16 українських ЗВО увійшли до міжнародного наукометричного рейтингу SCImago 2019


У 2019 році у рейтингу SCImago ( https://www.scimagoir.com/rankings.php?year=2013 ) брали участь 33 українські установи, з яких 16 – заклади вищої освіти.

16 українських ЗВО увійшли до міжнародного наукометричного рейтингу SCImago 2019 ( /prog/data/upimages/scimago-2019.jpg )


SCImago Institutions Rankings ( https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=UKR§or=Higher%20educ. ) – наукометричний рейтинг. Відмінність полягає у використанні базі даних – Scopus. SCIMago є рейтингом наукових організацій, а не тільки ЗВО. Єдине обмеження на входження в даний рейтинг – мати не менше 100 публікацій будь-якого типу, що індексуються Scopus за 5 років, що передують року публікації рейтингу. Наприклад, для рейтингу 2016 г. 5 річний період становить 2011-2015 рр.

Методологія (https://www.scimagoir.com/methodology.php ( https://www.scimagoir.com/methodology.php ))

SCImago SIR оцінює наукові організації за 8 індикаторами, які, як і в випадку з Leiden Ranking, не зводяться в таблицю. Сайт проекту дозволяє генерувати звіти по країнах і окремим індикаторам. За замовчуванням дається таблиця, в якій об’єкти наведені в порядку убування за індикатору O (загальна кількість публікацій).

SIR аналізує наукові та науково-дослідні установи за композитним індикатором, який поєднує в собі три різних набори показників, заснованих на дослідницькій діяльності, інноваційних заходах і громадському впливу, який вимірюється через видимість у веб.

Індикатори і опис

1. O. Outputs – Кількість публікацій, індексованих в Scopus.
2. IC. International Collaboration – Частка публікацій у співавторстві з зарубіжними організаціями.
3. NI. Normalized Impact – Індикатор показує цитованість організації по відношенні до середнього світового значення. Наприклад, значення 0,8 означає, що організація не дотягує 20% до середньосвітового рівняю
4. Q1. High Quality Publications – Частка журналів, опублікованих в першому квартилі (топ 25%) за відповідними предметними галузями.
5. Spec. Specialization Index – Індикатор визначає охоплення предметних дисциплін цією організацією. Значення варіюються від 0 до 1. Значення 1 = організація охоплює весь спектр представлених в Scopus предметних областей.
6. Exc. Excellence Rate – Індикатор визначає частку публікацій організації, що входять в топ 10% найбільш цитованих публікацій за відповідними предметними областями.
7. Lead. Scientific Leadership – Кількість публікацій, в яких відповідний автор належить до даного ЗВО.
8. Ewl. Excellence with Leadership – Частка публікацій, в яких автор даного ЗВО є першим автором в списку авторів.


За інформацією:
scimagoir.com ( https://www.scimagoir.com/rankings.php?year=2013 ),
nure.ua ( http://nure.ua/branch/viddil-benchmarkingu-ta-veb-menedzhmentu/mizhnarodni-rejtingi/scimago )


Додатково:

THE University Impact Rankings 2019: Українські ЗВО увійшли до рейтингу впливу університетів на соціальний та економічний развиток ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6020 )Огигінал новини «16 українських ЗВО увійшли до міжнародного наукометричного рейтингу SCImago 2019» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6022
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php