Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Січень 2014


Дані станом на 27 січня 2014 року


Установа Кількість публікацій у Scopus Кількість цитувань у Scopus Індекс Гірша (h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://www.univ.kiev.ua/ )
     в т.ч. Кримська астрофізична обсерваторія ( http://www.crao.crimea.ua/ )
11739

827
46431

7813
67

42
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ( http://www.univer.kharkov.ua/ ) 6412 25465 49
Львівський національний університет імені Івана Франка ( http://www.lnu.edu.ua/ ) 4548 17920 40
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова ( http://www.onu.edu.ua/ ) 2341 8628 39
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" ( http://kpi.ua/ ) 4282 7358 34
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ( http://www.chnu.cv.ua/ ) 1821 5330 34
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького ( http://www.dsmu.edu.ua/ ) 872 3937 33
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ( http://www.dnu.dp.ua/ ) 2531 5989 29
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ( http://www.kpi.kharkov.ua/ ) 1806 4724 28
Ужгородський національний університет ( http://www.univ.uzhgorod.ua ) 1390 4515 26
Національний університет "Львівська політехніка" ( http://www.lp.edu.ua ) 2790 4525 25
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ( http://www.pu.if.ua ) 211 1869 25
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ( http://www.meduniv.lviv.ua ) 400 1715 25
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського ( http://www.ccssu.crimea.ua/tnu/ ) 1227 3074 22
Донецький національний університет ( http://www.donnu.edu.ua ) 1380 2419 21
Український державний хіміко-технологічний університет ( http://www.udhtu.com.ua ) 508 2205 21
Сумський державний університет ( http://sumdu.edu.ua ) 798 3644 20
Харківський національний університет радіоелектроніки ( http://kture.kharkov.ua ) 1369 1887 20
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця ( http://www.nmu.edu.ua ) 321 1476 20
Донецький національний технічний університет ( http://donntu.edu.ua ) 954 1423 18
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ( http://www.cdu.edu.ua ) 300 1169 18
Національний університет "Києво-Могилянська академія" ( http://www.ukma.edu.ua ) 173 950 17
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ( http://eenu.edu.ua ) 419 1802 16
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" ( http://www.khai.edu ) 565 1160 16
Дніпропетровська державна медична академія ( http://www.dsma.dp.ua ) 229 1023 16
Севастопольський національний технічний університет ( http://sevntu.com.ua ) 602 1058 15
Національний університет біоресурсів і природокористування України ( http://nubip.edu.ua ) 356 875 14
Харківський національний медичний університет ( http://www.knmu.kharkov.ua ) 176 453 13
Донбаська державна машинобудівна академія ( http://www.dgma.donetsk.ua ) 237 902 12
Одеський національний політехнічний університет ( http://www.opu.ua ) 566 702 12
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика ( http://www.nmapo.edu.ua/ ) 247 652 12
Національний авіаційний університет ( http://www.nau.edu.ua ) 762 813 11
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського ( http://pdpu.edu.ua ) 105 551 11
Одеський національний медичний університет ( http://odmu.edu.ua ) 449 508 11
Національний транспортний університет ( http://www.ntu.kar.net ) 194 491 10
Національний фармацевтичний університет ( http://nfau.in.ua ) 337 401 10
Національний лісотехнічний університет України ( http://www.nltu.edu.ua ) 68 288 10
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ( http://udpu.org.ua ) 72 270 10
Київський національний університет технологій і дизайну ( http://www.knutd.com.ua ) 158 905 9
Національна металургійна академія України ( http://dmeti.dp.ua ) 733 443 9
Національний університет харчових технологій ( http://nuft.edu.ua ) 149 439 9
Запорізький національний технічний університет ( http://www.zntu.edu.ua/ ) 372 390 9
Буковинський державний медичний університет ( http://www.bsmu.edu.ua ) 469 358 9
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури ( http://pgasa.dp.ua ) 156 288 9
Одеський державний екологічний університет ( http://www.odeku.edu.ua ) 71 247 9
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ( http://www.tnpu.edu.ua ) 99 205 9
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ( http://www.tntu.edu.ua ) 112 285 8
Вінницький національний технічний університет ( http://vntu.edu.ua ) 255 263 8
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського ( http://www.csmu.edu.ua ) 118 237 8
Одеська державна академія будівництва та архітектури ( http://www.ogasa.org.ua/ ) 70 188 8
Івано-Франківський національний медичний університет ( http://www.ifnmu.edu.ua ) 51 271 7
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( http://www.snu.edu.ua ) 122 237 7
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ( http://www.diit.edu.ua ) 117 225 7
Чернігівський державний технологічний університет ( http://www.stu.cn.ua ) 107 224 7
Київський національний університет будівництва та архітектури ( http://www.knuba.edu.ua ) 281 217 7
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ( http://www.kdu.edu.ua ) 96 174 7
Київська школа економіки ( http://kse.org.ua ) 26 135 7
Харківська медична академія післядипломної освіти ( http://www.med.edu.ua ) 29 253 6
Хмельницький національний університет ( http://www.khnu.km.ua ) 109 187 6
Українська академія друкарства ( http://www.uad.lviv.ua/ ) 51 186 6
Запорізький національний університет ( http://www.znu.edu.ua ) 173 183 6
Тернопільський національний економічний університет ( http://www.tneu.edu.ua/ ) 252 153 6
Приазовський державний технічний університет ( http://www.pstu.edu ) 235 146 6
Донбаська національна академія будівництва і архітектури ( http://www.dgasa.dn.ua ) 16 117 6
Луганський державний медичний університет ( http://www.lsmu.edu.ua ) 53 110 6
Харківський військовий університет ( http://www.hups.mil.gov.ua ) 96 100 6
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького ( http://www.vetuniver.lviv.ua/ ) 51 100 6
Донецький державний університет управління ( http://dsum.edu.ua ) 26 94 6
Українська інженерно-педагогічна академія ( http://www.uipa.kharkov.ua ) 79 87 6
Національний університет водного господарства та природокористування ( http://nuwm.rv.ua/ ) 46 64 6
Міжнародний Соломонів університет ( http://www.isu.edu.ua ) 46 151 5
Запорізький державний медичний університет ( http://www.zsmu.edu.ua ) 117 148 5
Українська медична стоматологічна академія ( http://www.umsa.edu.ua ) 188 135 5
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини ( http://www.medinstitut.kiev.ua ) 195 124 5
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://luguniv.edu.ua ) 66 96 5
Національний гірничий університет України ( http://www.nmu.org.ua/ ) 260 82 5
Сумський національний аграрний університет ( http://www.sau.sumy.ua/ ) 29 76 5
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ( http://www.nuos.edu.ua ) 75 75 5
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського ( http://www.tdmu.edu.te.ua/ ) 149 71 5
Українська державна академія залізничного транспорту ( http://www.kart.edu.ua/ ) 56 71 5
Київський національний торговельно-економічний університет ( http://www.knteu.kiev.ua/ ) 42 71 5
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова ( http://www.onat.edu.ua ) 96 61 5
Харківський національний економічний університет ( http://www.hneu.edu.ua/ ) 30 60 5
Житомирський державний технологічний університет ( http://www.ztu.edu.ua/ ) 44 45 5
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ( http://www.vnmu.vn.ua/ ) 192 153 4
Луцький національний технічний університет ( http://lutsk-ntu.com.ua/ ) 153 90 4
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ( http://kneu.edu.ua/ ) 78 67 4
Одеська національна академія харчових технологій ( http://www.onaft.edu.ua/ ) 46 54 4
Житомирський державний університет імені Івана Франка ( http://www.zu.edu.ua ) 55 50 4
Херсонський державний університет ( http://www.university.kherson.ua ) 43 47 4
Харківський національний університет міського господарства імені  О. М. Бекетова ( http://www.kname.edu.ua/ ) 23 30 4
Одеська державна академія холоду ( http://www.osar.edu.ua/ ) 6 29 4
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ( http://pnpu.edu.ua/ ) 39 59 3
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ( http://www.kspu.kr.ua/ ) 23 40 3
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" ( http://www.vmurol.com.ua/ ) 32 36 3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ( http://www.nung.edu.ua/ ) 73 35 3
Черкаський державний технологічний університет ( http://www.chiti.uch.net/ ) 43 35 3
Київський славістичний університет ( http://www.ksu.edu.ua/ ) 6 35 3
Харківський національний автомобільно-дорожній університет ( http://www.khadi.kharkov.ua/ ) 14 29 3
Одеський національний морський університет ( http://www.osmu.odessa.ua/ ) 50 25 3
Одеська національна морська академія ( http://www.onma.edu.ua/ ) 14 21 3
Харківський державний університет харчування та торгівлі ( http://www.hduht.edu.ua/ ) 12 18 3
Білоцерківський національний аграрний університет ( http://www.btsau.kiev.ua/ ) 21 17 3
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ( http://donduet.edu.ua/ ) 13 38 2
Дніпродзержинський державний технічний університет ( http://www.dstu.dp.ua/ ) 81 15 2
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ( http://www.pntu.edu.ua/ ) 21 7 2
Львівська комерційна академія ( http://www.lac.lviv.ua/ ) 4 18 1
Національна академія державного управління при Президентові України ( http://www.academy.gov.ua/ ) 4 10 1
Державний університет інформатики і штучного інтелекту ( http://www.suiai.edu.ua/ ) 3 4 1
Українська академія банківської справи Національного банку України ( http://uabs.edu.ua/ ) 31 3 1
Львівський державний університет фізичної культури ( http://ldufk.edu.ua/ ) 5 1 1
Чорноморський державний університет ім. П. Могили ( http://www.chdu.edu.ua ) 4 1 1
Університет економіки та права "Крок" ( http://www.krok.edu.ua/ ) 4 1 1
Національний університет "Одеська юридична академія" ( http://www.onua.edu.ua/ ) 4 1 1
Запорізька державна інженерна академія ( http://www.zgia.zp.ua/ ) 3 1 1
Харківський національний університет внутрішніх справ ( http://www.univd.edu.ua/ ) 1 1 1
jsi.net.ua ( http://www.jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/index.html )

Додатково:

World Universities Web Ranking 2014 - рейтинг університетів за популярністю у Інтернеті ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3088 )

Попередні рейтинги Scopus ( https://euroosvita.net/index.php/?category=58 )

ТОП-200 кращих університетів України ( https://euroosvita.net/index.php/?category=3 )Огигінал новини «Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Січень 2014» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3078
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php