Рейтинг інформаційної відкритості сайтів центральних органів виконавчої влади України — 2014


Державний комітет телебачення і радіомовлення України здійснив моніторинг 51 офіційного веб-сайту центральних органів виконавчої влади та 24 офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади.

Дослідження проведено за 26 параметрами, кожний з яких відображає окремий вид інформації, обов’язковість розміщення якої на веб-сайтах встановлено нормативно-правовими актами.

Моніторинг виявив деяке сповільнення позитивної динаміки показників прозорості суб’єктів владних повноважень порівняно з даними попереднього дослідження, що обумовлено, зокрема, процесами реформування системи центральних органів виконавчої влади.

Найкращими за наявністю, актуальністю та якістю розміщення інформації серед центральних органів виконавчої влади визнано офіційні веб-сайти Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державного комітету телебачення і радіомовлення України, а серед місцевих органів виконавчої влади – офіційні веб-сайти Запорізької і Сумської обласних державних адміністрацій.

Найбільшу динаміку зростання інформаційного наповнення серед центральних органів виконавчої влади продемонстрував офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України, а серед місцевих органів виконавчої влади – Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Разом з тим на багатьох веб-сайтах інформація, обов’язковість розміщення якої регламентується нормативно-правовими актами, представлена не в повному обсязі. Частина матеріалів розміщується несвоєчасно або без зазначення дати, що не дозволяє визначити рівень їх актуальності. Типова помилка - розташування інформації не в логічних розділах, через що не забезпечується простота та зручність доступу до неї. Крім того, на багатьох веб-сайтах відсутня або неефективна робота пошукових систем.

Не на всіх веб-сайтах є система обліку публічної інформації, водночас деякі оприлюднені системи обліку оновлюються нерегулярно або містять відомості лише про частину документів, які перебувають у володінні суб’єктів владних повноважень.

На окремих веб-сайтах відсутні адреси електронної пошти керівників органів та їх заступників, керівників структурних підрозділів та структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції, не оприлюднені основні функцій структурних підрозділів, правила внутрішнього трудового розпорядку, порядок та умов проходження конкурсу на заміщення вакантних посад тощо.

Невисокі показники наявності має інформація щодо цільових програм та розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи, натомість вже представлені матеріали інколи неактуальні, не структуровані у вигляді окремого тематичного розділу або мають низький ступінь навігаційної доступності.

Держкомтелерадіо пропонує центральним та місцевим органам виконавчої влади, офіційні веб-сайти яких стали об’єктами даного моніторингу, ознайомитись з результатами дослідження ( https://euroosvita.net/prog/data/attach/3796/analitithna_dovidka_2014_rik_.doc ) та вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Наступний моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади Держкомтелерадіо проведе протягом квітня – червня 2015 року.

Таблиця 1. Узагальнені дані щодо рівня інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади


Найменування органу виконавчої владиАдреса офіційного веб-сайту органу виконавчої владиПоказник наявності інформації
(Пн)
Показник якості розміщеної інформації
(Пя)
Показник рівня інформа
ційного напов
нення
(Пі)
Показник динаміки інформа
ційного напов
нення
(Пд)
1Адміністрація Державної прикордонної служби Україниdpsu.gov.ua ( http://dpsu.gov.ua/ )1,001,001,0000,00
2Державний комітет телебачення і радіомовлення Україниcomin.kmu.gov.ua ( http://comin.kmu.gov.ua/ )1,001,001,0000,00
3Міністерство юстиції Україниminjust.gov.ua ( http://www.minjust.gov.ua/ )1,000,990,9950,00
4Державна інспекція ядерного регулювання Україниsnrc.gov.ua ( http://www.snrc.gov.ua/ )1,000,990,9950,00
5Державна архівна служба Україниarchives.gov.ua ( http://www.archives.gov.ua/ )1,000,990,9950,00
6Державне агентство водних ресурсів Україниscwm.gov.ua ( http://www.scwm.gov.ua/ )1,000,980,9900,00
7Міністерство екології та природних ресурсів Україниmenr.gov.ua ( http://www.menr.gov.ua/ )1,000,970,9850,00
8Міністерство економічного розвитку і торгівлі Україниme.gov.ua ( http://www.me.gov.ua/ )1,000,970,9850,02
9Міністерство охорони здоров'я Україниmoz.gov.ua ( http://www.moz.gov.ua/ )1,000,970,985-0,01
10Державна служба статистики Україниukrstat.gov.ua ( http://www.ukrstat.gov.ua/ )1,000,970,9850,00
11Державна фіскальна служба Україниminrd.gov.ua ( http://minrd.gov.ua/ )1,000,970,9850,00
12Державне агентство України з управління зоною відчуженняdazv.gov.ua ( http://dazv.gov.ua/ )1,000,970,985-0,01
13Державне космічне агентство Україниnkau.gov.ua ( http://www.nkau.gov.ua/ )1,000,970,9850,04
14Державна служба України з надзвичайних ситуаційmns.gov.ua ( http://www.mns.gov.ua/ )1,000,960,9800,00
15Державна служба фінансового моніторингу Україниsdfm.gov.ua ( http://www.sdfm.gov.ua/ )0,961,000,9800,00
16Міністерство аграрної політики та продовольства Україниminagro.gov.ua ( http://minagro.gov.ua/ )1,000,950,9750,05
17Міністерство освіти і науки Україниmon.gov.ua ( http://www.mon.gov.ua/ )1,000,950,9750,01
18Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Україниminregion.gov.ua ( http://minregion.gov.ua )0,960,980,9700,00
19Міністерство фінансів Україниminfin.gov.ua ( http://www.minfin.gov.ua/ )0,960,980,9700,00
20Міністерство інфраструктури Україниmtu.gov.ua ( http://www.mtu.gov.ua/ )0,960,970,965-0,01
21Міністерство оборони Україниmil.gov.ua ( http://www.mil.gov.ua/ )0,960,970,9650,04
22Державна авіаційна служба Україниavia.gov.ua ( http://www.avia.gov.ua/ )0,960,970,9650,00
23Державна казначейська служба Україниtreasury.gov.ua ( http://www.treasury.gov.ua/ )0,960,970,9650,00
24Державна реєстраційна служба Україниdrsu.gov.ua ( http://www.drsu.gov.ua )0,960,970,9650,00
25Державна служба інтелектуальної власності Україниsips.gov.ua ( http://sips.gov.ua/ )0,960,970,9650,00
26Державне агентство лісових ресурсів Україниdklg.kmu.gov.ua ( http://dklg.kmu.gov.ua/ )0,960,970,965-0,01
27Міністерство енергетики та вугільної промисловості Україниmpe.kmu.gov.ua ( http://mpe.kmu.gov.ua/ )0,960,960,9600,04
28Міністерство внутрішніх справ Україниmvs.gov.ua ( http://mvs.gov.ua/ )0,960,950,955-0,01
29Пенсійний фонд Україниpfu.gov.ua ( http://www.pfu.gov.ua/ )0,920,990,9550,00
30Фонд державного майна Україниspfu.gov.ua ( http://www.spfu.gov.ua/ )0,920,990,9550,00
31Державна служба геології та надр Україниgeo.gov.ua ( http://www.geo.gov.ua/ )0,920,970,9450,01
32Державна екологічна інспекція Україниdei.gov.ua ( http://www.dei.gov.ua/ )0,920,970,945-0,01
33Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Україниdstszi.kmu.gov.ua ( http://dstszi.kmu.gov.ua/ )0,920,970,9450,00
34Міністерство культури Україниmincult.kmu.gov.ua ( http://mincult.kmu.gov.ua/ )0,920,960,9400,00
35Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Україниsaee.gov.ua ( http://saee.gov.ua )0,920,960,9400,00
36Державне агентство резерву Україниgosrezerv.gov.ua ( http://www.gosrezerv.gov.ua/ )0,920,960,940-0,01
37Державне агентство автомобільних доріг Україниukravtodor.gov.ua ( http://www.ukravtodor.gov.ua/ )0,920,950,935-0,01
38Антимонопольний комітет Україниamc.gov.ua ( http://www.amc.gov.ua/ )0,920,950,9350,00
39Державна пенітенціарна служба Україниkvs.gov.ua ( http://www.kvs.gov.ua/ )0,880,990,935-0,02
40Державна служба експортного контролю Україниdsecu.gov.ua ( http://www.dsecu.gov.ua/ )0,920,930,9250,00
41Державна міграційна служба Україниdmsu.gov.ua ( http://dmsu.gov.ua/ )0,880,970,9250,00
42Міністерство соціальної політики Україниmlsp.gov.ua ( http://www.mlsp.gov.ua/ )0,960,880,9200,01
43Міністерство молоді та спорту Україниdsmsu.gov.ua ( http://www.dsmsu.gov.ua/ )0,920,920,920-0,02
44Державна архітектурно-будівельна інспекція Україниdabi.gov.ua ( http://www.dabi.gov.ua/ )0,850,990,9200,03
45Державна інспекція навчальних закладів Україниdinz.gov.ua ( http://dinz.gov.ua/ )0,880,930,905-0,01
46Державне агентство рибного господарства Україниdarg.gov.ua ( http://darg.gov.ua/ )0,920,880,9000,00
47Міністерство закордонних справ Україниmfa.gov.ua ( http://www.mfa.gov.ua/ )0,920,870,8950,00
48Державне агентство України з питань кіноdergkino.gov.ua ( http://dergkino.gov.ua/ )0,920,870,8950,01
49Національне агентство України з питань державної службиnads.gov.ua ( http://www.nads.gov.ua/ )0,920,860,890-0,01
50Державна виконавча служба Україниdvs.gov.ua ( http://www.dvs.gov.ua/ )0,920,850,885-0,05
51Державна фінансова інспекція Україниdkrs.gov.ua ( http://www.dkrs.gov.ua/ )0,920,840,880-0,02
Середнє значення0,950,960,9530,001Таблиця 2. Узагальнені дані щодо рівня представлення видів інформації на офіційних веб-сайтах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади


Вид інформації Показник наявності інформації (Пн) Показник якості розміщеної інформації (Пя)
1Найменування органу1,001,00
2Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади1,001,00
3Інформаційні  ресурси  з  питань,  що  належать   до компетенції органу1,001,00
4Електронні форми звітних документів, що подаються суб'єктами господарювання1,001,00
5Плани проведення та порядок денний відкритих засідань1,001,00
6Місія, функції, повноваження, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності1,001,00
7Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи  та врахування громадської думки у своїй діяльності1,001,00
8Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення1,000,99
9Місцезнаходження апарату, урядових органів державного управління,  утворених  у  його складі,  територіальних органів та відповідних  структурних  підрозділів  місцевих  держадміністрацій (поштові адреси,  номери телефонів,  факсів,  адреси веб-сайтів та електронної пошти)1,000,99
10Поточні та  заплановані  заходи  і події у відповідній сфері1,000,99
11Нормативно-правові акти з питань,  що належать до компетенції органу, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню1,000,99
12Структура та керівництво органу1,000,98
13Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу1,000,98
14Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію1,000,96
15Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва1,000,95
16Прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників1,000,95
17Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти0,980,99
18Відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад0,940,92
19Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції0,921,00
20Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності0,920,98
21Основні функції структурних підрозділів,  а  також  прізвища, імена,  по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників0,900,87
22Регуляторна діяльність:-    плани підготовки регуляторних актів;повідомлення  про  оприлюднення та  проекти регуляторних актів;-    звіти  про  відстеження  результативності;-    реєстр   регуляторних актів0,880,98
23Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади   і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з їх надання, форми і зразки документів, правила їх заповнення0,860,99
24Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник0,820,75
25Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи0,800,96
26Цільові програми у відповідній сфері0,730,93


Таблиця 3. Узагальнені дані щодо рівня інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади


Найменування органу виконавчої влади Адреса офіційного веб-сайту органу 
виконавчої влади
Показник наявності інформації 
(Пн)
Показник якості розміщеної інформації 
(Пя)
Показник рівня інформаційного наповнення 
(Пі)
Показник динаміки інформаційного наповнення (Пд)
1Запорізька обласна державна адміністраціяhttp://www.zoda.gov.ua ( http://www.zoda.gov.ua/ )1,001,001,0000,00
2Сумська обласна державна адміністраціяhttp://sm.gov.ua ( http://sm.gov.ua )1,001,001,0000,00
3Вінницька обласна державна адміністраціяhttp://www.vin.gov.ua ( http://www.vin.gov.ua/ )1,000,990,9950,00
4Волинська обласна державна адміністраціяhttp://www.voladm.gov.ua ( http://www.voladm.gov.ua/ )1,000,990,9950,00
5Дніпропетровська обласна державна адміністраціяhttp://www.adm.dp.ua ( http://www.adm.dp.ua/ )1,000,990,9950,00
6Закарпатська обласна державна адміністраціяhttp://www.carpathia.gov.ua ( http://www.carpathia.gov.ua/ )1,000,990,9950,00
7Київська обласна державна адміністраціяhttp://koda.gov.ua ( http://koda.gov.ua )1,000,990,9950,00
8Миколаївська обласна державна адміністраціяhttp://www.mykolayiv-oda.gov.ua ( http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/ )1,000,990,9950,01
9Полтавська обласна державна адміністраціяhttp://www.adm-pl.gov.ua ( http://www.adm-pl.gov.ua/ )1,000,990,9950,01
10Рівненська обласна державна адміністраціяhttp://www.rv.gov.ua ( http://www.rv.gov.ua/ )1,000,990,9950,00
11Харківська обласна державна адміністраціяhttp://www.kharkivoda.gov.ua ( http://www.kharkivoda.gov.ua/ )1,000,990,9950,00
12Херсонська обласна державна адміністраціяhttp://www.oda.kherson.ua ( http://www.oda.kherson.ua/ )1,000,990,9950,00
13Черкаська обласна державна адміністраціяhttp://www.oda.ck.ua ( http://www.oda.ck.ua/ )1,000,990,9950,00
14Чернігівська обласна державна адміністраціяhttp://www.cg.gov.ua ( http://www.cg.gov.ua/ )1,000,990,9950,00
15Тернопільська обласна державна адміністраціяhttp://www.oda.te.gov.ua ( http://www.oda.te.gov.ua/ )1,000,980,9900,01
16Львівська обласна державна адміністраціяhttp://www.loda.gov.ua ( http://www.loda.gov.ua/ )1,000,970,9850,00
17Київська міська державна адміністраціяhttp://kievcity.gov.ua ( http://kievcity.gov.ua/ )1,000,970,985-0,01
18Житомирська обласна державна адміністраціяhttp://www.zhitomir-region.gov.ua ( http://www.zhitomir-region.gov.ua/ )1,000,950,975-0,01
19Івано-Франківська обласна державна адміністраціяhttp://www.if.gov.ua ( http://www.if.gov.ua/ )1,000,950,9750,02
20Чернівецька обласна державна адміністраціяhttp://www.oda.cv.ua ( http://www.oda.cv.ua/ )0,970,980,9750,00
21Донецька обласна державна адміністраціяhttp://www.donoda.gov.ua ( http://www.donoda.gov.ua/ )0,970,970,9700,01
22Одеська обласна державна адміністраціяhttp://www.oda.odessa.gov.ua ( http://www.oda.odessa.gov.ua/ )0,970,970,970-0,02
23Кіровоградська обласна державна адміністраціяhttp://kr-admin.gov.ua ( http://kr-admin.gov.ua/ )1,000,900,9500,01
24Хмельницька обласна державна адміністраціяhttp://www.adm.km.ua ( http://www.adm.km.ua/ )0,970,900,9350,01
Середнє значення0,9950,980,9850,001


Таблиця 4. Узагальнені дані щодо рівня представлення видів інформації на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади


Вид інформації Показник наявності інформації (Пн) Показник якості розміщеної інформації (Пя)
1Найменування органу1,001,00
2Структура та керівництво органу1,001,00
3Місцезнаходження органу,  його управлінь,  відділів та інших структурних підрозділів,  міністерств  і  комітетів   Автономної Республіки Крим (поштові адреси,  номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів) 1,001,00
4Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади  і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з їх надання, форми і зразки документів, правила їх заповнення1,001,00
5Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення1,001,00
6Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади1,001,00
7Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності1,001,00
8Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу1,001,00
9Виконання бюджету відповідного рівня1,001,00
10Поточні та  заплановані  заходи і події у відповідній сфері1,001,00
11Інформаційні  ресурси з питань, що належать   до компетенції органу1,001,00
12Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції1,001,00
13Плани проведення та порядок денний відкритих засідань1,001,00
14Відомості про сплату місцевих податків і зборів,  комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки  юридичних і  фізичних  осіб  з  бюджетом відповідного рівня1,000,99
15Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню1,000,99
16Регуляторна діяльність:-    плани підготовки регуляторних актів;повідомлення про  оприлюднення та  проекти регуляторних актів;-   звіти  про  відстеження  результативності;-   реєстр   регуляторних актів1,000,99
17Цільові програми у відповідній сфері1,000,99
18Місія, функції, повноваження, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності1,000,99
19Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти1,000,99
20Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію1,000,98
21Порядок оскарження  рішень,  прийнятих органом  відповідного рівня1,000,98
22Основні функції структурних підрозділів, а  також  прізвища, імена,  по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників1,000,98
23Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва1,000,98
24Відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад1,000,97
25Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності1,000,96
26Прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників1,000,95
27Показники розрахунків за енергоносії1,000,94
28Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи0,961,00
29Перелік установ і закладів соціальної сфери, комунальних   підприємств, правоохоронних  органів, які    знаходяться    на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці,  із  зазначенням  адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи0,960,95
30Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник0,920,89

(Додатково по темі: Рейтинг інформаційної відкритості сайтів центральних органів виконавчої влади України — 2013 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3116 ))Завантажити звіт за 2014 рік:Огигінал новини «Рейтинг інформаційної відкритості сайтів центральних органів виконавчої влади України — 2014» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3796
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php