МОН: Оголошено конкурс на зайняття посади ректора у двох ВНЗ


Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посад ректорів у Запорізькій державній інженерній академії та Одеській державній академії будівництва та архітектури.


У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.

Строк подання заяв – один місяць з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, згоду на збір та обробку персональних даних, копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, копію паспорта та трудової книжки, список друкованих праць і винаходів, завірених у встановленому порядку.

Документи надсилати на адресу: 01135, м. Київ–135, проспект Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України.

Телефони для довідок: (044) 481-47-92.


mon.gov.ua ( http://www.mon.gov.ua/ua/messages/31848-ogolosheno-konkurs-na-zaynyattya-posadi-rektora-odeskoyi-dergeavnoyi-akademiyi-budivnitstva-ta-arhitekturi )
Додатково:

МОН: Оголошено конкурс на зайняття посади ректора Національного університету водного господарства та природокористування ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3202 )

МОН: Оголошено конкурс на зайняття посади ректора ЧДТУ та ЧДУ імені Петра Могили ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3167 )Огигінал новини «МОН: Оголошено конкурс на зайняття посади ректора у двох ВНЗ» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3215
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php