Сумський державний університет


Сумський державний університет ( /prog/data/upimages/kopiya-grb_blue.png )

Сумський державний університет (Sumy State University),
IV рівня акредитації, свою історію відлічує з 1948 року.


Адреса: Україна, 0007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
Телефони для довідок ( https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/gen-info/contact.html ):
(0542) 68-77-74
(0542) 68-78-42
(0542) 33-34-48

Сайт: sumdu.edu.ua
( http://sumdu.edu.ua/ukr/general/about.html )
Сумський державний університет ( /prog/data/upimages/sumdu-adm.png )


У 2016 році відбулось приєднання до СумДУ Української академії банківської справи шляхом її реорганізації, а у 2018 році – Сумського державного науково-дослідного інституту мінеральних добрив та пігментів. До складу університету входять навчально-наукові інститути: медичний; фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького; бізнес-технологій «УАБС»; права; Конотопський та Шосткинський інститути; факультети: електроніки та інформаційних технологій, іноземної філології та соціальних комунікацій, технічних систем та енергоефективних технологій; Конотопський Індустріально-педагогічний та Класичний фахові коледжі, Сумський Машинобудівний і Шосткинський імені Івана Кожедуба фахові коледжі, інші структурні підрозділи.

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється у базовому ЗВО, а також на базі Конотопського та Шосткинського інститутів СумДУ за такими спеціальностями відповідних предметних областей:

 • предметна область «Social Sciences»:

 • - соціальні та поведінкові науки (психологія, економіка);
  - соціальна робота;
  - міжнародні економічні відносини;
  - управління та адміністрування (маркетинг, облік і оподаткування; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент);
  - публічне управління та адміністрування;
  - право;
  - міжнародне право;
  - журналістика;
  - освіта/педагогіка (середня освіта(фізика), фізична культура і спорт); • предметна область «Engineering and Technology»:

 • - інформаційні технології (комп’ютерні науки, кібербезпека);
  - електроніка та телекомунікації (телекомунікації та радіотехніка, електроніка);
  - автоматизація та приладобудування (автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; мікро- та наносистемна техніка; метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка);
  - електрична інженерія (електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; енергетичне машинобудування; теплоенергетика);
  - хімія та біоінженерія (хімія; біомедична інженерія, хімічні технології та інженерія);
  - механічна інженерія (матеріалознавство, прикладна механіка, галузеве машинобудування);
  - виробництво та технології (технології захисту навколишнього середовища); • предметна область «Life Sciences and Medicine»:

 • - охорона здоров’я (громадське здоров’я; медицина; педіатрія; стоматологія; фізична терапія, ерготерапія; медсестринство);


 • предметна область «Natural Sciences»:

 • - математика та статистика(прикладна математика);
  природничі науки (екологія); • предметна область «Arts and Humanities»:

 • - культура і мистецтво (менеджмент соціокультурної діяльності);
  - гуманітарні науки (філологія);
  - історія та археологія.
  Абітурієнту >>> ( https://vstup.sumdu.edu.ua/ )

  Сумський державний університет на youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=mlLqwFckySQ )  Додаткова інформація:  Огигінал новини «Сумський державний університет» - https://euroosvita.net/index.php/?category=17&id=264
  «Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php