Про підсумки роботи комісії МОН України щодо моніторингу діяльності переміщених ВНЗ


Міністру освіти і науки України
Гриневич Л.М


ДОПОВІДНА ЗАПИСКА


Від: першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В. В.

Стосовно: підсумків роботи комісії щодо моніторингу діяльності переміщених вищих навчальних закладів.

Суть питання: Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
3 жовтня 2017 року № 1341 в Міністерстві протягом жовтня - грудня 2017 року працювала комісія щодо моніторингу діяльності переміщених вищих навчальних закладів під головуванням Першого заступника Міністра Ковтунця В. В. Відбулося
4 засідання зазначеної комісії. На установчому засіданні було визначено склад 7 підкомісій для проведення відповідної роботи щодо моніторингу діяльності безпосередньо у переміщених закладах вищої освіти.
З 20 листопада по 08 грудня 2017 року для ознайомлення із діяльністю переміщених вищих навчальних закладів щодо змісту освіти та методичного забезпечення, організації освітнього процесу, формування контингенту, кадрового забезпечення освітнього процесу, матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу члени комісії відвідали переміщені ЗВО. На підсумковому засіданні комісії було прийнято рішення за результатами моніторингу розподілити перемішені заклади вищої освіти на три групи:

1. Заклади, які активно розвиваються;
2. Заклади, які стабільно функціонують;
3. Заклади, які не розвиваються та потребують реорганізаційних змін.


Так. до 1 групи віднесено:

Донецький національний університет ім В. Стуса;
Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет";
Державний заклад "Луганський державний медичний університет";
Донецький національний медичний університет;


до 2 групи віднесено:

Донецький державний університет управління;
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
Донецький юридичний інститут МВС України;
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;
Луганська державна академія культури і мистецтв;
Донбаська національна академія будівництва і архітектури;
Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет";
Приватний вищий навчальний заклад “Донецький університет економіки і права " (м. Бахмут);
Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Доля;


до 3 групи віднесено:

Луганський національний аграрний університет;
Приватний вищий навчальний заклад “Макіївський економіко-гуманітарний інститут " (м. Краматорськ);
Донбаський державний технічний університет.

Разом з там, комісією розглянуті пропозиції щодо вдосконалення діяльності переміщених закладів вищої освіти та надані відповідні рекомендації (додаються).

Пропозиції: Враховуючи викладене, просимо розглянути пропозиції комісії щодо моніторингу діяльності переміщених вищих навчальних закладів стосовно вдосконалення діяльності переміщених закладів вищої освіти.


Перший заступник Міністра
В.В.Ковтунець

12.02.2018 р.


Завантажити інформацію (повна версія):Огигінал новини «Про підсумки роботи комісії МОН України щодо моніторингу діяльності переміщених ВНЗ» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5577
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php