у вигляді рукопису, який характеризується цілісним змістом і за підсумком захисту може бути оцінений як такий, що має наукову новизну, теоретичне та практичне значення;

- або не менше трьох наукових статей одноосібного авторства, опублікованих у міжнародних рецензованих виданнях першого-третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, у яких розкрито основні наукові результати, отримані здобувачем ступеня доктора філософії за темою його дисертації і до яких додається вступний і заключний розділи, що обґрунтовують цілісність змісту цих статей та новизну викладених наукових положень.

Основні наукові результати дисертації у вигляді рукопису має бути висвітлено не менше ніж у 3-х наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації.

До таких наукових публікацій належать:

 • щонайменше одна стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, за галуззю знань, що відповідає темі наукового досягнення;

 • статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

 • наукова публікація у виданні, віднесеному до першого-третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.

 • Заклад (установа) за потреби можуть встановлювати додаткові вимоги до публікацій, які розкривають основний зміст дисертацій.


 • СТУПІНЬ ДОКТОРА НАУК


  Ступінь присуджується за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

  Вимоги


  Дисертація на здобуття ступеня доктора наук є кваліфікаційною науковою працею, виконаною здобувачем у вигляді рукопису. Обсяг тексту дисертації: 300-600 тисяч знаків, ураховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами (список використаної літератури/використаних інформаційних джерел і додатки не враховуються).

  Монографія – це наукове видання, яке містить результати наукового дослідження, що опубліковане без співавторів у видавництві, яке забезпечує анонімне рецензування та міжнародне розповсюдження своїх видань. Обсяг тексту монографії має бути не меншим від обсягу тексту дисертації на здобуття ступеня доктора наук.

  Сукупність статей на здобуття ступеня доктора наук передбачає не менше 10 наукових публікацій, що містять основні результати наукового дослідження вченого, у виданнях, що входять до першого (Q1) та другого (Q2) квартилів за галуззю знань, що відповідає темі наукового досягнення, відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports.

  Якщо наукові досягнення подано у вигляді монографії або сукупності статей, до публічного захисту подається наукова доповідь з узагальненими результатами наукових досліджень автора, представлених у цих публікаціях. Наукова доповідь готується здобувачем ступеня доктора наук без співавторів.

  Основні результати наукового досягнення, що подаються на здобуття наукового ступеня доктора наук, має бути висвітлено не менше ніж у 20-ти наукових публікаціях, які розкривають основний зміст наукового досягнення; у випадку, якщо на здобуття наукового ступеня доктора наук подається наукова доповідь за сукупністю статей, – із такою сукупністю статей включно.

  До таких наукових публікацій належать:

 • статті в наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України;

 • статті в наукових періодичних виданнях інших держав за галуззю знань, що відповідає темі наукового досягнення;

 • не менше ніж три статті, а з 01 вересня 2022 року не менше ніж п’ять статей з наукового напряму, за яким підготовлено наукове досягнення здобувача, опублікованих щонайменше у двох різних періодичних виданнях, включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;

 • не більше ніж три патенти на винахід, зареєстровані в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), що безпосередньо стосуються наукових результатів наукового досягнення.

 • не більше ніж дві (два) монографії (розділи у колективних монографіях);

 • не більше ніж один посібник (для дисертацій з галузі педагогічних наук).


 • Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до трьох публікацій, у виданні, віднесеному до третього квартиля (Q3) – до двох публікацій.


  Мінімальна кількість публікацій, які розкривають основні наукові результати дисертації, з врахуванням вимог, наведених вище, має становити не менше десяти.

  Заклад (установа) за потреби можуть встановлювати додаткові вимоги до публікацій, які розкривають основний зміст наукового досягнення.

  У заяві здобувач ступеня доктора філософії та ступеня доктора наук зазначає відомості про наукові публікації, зараховані за темою наукового досягнення, із обов’язковим зазначенням ідентифікатора цифрового об’єкта (Digital Object Identifier) кожної такої публікації (у разі наявності);


  Ознайомитися з Порядком можна за посиланням ( https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f.pdf ).  Огигінал новини «"Наука та метрика": До уваги вченої спільноти! Новий проєкт Порядку присудження наукових ступенів» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6563&id=229
  «Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php