Рейтинг університетів за показниками Scopus станом на 4.04 2016 року


Видавничою службою «УРАН», на замовлення сайту Освіта.ua ( http://osvita.ua/vnz/rating/51053/ ), здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вищих навчальних закладів.

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus ( https://euroosvita.net/index.php/?category=58 ), що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками.

База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів, 370 книжкових серій та 5,5 млн праць конференцій.

Станом на квітень 2016 року до бази даних Scopus включено 128 вищих навчальних закладів України, що на 8 вищих навчальних закладів більше ніж у вересні 2014 року.

У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка ( https://euroosvita.net/index.php/?category=35&id=688 ) — 73 (72 у попередньому рейтингу), Харківський національний університет ім. Каразіна ( https://euroosvita.net/index.php/?category=35&id=690 ) — 57 (52) та Львівський національний університет ім. Франка ( https://euroosvita.net/index.php/?category=35&id=3285 ) — 46, що за рахунок більшої кількості публікацій та цитувань посунув з третьої сходинки Одеський національний університет ім. Мечникова.

П’яту та шосту сходинку посідають Чернівецький національний університет ім. Федьковича (44) та НТУУ "Київський політехнічний інститут" ( https://euroosvita.net/index.php/?category=35&id=689 ) (38).

Донецький національний медичний університет ім. Горького (37), Дніпропетровський національний університет ім. Гончара ( https://euroosvita.net/index.php/?category=35&id=693 ) (33) та НТУ "Харківський політехнічний інститут" ( https://euroosvita.net/index.php/?category=35&id=691 ) (33) посіли 7,8 та 9 місце рейтингу відповідно.

10-те місце посідає Національний університет "Львівська політехніка" ( https://euroosvita.net/index.php/?category=35&id=2657 ), що має 30 пунктів за індексом Гірша.

Рейтинг університетів за показниками Scopus

(дані станом на 4 квітня 2016 року)

МісцеНавчальний закладКількість публікаційКількість цитуваньІндекс Гірша
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка134535745973
2Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна76143514857
3Львівський національний університет імені Івана Франка53582436246
4Одеський національний університет імені І. І. Мечникова26341168146
5Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича2311817044
6Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"52301072538
7Донецький національний медичний університет імені Максима Горького929542337
8Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара2921846233
9Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"2165703233
10Національний університет "Львівська політехніка"3578693230
11Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника348324830
12Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького531279630
13Ужгородський національний університет1572584328
14Національний медичний університет імені акад. О. О. Богомольця386216327
15Сумський державний університет1272600626
16Український державний хіміко-технологічний університет646356326
17Донецький національний університет1580349026
18Харківський національний університет радіоелектроніки1892274624
19Донецький національний технічний університет1058190822
20Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"733183021
21Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького328161221
22Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки445278320
23Дніпропетровська державна медична академія251184420
24Національний університет "Києво-Могилянська академія"235136220
25Севастопольський національний технічний університет696155819
26Харківський національний медичний університет22588418
27Національний університет біоресурсів і природокористування України412114916
28Одеський національний політехнічний університет639100915
29Національний авіаційний університет1061135414
30Донбаська державна машинобудівна академія307133313
31Хмельницький національний університет22374613
32Одеський національний медичний університет44769813
33Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського10668213
34Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля32981812
35Національний лісотехнічний університет України10168712
36Придніпровська державна академія будівництва і архітектури17244312
37Криворізький національний університет17827812
38Київський національний університет технологій і дизайну214143711
39Національний університет харчових технологій22974411
40Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя28562211
41Національний транспортний університет21060411
42Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького9936411
43Одеський державний екологічний університет9233411
44Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка12431511
45Національна металургійна академія України83966610
46Запорізький національний технічний університет48557410
47Національний фармацевтичний університет35554810
48Буковинський державний медичний університет52947410
49Чернігівський національний технологічний університет16341810
50Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини8132810
51Київський національний університет будівництва та архітектури3193949
52Запорізька державна інженерна академія2543689
53Івано-Франківський національний медичний університет483469
54Луганський державний медичний університет682779
55Київська школа економіки452649
56Одеська державна академія будівництва та архітектури832499
57Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика665338
58Запорізький державний медичний університет1713928
59Вінницький національний технічний університет3463388
60Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна1313258
61Тернопільський національний економічний університет3643048
62Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського1432668
63Житомирський державний технологічний університет1261878
64Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова1041668
65Сумський національний аграрний університет531298
66Харківська медична академія післядипломної освіти564667
67Запорізький національний університет2142617
68Луцький національний технічний університет2612017
69Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка841677
70Донбаська національна академія будівництва і архітектури431657
71Донецький державний університет управління461497
72Одеська національна академія харчових технологій921417
73Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба1271297
74Житомирський державний університет імені Івана Франка981247
75Харківський національний автомобільно-дорожній університет441087
76Українська академія друкарства702436
77Приазовський державний технічний університет3512196
78Українська інженерно-педагогічна академія1181206
79Національний університет водного господарства та природокористування731106
80Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова1381006
81Київський національний торговельно-економічний університет99986
82Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова34926
83Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова1942025
84Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини1871735
85Українська медична стоматологічна академія1971725
86Міжнародний Соломонів університет481635
87Національний гірничий університет України4721495
88Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського1661185
89Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана1311115
90Херсонський державний університет1011105
91Український державний університет залізничного транспорту71975
92Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу164855
93Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця85855
94Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка76685
95Черкаський державний технологічний університет60545
96Міжрегіональна академія управління персоналом41495
97Одеський національний морський університет69754
98Чорноморський державний університет імені П. Могили45614
99Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"41564
100Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка25534
101Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова94504
102Національний університет фізичного виховання і спорту України18364
103Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка45853
104Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського13723
105Міжнародний гуманітарний університет23473
106Київський славістичний університет7363
107Українська академія банківської справи Національного банку України85303
108Харківський державний університет харчування та торгівлі17243
109Національний університет "Одеська морська академія"14233
110Білоцерківський національний аграрний університет21193
111Дніпродзержинський державний технічний університет94252
112Полтавський університет економіки і торгівлі39162
113Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет30162
114Мукачівський державний університет27132
115Львівський державний університет фізичної культури31122
116Уманський національний університет садівництва3482
117Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка1372
118Львівська комерційна академія4221
119Національна академія державного управління при Президентові України6151
120Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого951
121Державний університет інформатики і штучного інтелекту451
122Київський Університет імені Бориса Грінченка1041
123Маріупольский державний університет841
124Університет економіки та права "Крок"431
125Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля1021
126Національний університет "Одеська юридична академія"511
127Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва411
128Харківський національний університет внутрішніх справ411


Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 73, це означає, що цим навчальним закладом було опубліковано 73 наукових статті, кожна з яких процитована щонайменше 73 рази. Інші ж статті Університету Шевченка були процитовані менш ніж 73 рази.

"Scopus" — бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. База даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та власником "Scopus" є видавнича корпорація "Elsevier". Дані "Scopus", окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.Додатково:

Рейтинг вищих навчальних закладів України - за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 16.07.2015 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4262 )

Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Березень 2015 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4020 )Огигінал новини «Рейтинг університетів за показниками Scopus станом на 4.04 2016 року» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4693
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php