Інфоресурс: Порядок дій для додаткового зарахування вступника на звільнене після відрахування місце державного замовлення


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державне підприємство «Інфоресурс»


03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 3, тел. (044)239-86-20, факс (044)239-86-16. Код ЄДРПОУ 37533381

від 21.08.2014 №01.01-14/783


Керівникам вищих
навчальних закладівПро додаткове зарахуванняВраховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 № 1/9-418 «Про додаткове зарахування» Державне підприємство «Інфоресурс» повідомляє про порядок дій для додаткового зарахування вступника(ів) на звільнене(і) після відрахування місця державного замовлення.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 розділу XX Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (зі змінами), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2013 № 1510, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1855/24387, (далі — Умови прийому), вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником. Тобто, якщо навчальний заклад сформував у Єдиній базі наказ на зарахування вступників на бюджетну форму фінансування, але за власним бажанням до початку занять хтось із вступників забрав документи, для відрахування таких вступників за власним бажанням навчальний заклад формує наказ про відрахування вступників, який верифікується в Єдиній базі.

Згідно з абзацом третім пункту 2 розділу XX Умов прийому на звільнене(і) при ньому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). Тобто, на звільнене після прийняття наказу про відрахування особи місце державного замовлення навчальний заклад переводить вступників, які були першими у рейтинговому списку на зарахування на контрактні місця і на поточний момент зараховані на контракту форму фінансування, сформувавши таким чином у Єдиній базі наказ на Зміну фінансування.

У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів. Для цього навчальний заклад формує лист-звернення до ДП «Інфоресурс» про перенесення заяв(и) вступника(ів) зі спорідненого напряму (спеціальності) за умови співпадіння предметів ЗНО та надсилає його у розділ «Звернення» Єдиної бази з типом «Надання доступу до вступної кампанії». У тексті листа необхідно вказати дату початку занять на вказаному напряму (спеціальності).


Додаток: зразок листа-звсрнення про перенесення заяви вступника
на 1 арк. в 1 прим.


Виконуючий обов'язки директора
О.М.Бєлік
Додаток: зразок листа-звсрнення про перенесення заяви вступника


Інфоресурс: Порядок дій для додаткового зарахування вступника на звільнене після відрахування місце державного замовлення ( /prog/data/upimages/3.JPG )---------------------------------------------------------------------------


Лист Міністерства №1/9-418 від 19.08.2014 "Про додаткове зарахування"


Інфоресурс: Порядок дій для додаткового зарахування вступника на звільнене після відрахування місце державного замовлення ( /prog/data/upimages/4.JPG )
За інформацією:
inforesurs.gov.ua ( http://www.inforesurs.gov.ua/news/159-list-dp-nforesurs-vd-21082014-0101-14783.html ) та mon.gov.ua ( http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2741- )
Додатково:

Питання-відповіді щодо ВСТУПу-2014 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3402 )

МОН: "Щодо дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних" під час вступної кампанії" ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3395 )Огигінал новини «Інфоресурс: Порядок дій для додаткового зарахування вступника на звільнене після відрахування місце державного замовлення» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3476
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php