"" 30.05.2013 01.01-14/309


"" 30.05.2013 01.01-14/309 " "


  \ ( /prog/data/upimages/yedebo-30052013_1.jpg )


inforesurs.gov.ua ( http://www.inforesurs.gov.ua/news/64-list-dp-nforesurs-vd-30052013-0101-14309-schodo-vartost-poslug-z-organzacyi-ta-pdtrimannya-dostupu-do-yedinoyi-derzhavnoyi-elektronnoyi-bazi-z-pitan-osvti.html ):

: ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1875 )

Dzʻ: , ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2922 )« "" 30.05.2013 01.01-14/309» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2781
« »  - https://euroosvita.net/index.php