Міністерство освіти і науки розробило свій план дій


На першій прес-конференції ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3135 ) 4 березня 2014 року було оголошено про пріоритети діяльності нового керівництва МОН. Головне завдання Міністерства – сприяти досягненню навчальними закладами найвищої якості освіти, ліквідувати щоденний контроль, відмовитися від репресивних функцій, перейти на засади партнерської співпраці із закладами освіти. У рамках програми діяльності Кабінету Міністрів України на 100 днів Міністерство освіти і науки розробило свій план дій, котрий можливо розпочати і частково виконати за цей короткий період.

Прозорість нашої роботи та врахування думки громадськості є першочерговими критеріями. Тому ми публікуємо план дій та закликаємо студентів, освітян та експертів долучатися до конкретних кроків у напрямку його реалізації.

100 днів Міністерства освіти і науки України


Підвищення ефективності, прозорості та публічності у роботі Міністерства:

1. Запровадження прозорої бухгалтерії та публікації бюджету МОН on-line.

2. Проведення спеціального фінансового аудиту.

3. Мінімізація державних витрат на забезпечення діяльності міністра, заступників міністра та керівників структурних підрозділів міністерства й підпорядкованих йому інституцій.

4. Запровадження електронного документообігу на рівні МОН, а в перспективі - електронного врядування в усій освітній системі.

5. Розслідування корупційних схем, що діяли у Міністерстві освіти і науки.

6. Впровадження механізмів залучення громадськості до прийняття важливих рішень: on-line платформа для збору пропозицій та громадського обговорення, проведення фахових досліджень про стан справ у галузі. Реформування громадської Ради при МОН.

Децентралізація управління в освіті та забезпечення прав учасників навчального процесу

7. Скасування бюрократичних наказів МОН, позбавлених управлінського змісту. Зменшення обсягів звітності керівників навчальних закладів, викладачів та вчителів.

8. Дебюрократизація звітності навчальних закладів.

9. Позбавлення Державної інспекції навчальних закладів репресивних функцій та перенесення ваги у бік надання нею допомоги навчальним закладам.

10. Встановлення мораторію на перевірку та інспектування навчальних закладів до закінчення навчального року, за винятком планових фінансових ревізій та випадків звернень студентів, викладачів або батьків учнів.

11. Передача функції надання грифів навчальній літературі Вченим радам ВНЗ, а підручників у сфері загальної середньої освіти – спеціальній незалежній інституції.

12. Забезпечення викладання державною мовою, а також мовами національних меншин. Підтримка використання англійської мови у навчальному процесі та наукових дослідженнях.

13. Усебічне сприяння і підтримка розвитку студентського самоврядування та учнівського врядування.

Участь у законотворчості:

14. Прийняття нового Закону “Про вищу освіту”, розробленого групою під керівництвом Михайла Згуровського.

15. Активна співпраця з Комітетом з питань науки та освіти Верховної ради України стосовно розробки закону “Про освіту”.

16. Участь у робочій групі при Комітеті з питань науки і освіти ВРУ щодо нової моделі управління науковою сферою.

Середня освіта

17. Внесення у разі потреби доцільних змін до державних стандартів освіти, навчальних планів, програм тощо на підставі пропозицій експертного середовища та педагогічної громадськості.

18. Винесення на додаткове громадське обговорення важливих документів, що були прийняті без належного врахування зауважень та пропозицій експертного середовища та педагогічної громадськості: Концепція профільного навчання, Концепція літературної освіти тощо.

19. Забезпечення проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» та участь в міжнародних олімпіадах і конкурсах.

20. Організоване завершення навчального року, проведення державної підсумкової атестації у школах на засадах права вибору її форм безпосередньо навчальними закладами.

21. Усунення необґрунтованих заборон щодо використання в навчальному процесі навчально-методичної літератури, виданої до 2012 року, що придатна для використання в навчальних закладах та шкільних бібліотеках.

22. Упровадження прозорого, позбавленого корупційної складової, механізму конкурсного відбору та видруку навчальної літератури.

Вища освіта

23. Спрощення процедур ліцензування та акредитації ВНЗ.

24. Відділення Всеукраїнської атестаційної комісії від Міністерства освіти і науки України та забезпечення прозорості у її роботі.

25. Забезпечення прозорості вступної кампанії та повне дотримання прав абітурієнтів. Підвищення ролі зовнішнього незалежного оцінювання.

26. Відновлення активної співпраці з міжнародними партнерами в сфері освітніх програм. Створення бази міжнародних навчальних програм для ВНЗ та студентів.mon.gov.ua ( http://www.mon.gov.ua/ua/news/29481-100-dniv-mon-plan-diy )


Додатково:


Перші рішення С.М. Квіта на посту міністра освіти і науки ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3131 )

Лілія Гриневич: План демонополізації освіти і науки ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3133 )

НаУКМА: Законопроект "Про вищу освіту" від робочої групи ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2423 )Огигінал новини «Міністерство освіти і науки розробило свій план дій» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3144
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php