На шляху відповідального співробітництва


Традиційно наприкінці кожного навчального року Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" за погодженням із Міжнародною наглядовою радою представляє академічний рейтинг університетів "Топ 200 Україна".

Цього року — сьомий випуск рейтингу. Його методика ( https://euroosvita.net/index.php/?category=28&id=1095 ) побудована відповідно до міжнародних принципів ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=437 ) ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв (див. "ДТ", №22, 2010 р.). У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання.

Протягом кількох років абсолютними лідерами серед вищих навчальних закладів України залишаються Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" ( https://euroosvita.net/index.php/?category=35&id=689 ) і Київський національний університет ім. Т.Шевченка ( https://euroosvita.net/index.php/?category=35&id=688 ).

Зберегли провідні позиції Харківський національний університет ім. В.Каразіна, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Національний медичний університет ім. О.Богомольця, які входять до п'ятірки лідерів.
Для цих університетів характерне поліпшення показників з усіх напрямів діяльності — розвитку навчально-наукової бази, нарощування дослідницького потенціалу, підвищення якості підготовки студентів, розширення міжнародного співробітництва, залучення талановитої молоді (кількість абітурієнтів, що закінчили школу із золотою медаллю і мають нагороди різних олімпіад, досягає 50%).
Випускники цих університетів мають на ринку праці високу репутацію. Ці університети зберігають і розвивають традиції відомих науково-педагогічних шкіл, унікальну корпоративну внутрішньоуніверситетську культуру як свої найважливіші фундаментальні цінності.

За минулий рік низка університетів, що динамічно розвиваються, поліпшила свої показники в рейтингу "Топ 200 Україна" (РЕЙТИНГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В 2013 РОЦІ — "ТОП 200 УКРАЇНА") ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2655 ). Так, упритул до п'ятірки лідерів наблизився Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Істотно поліпшив свої показники Національний університет "Львівська політехніка", який увійшов у топ-10, Одеський національний університеті ім. І.Мечникова ввійшов у топ-20.

У низці університетів — НТУУ "КПІ", КНУ ім. Т.Шевченка, Національному аерокосмічному університеті ім. М.Жуковського "ХАІ", Таврійському національному університеті ім. В.Вернадського, Донецькому національному університеті, Сумському державному університеті та інших — помітно активізувалося міжнародне співробітництво, збільшилася кількість програм студентського обміну й програм подвійних дипломів, розширилася участь у європейських наукових програмах.

КНУ ім. Т.Шевченка ввійшов до шостої сотні університетів світу в рейтингу QS World University Rankings ( https://euroosvita.net/index.php/?category=57 ), НТУУ "КПІ" і Донецький національний університет — до сьомої сотні. Переможцями конкурсу "Партнерство Еразмус Мундус" стали 17 університетів України. Кількість українських вишів — учасників європейських і міжнародних асоціацій за минулий рік збільшилася з 85 до 96. Зростає кількість іноземних студентів, що навчаються в українських університетах, де традиційно лідерами залишаються медичні виші.

У багатьох університетах активізувалася робота з опублікування наукових статей у міжнародних журналах із високим імпакт-фактором. Відповідно до рейтингу Scopus ( https://euroosvita.net/index.php/?category=58 ) лідируючі позиції зберігають КНУ ім. Т.Шевченка і ХНУ ім. В.Каразіна. Значно поліпшили свої позиції у глобальному інформаційному просторі за рейтингом Webometrics ( https://euroosvita.net/index.php/?category=54 ) НТУУ "КПІ", піднявшись на 510-те місце, і КНУ ім. Т.Шевченка, що посів 704-те місце. Ефективна стратегія роботи в Інтернеті дала Національному медичному університету ім. О.Богомольця змогу піднятися в цьому рейтингу на 2000 пунктів.

Світовий координатор університетських рейтингових систем International Rankings Expert Group (IREG) ( https://euroosvita.net/index.php/?category=6&id=1103 ) Observatory on Academic Ranking and Excellence представив на своєму сайті рейтинг "Топ 200 Україна". Збільшилася кількість звернень від іноземних роботодавців із проханням прокоментувати окремі характеристики української системи вищої освіти й результати діяльності різних університетів. Команда зі створення нової європейської рейтингової системи U-Multirank ( http://www.u-multirank.eu/ ) звернулася до експертів рейтингу "Топ 200 Україна" з пропозицією про "дзеркальне" подання інформації про найкращі університети України для їхньої подальшої участі у своєму проекті.

Успішний розвиток систем рейтингового оцінювання, зокрема "Топ 200 Україна", передбачає подальший пошук механізмів удосконалення методики та процедури ранжирування, збирання адекватних і точних даних.
Ці й інші питання активно обговорювалися в травні 2013 р. на Варшавському форумі IREG "Рейтинги університетів — методології під пильною увагою" ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2596 ).

На шляху відповідального співробітництва ( /prog/data/upimages/ireg.JPG )


Зокрема йшлося про те, що актуальними проблемами для багатьох країн залишаються відкритість і прозорість роботи університетів, доступність якісних даних про їхню роботу й відкритість самих систем рейтингового оцінювання.

Тільки відповідальне співробітництво і взаємна довіра між університетами й творцями рейтингових систем дадуть змогу вдосконалити ці системи зважаючи на потреби суспільства, роботодавців і академічного середовища.
Додатково:

Інформацію про 10 кращих ВНЗ України в рейтингу «Топ-200 Україна - 2013» представлено на сайті IREG Observatory ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2664 )

Президент IREG Ян Садлак: "Рейтинги університетів як відображення тенденцій у сфері вищої освіти" ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2654 )

Інформація використана в роботі над новим рейтингом ВНЗ "Топ-200 Україна" ( https://euroosvita.net/index.php/?category=49 )

Рейтинг університетів "Топ 200 Україна" у 2013 році ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2655 )


Завантажити рейтинг:Огигінал новини «На шляху відповідального співробітництва» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2653
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php