Аналіз регуляторного впливу проекту наказу МОН «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»


"...Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Результативність акта можна оцінити за такими показниками:
- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – обмежується кількістю закладів вищої освіти, що надають освітню послугу;

- кількість акредитованих освітніх програм – прогнозується, що через 5 років у відповідності до положення про акредитацію серед діючих освітніх програм буде акредитовано не менше 75%;

- підвищення конкурентоздатності закладів вищої освіти внаслідок підвищення якості акредитованої освітньої програми, прозорості та доступності інформації щодо якості;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться закладами вищої освіти, пов'язаними з виконанням вимог акта – прогнозована вартість акредитації освітньої програми з урахування принципів фінансування, закладених у положенні, становить 43 919,57 грн; прогнозовані часові витрати закладу вищої освіти на підготовку пакету документів не розраховувалися; рішення щодо акредитації освітньої програми згідно із Законом України «Про вищу освіту» приймається протягом трьох місяців;

- рівень поінформованості закладів вищої освіти та/або фізичних осіб з основними положеннями акта – вище середнього; акт буде розміщено на офіційних сайтах Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта – залежить від вартості акредитованих освітніх програм та кількості студентів, які навчаються на них за кошти юридичних та фізичних осіб..."
Завантажити документ:
Огигінал новини «Аналіз регуляторного впливу проекту наказу МОН «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6130
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php