МОН: Оголошено конкурс на зайняття посад ректорів ОНЕУ, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ІДГУ


МОН України оголошує конкурс на зайняття посад ректорів Одеського національного економічного університету, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656); копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: 01135, м. Київ–135, проспект Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України.

Телефон для довідок: 481-32-35


mon.gov.ua ( http://mon.gov.ua/ua/messages/45063-uvaga-mon-ukrayini-ogoloshue-konkurs-na-zaynyattya-posad-rektoriv )Додатково:

Інна Совсун: Питання зменшення кількості державних вишів є вкрай актуальним ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3225 )Огигінал новини «МОН: Оголошено конкурс на зайняття посад ректорів ОНЕУ, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ІДГУ» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3937
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php