Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг "Топ-200 Україна 2020"


Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" (https://euroosvita.net/ ( https://euroosvita.net/?category=8&id=225 )), в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/ ( https://ireg-observatory.org/en/ )), презентує наступний, чотирнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна 2020".

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, узагальнені міжнародною Конференцією IREG (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy ( http://ireg-observatory.org/en/ireg-2019 ), 8-10 травня 2019 року), та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG (Берлін, Німеччина ( https://euroosvita.net/?category=1&id=437 ), 18-20 травня 2006 року).

1. Базові принципи визначення рейтингів університетів України:

a) Забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для цього використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Будь які дані, або експертні оцінки самих університетів та органів управління ними не використовувалися. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки отриманих результатів.

b) Врахування всебічності, багатогранності діяльності університетів. З цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників у порівнянні з відомими рейтинговими системами. Зокрема, цьогорічний рейтинг українських університетів розраховувався за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири - національними (Табл. 1).

c) Виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати в світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.
Таблиця 1. Показники оцінювання діяльності університетів

Показник Вага показ-ника Оцінювання виду діяльності Вікрите джерело доступу до показника
1 QS World University Rankings 0.135 Академічна діяльність https://www.topuniversities.com ( https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021 )
2 Scopus 0.135 Науково-видавнича діяльність http://ru.osvita.ua ( http://ru.osvita.ua/vnz/rating/72780/ )
3 Webometrics 0.135 Оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів http://webometrics.info ( http://webometrics.info/en/Europe/Ukraine )
4 Участь в програмах Erasmus+ Європейського Союзу 0.135 Міжнародна діяльність https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html ( https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html )
5 Google Scholar Citations 0.135 Цитованість наукових праць вчених університету http://www.webometrics.info/en/transparent ( http://www.webometrics.info/en/transparent )
6 UniRank 0.10 Якість представлення та популярність ЗВО у Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників https://www.4icu.org/ua/ ( https://www.4icu.org/ua/ )
7 Результати Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт 2018/2019 (за сумою балів)0.065 Якість підготовки https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060 ,

https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-05-08-2019-1059 ( https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060-pro-pidsumky-vseukrains-koi-students-koi-olimpiady-2018-2019-navchal-noho-roku/ )
8 Стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених 0.065 Навчально-наукова робота http://www.kdpu-nt.gov.ua ( http://kdpu-nt.gov.ua/uk/content/spisok-molodih-vchenih-yakim-priznacheno-stipendiyi-ta-prodovzheno-viplatu-stipendiy )
9 Кількість отриманих патентів вченими університету в 2019р.0.065 Винахідницька діяльність https://euroosvita.net ( https://euroosvita.net/index.php/?category=49&id=6344 ) ,

https://ukrpatent.org ( https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2 )
10 Середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом в 2019 році 0.03 Привабливість університету для абітурієнтівhttps://vstup2019.edbo.gov.ua/statistics/ ( https://vstup2019.edbo.gov.ua/statistics/ )


2. Методика рейтингування університетів України

Рейтингування університетів України здійснено за сукупністю показників їх діяльності (Табл. 1) відповідно до наступної методики:

a) Зовнішніми незалежними організаціями визначалися рейтинги N університетів за показником (номінацією) К (K=1,…,10). Якщо за якоюсь з номінацій той чи інший університет не було рейтинговано, його умовне місце в рейтинговій таблиці за цією номінацією приймалося N+1.

b) З застосуванням методу Дельфі, експертами проєкту "Топ-200 Україна" визначалися вагові коефіцієнти окремих номінацій (W1,W2,…W10). Сума цих вагових коефіцієнтів дорівнює 1.


c) Для кожного університету розраховувалося середнє зважене значення Індексу університету за групою номінацій.

d) Результуючий рейтинг університету по групі номінацій визначався як зворотна величина до Індексу університету.

Приклад розрахунку загального рейтингу університету за групою номінацій:

Нехай зовнішніми незалежними організаціями оцінюювалися N університетів (в цьому конкретному прикладі приймемо N=3). Назвемо ці університети A, B, C. Нехай зовнішні незалежні організації оцінили їх роботу за трьома номінаціями, наприклад, за номінаціями Н1, Н2, Н3. За результатами вищезазначеного оцінювання дані про рейтинги університетів A, B, C зведено в таблицю 2. Якщо за якоюсь з номінацій той чи інший університет не було рейтинговано, його умовне місце в рейтинговій таблиці визначалося, як N+1.

Таблиця 2.
Дані про рейтинги університетів A, B, C

Університет Рейтинг за номінацією
Н1
Рейтинг за номінацією
Н2
Рейтинг за номінацією
Н3
A
1
6
2
B
3
2
4 (не рейтингований)
C
2
3
1


Загальний рейтинг університетів А, В, С за групою номінацій Н1, Н2, Н3 визначався наступним чином:

І. Експертами задавалися вагові коефіцієнти окремих номінацій, за умови, що сума цих вагових коефіцієнтів дорівнює 1. Нехай експерти визначили, що WН1 = 0.5, WН2 =0.3, WН3= 0.2.

II. Для кожного університету розраховувалося середнє зважене значення Індексу університету за групою номінацій.

Індекс університету А = 0.5*1+0.3*6+0.2*2 = 2.7
Індекс університету В = 0.5*3+0.3*2+0.2*4 = 2.9
Індекс університету С = 0.5*2+0.3*3+0.2*1= 1.8


III. Результуючий рейтинг університету по групі номінацій визначався як зворотна величина до Індексу університету (Таблиця 3).

Таблиця 3. Визначення результуючих рейтингів університетів A, B, C
за групою трьох номінацій Н1, Н2, Н3


Університет Індекс університету Підсумкове місце в рейтингу
A
2.7
2
B
2.9
3
C
1.8
1


3. Академічний рейтинг ЗВО України "Топ-200 Україна 2020", розрахований з застосуванням викладеної методики, наведено в Таблиці 4.

(Електронна версія Таблиці 4 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=49&id=6558 ) дозволяє відображену в ній інформацію сортувати)


Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0001.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0002.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0003.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0004.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0005.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0006.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0007.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0008.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0009.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0010.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0011.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0012.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0013.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0014.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0015.jpg )
Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг \ ( /prog/data/upimages/top200_2020_page-0016.jpg )(УВАГА! Сторінку оновлено 15.07.2020 р.. Були відкориговані малюнки 5 та 6. Зміни обумовлено виправленням технічної помилки в результаті якої місце у рейтингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана помилково відображалось на 62 позиції. Наразі КНЕУ займає уточнене 48 місце.
Принагідно ще раз звертаємо Вашу увагу на прозорість методології розрахунку рейтингу та відкритість джерел даних для нього.)
Додатково:

Інформація, що була зібрана для рейтингу ВНЗ "Топ-200 Україна" >>> ( https://euroosvita.net/index.php/?category=49 )

Світові рейтинги ЗВО ( https://euroosvita.net/reyt-world/ )

МОН: Мінімальна вартість контрактного навчання 2020 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6536 )Огигінал новини «Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг "Топ-200 Україна 2020"» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6556
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php