КМУ: Про внесення змін до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА


від 5 травня 2016 р. № 325

Київ

Про внесення змін до переліку інформації, яка
повинна міститися в документах про вищу освіту
(наукові ступені) державного зразка


Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 “Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 883; 2016 р., № 3, ст. 185), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН

Інд. 73


----------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2016 р. № 325


ЗМІНИ,
що вносяться до переліку інформації,
яка повинна міститися в документах про вищу
освіту (наукові ступені) державного зразка


1. У пункті 1 у графі “Інформація, яка повинна міститися в документі”:

1) в абзаці третьому слова “закладу, що видав” замінити словами “закладу (наукової установи), що видав (видала)”;

2) в абзаці п’ятому слова “та спеціалізація, в деяких випадках — професійна кваліфікація” замінити словами “, спеціалізація (у деяких випадках — освітня програма, професійна кваліфікація”;

3) абзац сьомий доповнити словами “(наукової установи)”;

4) в абзаці сімнадцятому слова “та спеціалізація (професійна кваліфікація)” замінити словами “, спеціалізація (у деяких випадках — освітня програма, професійна кваліфікація)”;

5) абзац двадцять перший після слова “годин” доповнити словами “, кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи”;

6) абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

“додаткова інформація (тип вищого навчального закладу, умови вступу, найменування всіх вищих навчальних закладів (відокремлених підрозділів вищих навчальних закладів), у яких здобувалася кваліфікація, строки навчання в кожному з них, вимоги освітньої програми, навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, система контрольних заходів, шкала оцінок)”;

7) абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

“інформація про здобуту кваліфікацію (кваліфікація випускника (здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність, спеціалізація (у деяких випадках — освітня програма, професійна кваліфікація), найменування і статус вищого навчального закладу (наукової установи), який виконував освітню програму та присвоїв кваліфікацію, мови навчання)”;

8) абзац тридцять третій викласти в такій редакції:

“зміст та результати навчання (форма навчання, вимоги освітньої програми та результати навчання за нею, детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за кожним з них, кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінки, рейтинги, бали, схема оцінювання, довідник з розподілу оцінок, загальна класифікація присвоєної кваліфікації)”;

9) абзаци тридцять п’ятий — тридцять сьомий викласти в такій редакції:

“додаткова інформація (найменування всіх вищих навчальних закладів (наукових установ) (відокремлених підрозділів вищих навчальних закладів), у яких здобувалася кваліфікація, строки навчання в кожному з них, інформація про атестацію, контактна інформація вищого навчального закладу (наукової установи), інформація про попередній документ про освіту)

найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи)

відомості про національну систему вищої освіти”.


2. У пункті 2 у графі “Інформація, яка повинна міститися в документі”:

1) абзац восьмий доповнити словами “, у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення”;

2) абзац дев’ятий після слів “документа про” доповнити словом “вищу”;

3) абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
“зміст та результати навчання (форма навчання, результати навчання за освітньою програмою, детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за кожним з них, у тому числі кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінки, бали, строк навчання)”;

4) абзац шістнадцятий після слів “інформації про акредитацію” доповнити словом “спеціалізованої”;

5) абзац двадцять другий доповнити словами “, у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення”.

3. У примітках до переліку:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Інформація, зазначена в цьому переліку, формується вищими навчальними закладами самостійно або з використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти та зазначається в додатках до диплома молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою) українською мовою, а в дипломах молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою), бакалавра (бакалавра з відзнакою), магістра (магістра з відзнакою), доктора філософії, доктора наук, додатку до диплома європейського зразка, що виготовляється за формою, затвердженою Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою, Радою Європи і UNESCO/CEPES, та додатку до диплома доктора філософії європейського зразка — українською та англійською мовами із зазначенням такого тексту:
“У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою/In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail”.”;

2) у пункті 2 слова “напис “УКРАЇНА” замінити словами “написи “УКРАЇНА” та “UKRAINE”;

3) пункт 3 виключити;

4) у пункті 4 слова “оцінок, балів, а також кредити і рейтинги за національною шкалою та Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою” замінити словами “кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінок, рейтингів і балів”.
kmu.gov.uaДодатково:

КМУ: Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4641 )Огигінал новини «КМУ: Про внесення змін до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4729
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php