МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013


Систему оцінювання формують виші ІІІ-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності чи підпорядкування.

Цьогоріч охочих взяти участь у рейтингу зросла з 229 до 304 суб’єктів ранжування.

У рейтингу 2013 року оцінювали 304 вищих навчальних заклади. Серед них 207 державних, 76 приватних та 21 відокремлений структурний підрозділ. Їх оцінювали за такими критеріями: «Міжнародна активність», «Якість контингенту студентів», «Якість науково-педагогічного потенціалу», «Якість наукової та науково-технічної діяльності», «Ресурсне забезпечення». Кожному присвоювали певну оцінку: успішна, достатньо успішна, частково успішна, проблемна.

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/reityng.png )


Класичні університети оцінили зокрема так:

УСПІШНІ

Київський національний унiверситет ім.Т.Г.Шевченка та Харкiвський нацiональний унiверситет ім.В.Н.Каразіна – успішні за всіма критеріями.

ДОСТАТНЬО УСПІШНІ

У Сумському державному унiверситеті та Одеському національному унiверситеті ім.І.І.Мечникова є зауваження до якості науково-педагогічного персоналу. Достатньо успішними за якістю контингенту студентів вважаються Національний університет “Острозька академія”, Львiвський нацiональний унiверситет ім.І.Франка, Днiпропетровський нацiональний унiверситет імені Олеся Гончара.

ЧАСТКОВО УСПІШНІ

Частково успішними через недостатню міжнародну активність МОН назвало Донецький нацiональний університет, Схiдноукраїнський національний унiверситет ім.В.Даля, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Прикарпатський національний унiверситет ім.В.Стефаника та ін.

ПРОБЛЕМНІ

Погано поставлена міжнародна діяльність і за це університети названо проблемними у Криворізькому національному університеті, Миколаївському національному унiверситеті ім.В.О.Сухомлинського, Маріупольському державному університеті, Нiжинському державному унiверситеті ім.М.В.Гоголя, Мукачiвському державному університеті. Останній також пасе задніх за якістю наукової та науково-технічної діяльності.

Таблиця 1. Рейтингова матриця ідентифікованої групи

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/klasichni-univ.JPG )
МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/klasichni-univ2.JPG )

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/klasichni-univ3.JPG )


Таблиця 2. Рейтингова матриця ідентифікованої групи

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/texnichni-univ.JPG )
МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/texnichni-univ2.JPG )

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/texnichni-univ3.JPG )


Таблиця 3. Рейтингова матриця ідентифікованої групи

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/texnolog-univ.JPG )
МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/texnolog-univ2.JPG )
МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/texnolog-univ3.JPG )

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/texnolog-univ4.JPG )


Таблиця 4. Рейтингова матриця ідентифікованої групи

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/pedagog-univ.JPG )
МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/pedagog-univ2.JPG )

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/pedagog-univ3.JPG )


Таблиця 5. Рейтингова матриця ідентифікованої групи

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/kult-univ.JPG )
МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/kult-univ2.JPG )

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/kult-univ3.JPG )


Таблиця 6. Рейтингова матриця ідентифікованої групи

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/med-univ.JPG )

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013 ( /prog/data/upimages/med-univ2.JPG )


Повний рейтинг Вищих навчальних за національною системою рейтингового оцінювання читайте тут… ( http://pedpresa.com.ua/wp-content/uploads/documents/rating-vuzov.doc )

Додатково:

Промова Михайла Згуровського та Лілії Гриневич під час Круглого столу "Закон про вищу освіту: що, де, коли?" (12.06.2013) ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2683 )

Unyversity World News: Вітчизняні рейтинги університетів як спротив міжнародній ізоляції ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2324 )

КПІ у дзеркалі національних і світових університетських рейтингів ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2394 )Огигінал новини «МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2739
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php