Классические университеты


Uniwersytety 20142014Nazwa uczelni'13'12WSK
1Uniwersytet Warszawski22100
2Uniwersytet Jagielloński1198.52
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu3382.50
4Uniwersytet Wrocławski4474.57
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu5566.26
6Uniwersytet Gdański6662.74
7Uniwersytet Śląski w Katowicach7759.82
8Uniwersytet Łódzki8859.51
9Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie111155.22
10Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II91054.39
11Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie10952.59
12Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie121351.54
13Uniwersytet w Białymstoku151546.23
14Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie181841.54
15Uniwersytet Opolski141441.34
16=Uniwersytet Szczeciński1616-
16=Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie1312-
16=Uniwersytet Rzeszowski1717-
16=Uniwersytet Zielonogórski1920-
16=Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach2019-
21=Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy2122-
21=Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach2425-
23Dolnośląska Szkoła Wyższa---Огигінал новини «Классические университеты» - https://euroosvita.net/index.php/?category=66&id=3270
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php