МОН: Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


17.06.2013 № 770
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2013 р.
за № 1348/23880


Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 4 глави 2 протоколу № 62 засідання Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 року «Про результати діяльності Державної інспекції навчальних закладів у 2011-2012 роках», з метою налагодження координації роботи та взаємодії Державної інспекції навчальних закладів з центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, місцевими органами управління освітою щодо контролю за діяльністю навчальних закладів, недопущення дублювання контрольних функцій та забезпечення проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері освіти з періодичністю, визначеною відповідно до критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності з надання відповідних освітніх послуг, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми інформації про навчальні заклади, віднесені до відповідних ступенів ризику з урахуванням встановлених законодавством критеріїв, та вимоги щодо їх заповнення:

1) Інформацію про дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, віднесені до відповідних ступенів ризику згідно з встановленими законодавством критеріями (форма № 1);

2) Інформацію про професійно-технічні навчальні заклади віднесені до відповідних ступенів ризику згідно з встановленими законодавством критеріями (форма № 2);

3) Інформацію про вищі навчальні заклади віднесені до відповідних ступенів ризику згідно з встановленими законодавством критеріями (форма № 3).


2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

1) до 20 жовтня 2013 року подання інформації до ДІНЗ України на паперових носіях щодо дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, розміщених у межах адміністративно-територіальної одиниці, за формою № 1, затвердженою цим наказом;

2) щороку до 20 жовтня, починаючи з 2014 року, подання адміністратору (розпоряднику) Єдиної державної електронної бази з питань освіти, створеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» ( https://euroosvita.net/?category=16&id=1167 ), в електронному вигляді та ДІНЗ України на паперових носіях інформації за формою № 1, затвердженою цим наказом;

3) проведення планових заходів контролю за діяльністю навчальних закладів (крім вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації державної та приватної форм власності) із неухильним дотриманням періодичності, що відповідає ступеням ризику, до яких віднесені навчальні заклади, згідно із критеріями, визначеними чинним законодавством.


3. Центральним органам виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, щороку до 01 листопада, починаючи з 2014 року, подавати інформації адміністратору (розпоряднику) Єдиної державної електронної бази з питань освіти та ДІНЗ України на паперових носіях за формами №№ 1 - 3, затвердженими цим наказом.

4. керівникам професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування та форми власності забезпечити щороку до 15 жовтня, починаючи з 2013 року, подання інформації адміністратору (розпоряднику) Єдиної державної електронної бази з питань освіти в електронному вигляді та ДІНЗ України на паперових носіях за формами № 2, № 3, затвердженими цим наказом.

5. Центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щороку до 10 листопада, починаючи з 2013 року, надавати ДІНЗ України переліки питань для здійснення планових заходів, у межах яких залежно від цілей заходу визначаються ті питання, щодо яких в наступному календарному році буде здійснюватись державний нагляд (контроль).

6. Державному підприємству «Інфоресурс» (Підліснюк В. Б.), ДІНЗ України (Гончаренко М. Ф.) щороку до 10 грудня забезпечити внесення інформацій за формами №№ 1 - 3, затвердженими цим наказом, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

7. ДІНЗ України забезпечити:

1) перевірку інформації, поданої відповідно до пунктів 2 - 5 цього наказу, розподілу навчальних закладів за ступенями ризику з урахуванням результатів заходів державного нагляду (контролю), здійснених ДІНЗ України в поточному році;

2) формування планів заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів з дотриманням періодичності, що відповідає ступеням ризику, до яких віднесені навчальні заклади згідно з поданими інформаціями (форми №№ 1 - 3);

3) подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в порядку, визначеному чинним законодавством.

8. Державному підприємству «Інфоресурс» (Підліснюк В.Б.) забезпечити постійний доступ ДІНЗ України, центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М., заступника Міністра Жебровського Б.М. та Голову Державної інспекції навчальних закладів України Гончаренка М.Ф.

Міністр
Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17.06.2013 № 770


Форма № 1


ІНФОРМАЦІЯ
про дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, віднесені до відповідних ступенів ризику згідно з встановленими законодавством критеріями


___________________________________________________
(найменування місцевого органу управління освітою)


станом на 1 вересня 20___ рокуМОН: Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів ( /prog/data/upimages/zvit.JPG )


Вимоги
щодо заповнення Інформації про дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, віднесені до відповідних ступенів ризику згідно з встановленими законодавством критеріями


1. У колонці «Номер за порядком» вказується порядковий номер запису. При внесенні записів ведеться наскрізна нумерація.

2. У колонці «Повне найменування навчального закладу (скорочене найменування)» вказуються повне найменування навчального закладу відповідно до установчих документів та його скорочене найменування (за наявності).

3. У колонці «Дата заснування» вказується дата створення (початку провадження освітньої діяльності) навчального закладу.

4. У колонці «Прізвище, ім’я та по батькові керівника» зазначаються прізвище, ім’я та по батькові керівника або призначеного в установленому порядку виконуючого обов’язки керівника навчального закладу.

5. У колонці «Форма власності» вказується форма власності навчального закладу відповідно до статуту навчального закладу з використанням таких скорочень: державна - Д, комунальна - К або приватна - П. Для навчального закладу державної та комунальної форм власності зазначається орган управління (місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування).

6. У колонці «Місцезнаходження навчального закладу» зазначаються поштова адреса місцезнаходження навчального закладу (місто, вулиця, індекс), службові телефони, електронна адреса та адреса офіційного веб-сайту (за наявності).

7. У колонці «Термін дії ліцензії» вказується дата завершення дії наявної ліцензії (для навчальних закладів приватної форми власності) (наприклад до 1 липня 2015 року).

8. У колонці «Термін дії свідоцтва про державну атестацію» вказується дата завершення дії свідоцтва про державну атестацію навчального закладу (наприклад до 1 липня 2015 року).

9. У колонці «Дата проведення атестації» вказується дата проведеної державної атестації навчального закладу (наприклад 1 лютого 2000 року).

10. У колонці «Результат атестації» вказується результат останньої проведеної державної атестації, зазначений в акті атестаційної експертизи навчального закладу: атестований з відзнакою, атестований, атестований умовно, не атестований.

11. У колонці «Дата проведення інспектування (зазначити орган контролю)» вказуються дати інспектування навчального закладу за останні 3 роки діяльності із зазначенням контролюючих органів у сфері освіти, що його здійснювали.

12. У колонці «Відсутність/наявність порушень (+ / -)» у разі відсутності за результатами перевірок порушень вимог чинного законодавства, яким регламентується діяльність навчального закладу, необхідно ставити позначку (+). У разі їх виявлення ставиться (-).

13. У колонці «Висновок щодо ступеня ризику (незначний - Н, середній - С, високий - В)» на основі даних, внесених до форми та з урахуванням вимог критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 311 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)», постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 року № 910 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)», постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року № 911 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)», зазначається ступінь ризику навчального закладу з використанням таких скорочень: незначний - Н, середній - С, високий - В.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти

О.В. Єресько


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17.06.2013 № 770


Форма № 2


ІНФОРМАЦІЯ
про професійно-технічні навчальні заклади, віднесені до відповідних ступенів ризику згідно з встановленими законодавством критеріями


_________________________________________________________
(найменування навчального закладу та органу управління освітою)


станом на 1 вересня 20___ року


МОН: Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів ( /prog/data/upimages/zvit1.JPG )


Вимоги
щодо заповнення Інформації про професійно-технічні навчальні заклади, віднесені до відповідних ступенів ризику згідно з встановленими законодавством критеріями


1. У колонці «Номер за порядком» вказується порядковий номер запису. При внесенні записів ведеться наскрізна нумерація.

2. У колонці «Повне найменування навчального закладу (скорочене найменування)» вказуються повне найменування навчального закладу відповідно до установчих документів та його скорочене найменування (за наявності).

3. У колонці «Дата заснування» вказується дата створення (початку провадження освітньої діяльності) навчального закладу.

4. У колонці «Прізвище, ім’я та по батькові керівника» зазначаються прізвище, ім’я та по батькові керівника або призначеного в установленому порядку виконуючого обов’язки керівника навчального закладу.

5. У колонці «Форма власності» вказується форма власності навчального закладу відповідно до статуту навчального закладу з використанням таких скорочень: державна - Д, комунальна - К або приватна - П. Для навчального закладу державної та комунальної форм власності зазначається центральний орган управління (орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування).

6. У колонці «Місцезнаходження навчального закладу» зазначаються поштова адреса місцезнаходження навчального закладу (місто, вулиця, індекс), службові телефони, електронна адреса та адреса офіційного веб-сайту (за наявності).

7. У колонці «Дата проведення атестації» вказується дата проведеної державної атестації навчального закладу (наприклад 01 лютого 2000 року).

8. У колонці «результат атестації» вказується результат останньої проведеної державної атестації, зазначений в акті атестаційної експертизи навчального закладу: атестований, не атестований.

9. У колонці «кількість ліцензованих напрямів (професій, спеціальностей)» вказується кількість напрямів (професій, спеціальностей) згідно з ліцензією.

10. У колонці «кількість атестованих напрямів (професій, спеціальностей)» вказується кількість атестованих напрямів (професій, спеціальностей).

11. У колонці «% атестованих напрямів (професій, спеціальностей)» вказується відсоток напрямів (професій, спеціальностей), які атестовані.

12. У колонці «дата проведення інспектування (зазначити орган контролю)» вказуються дати інспектування навчального закладу за останні 3 роки діяльності із зазначенням контролюючих органів у сфері освіти, що здійснювали інспектування.

13. У колонці «відсутність/наявність порушень (+ / -)» у разі відсутності за результатами перевірок порушень чинного законодавства необхідно ставити позначку (+). У разі їх виявлення ставиться (-).

14. У колонці «Виконання планів прийому/працевлаштування вказуються відсотки виконання планових завдань щодо прийому учнів та працевлаштування випускників навчальних закладів.

15. У колонці «Висновок щодо ступеня ризику (незначний - Н, середній - С, високий - В)» на основі даних, внесених до таблиці, та з урахуванням вимог критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 311 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)», зазначається ступінь ризику з використанням таких скорочень: незначний - Н, середній - С, високий - В.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В.В. Супрун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17.06.2013 № 770


Форма № 3


ІНФОРМАЦІЯ
про вищі навчальні заклади, віднесені до відповідних ступенів ризику згідно з встановленими законодавством критеріями


____________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу та органу управління)


станом на 1 вересня 20___ року


МОН: Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів ( /prog/data/upimages/zvit2.JPG )


Вимоги
щодо заповнення Інформації про вищі навчальні заклади, віднесені до відповідних ступенів ризику згідно з встановленими законодавством критеріями


1. У колонці «Номер за порядком» вказується порядковий номер запису. При внесенні записів ведеться наскрізна нумерація.

2. У колонці «Найменування вищого навчального закладу та перелік відокремлених структурних підрозділів» вказуються повна назва вищого навчального закладу та перелік наявних відокремлених структурних підрозділів (за наявності).

3. У колонці «Дата заснування» вказується дата створення (початку провадження освітньої діяльності) вищого навчального закладу

4. У колонці «Прізвище, ім’я, по батькові керівника» зазначаються прізвище, ім’я та по батькові керівника або призначеного в установленому порядку виконуючого обов’язки керівника вищого навчального закладу.

5. У колонці «Форма власності» вказується форма власності відповідно до статуту вищого навчального закладу з використанням таких скорочень: державна - Д, комунальна - К або приватна - П. Для вищого навчального закладу державної та комунальної форм власності зазначається центральний орган управління (органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування).

6. У колонці «Місцезнаходження навчального закладу» зазначаються поштова адреса місцезнаходження вищого навчального закладу та наявних відокремлених структурних підрозділів (місто, вулиця, індекс), службові телефони, електронна адреса та адреса офіційного веб-сайту (за наявності).

7. У колонці «Відсоток напрямів і спеціальностей, термін дії ліцензії яких закінчується в поточному навчальному році (%)» із загальної кількості напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка, вказується їх кількість у відсотках, термін дії ліцензії яких закінчується в поточному навчальному році (наприклад 30 %).

8. У колонці «Термін дії сертифіката про акредитацію вищого навчального закладу в цілому» вказується термін дії сертифіката про акредитацію вищого навчального закладу в цілому (наприклад до 01 липня 2015 року або (-) за його відсутності).

9. У колонці «Дата проведення останнього заходу державного контролю (зазначити орган контролю)» вказуються дати перевірок вищого навчального закладу за останні 3 роки діяльності із зазначенням контролюючих органів, що проводили перевірки.

10. У колонці «Відсутність/наявність порушень (+ /- )» у разі відсутності за результатами перевірок порушень чинного законодавства необхідно ставити позначку (+). У разі їх виявлення ставиться (-).

11. У колонці «державне замовлення (+/-)» показник заповнюється для державних та комунальних вищих навчальних закладів. У разі виконання державного замовлення на прийом студентів та випуск фахівців за попередній навчальний рік необхідно ставити позначку (+). У разі невиконання ставиться (-).

12. У колонці «фінансова стабільність (+/-)» показник заповнюється для всіх вищих навчальних закладів. У разі відсутності заборгованості по виплаті заробітної плати, стипендії або інших платежів, передбачених чинним законодавством, необхідно ставити позначку (+). У разі її наявності більше ніж місяць ставиться (-).

13. У колонці «Висновок щодо ступеня ризику вищого навчального закладу (незначний - Н, середній - С, високий - В)» на основі даних, внесених до таблиці та з урахуванням вимог критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року № 238 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)», необхідно визначити ступінь ризику вищого навчального закладу. Зазначається ступінь ризику з використанням таких скорочень: незначний - Н, середній - С, високий - В.

Директор департаменту
вищої освіти

Ю.М. Коровайченкоzakon2.rada.gov.ua ( http-zakon2-rada-gov-ua-laws-show-z1348-13 )Додатково:

Наказ МОН №1355: Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об’єктів права інтелектуальної власності ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2898 )

Top Universities: План Обами з реформувня системи вищої освіти США ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2865 )

European Uneversity Association запускает интерактивный инструмент для предоставления полных данных об университетской автономии в Европе ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1570 )

Європейський досвід для створення ефективної системи контролю та оцінки якості вищої освіти в Україні". Аналітична записка ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1721 )

Інтерв’ю Голови Державної інспекції навчальних закладів України: Була така пропозиція, щоб ректор міг обиратися на посаду... не більше двох термінів поспіль ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2130 )Огигінал новини «МОН: Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2872
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php