Рейтинг вищих навчальних закладів України - за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 12.11. 2012


Проект реалізується у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" ( https://euroosvita.net/index.php/?category=35&id=689 ).

До липня 2012 року проект здійснювався у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Результати оприлюдненого рейтингу базуються на показниках бази даних Scopus, що містить понад 47,4 млн реферативних записів, та є інструментом для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях.

База даних Scopus індексує більш ніж 18000 наукових видань світу з технічних, медичних та гуманітарних наук. До бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Дані "Scopus", окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.

База даних Scopus має власну систему для пошуку веб-сторінок, яка інтегрована із патентною базою даних. "Scopus" є одним з головних джерел отримання наукометричних даних для проведення оціночних досліджень на державному або корпоративному рівні.


п/п 
УстановаКількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
1.Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://www.univ.kiev.ua )96963049056
2.Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ( http://www.univer.kharkov.ua )57222109845
3.Львівський національний університет імені Івана Франка ( http://www.lnu.edu.ua )41221493437
4.Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова ( http://www.onu.edu.ua )2162705934
5.Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" ( http://kpi.ua )3740604031
6.Донецький національний медичний університет імені Максима Горького ( http://www.dsmu.edu.ua )839315029
7.Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ( http://www.dnu.dp.ua )2323510927
8.Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ( http://www.chnu.cv.ua )1594395227
9.Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ( http://www.kpi.kharkov.ua )1615387326
10.Ужгородський національний університет ( http://www.univ.uzhgorod.ua )1319385124
11.Національний університет "Львівська політехніка" ( http://www.lp.edu.ua )2465357722
12.Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ( http://www.pu.if.ua )185133322
13.Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського ( http://www.ccssu.crimea.ua/tnu/ )1090244120
14.Донецький національний університет ( http://www.donnu.edu.ua )1260198020
15.Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ( http://www.meduniv.lviv.ua )355126720
16.Харківський національний університет радіоелектроніки ( http://kture.kharkov.ua )1184151319
17.Український державний хіміко-технологічний університет ( http://www.udhtu.com.ua )415165118
18.Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця ( http://www.nmu.edu.ua )243100118
19.Донецький національний технічний університет ( http://donntu.edu.ua )840120517
20.Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ( http://www.cdu.edu.ua )26395117
21.Сумський державний університет ( http://sumdu.edu.ua )592153616
22.Національний університет "Києво-Могилянська академія" ( http://www.ukma.edu.ua )15280816
23.Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" ( http://www.khai.edu )47090315
24.Дніпропетровська державна медична академія ( http://www.dsma.dp.ua )21362615
25.Севастопольський національний технічний університет ( http://sevntu.com.ua )50283614
26.Волинський національний університет імені Лесі Українки ( http://www.vdu.edu.ua )396133713
27.Харківський національний медичний університет ( http://www.knmu.kharkov.ua )17434512
28.Донбаська державна машинобудівна академія ( http://www.dgma.donetsk.ua )22275511
29.Одеський національний політехнічний університет ( http://www.opu.ua )54058411
30.Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського ( http://pdpu.edu.ua )10343611
31.Національний авіаційний університет ( http://www.nau.edu.ua )60562610
32.Одеський національний медичний університет ( http://odmu.edu.ua )44843110
33.Національний університет біоресурсів і природокористування України ( http://nubip.edu.ua )23737910
34.Національний транспортний університет ( http://www.ntu.kar.net )1534069
35.Національна металургійна академія України ( http://dmeti.dp.ua )6293439
36.Національний фармацевтичний університет ( http://nfau.in.ua )3193279
37.Буковинський державний медичний університет ( http://www.bsmu.edu.ua )4482349
38.Придніпровська державна академія будівництва і архітектури ( http://pgasa.dp.ua )1472149
39.Київський національний університет технологій і дизайну ( http://www.knutd.com.ua )1096178
40.Національний університет харчових технологій ( http://nuft.edu.ua )1183458
41.Запорізький національний технічний університет ( http://www.zntu.edu.ua/ )3323178
42.Одеський державний екологічний університет ( http://www.odeku.edu.ua )632218
43.Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ( http://udpu.org.ua )571798
44.Івано-Франківський національний медичний університет ( http://www.ifnmu.edu.ua )502357
45.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ( http://www.tntu.edu.ua )1062277
46.Вінницький національний технічний університет ( http://vntu.edu.ua )2142107
47.Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( http://www.snu.edu.ua )1192007
48.Чернігівський державний технологічний університет ( http://www.stu.cn.ua )941947
49.Київський національний університет будівництва та архітектури ( http://www.knuba.edu.ua )2541727
50.Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського ( http://www.csmu.edu.ua )991617
51.Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ( http://www.tnpu.edu.ua )861567
52.Одеська державна академія будівництва та архітектури ( http://www.ogasa.org.ua/ )631357
53.Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ( http://www.diit.edu.ua )941706
54.Харківська медична академія післядипломної освіти ( http://www.med.edu.ua )261696
55.Українська академія друкарства ( http://www.uad.lviv.ua/ )431586
56.Запорізький національний університет ( http://www.znu.edu.ua )1441566
57.Хмельницький національний університет ( http://www.khnu.km.ua )891296
58.Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ( http://www.kdu.edu.ua )491076
59.Донбаська національна академія будівництва і архітектури ( http://www.dgasa.dn.ua )13946
60.Київська школа економіки ( http://kse.org.ua )20846
61.Міжнародний Соломонів університет ( http://www.isu.edu.ua )451375
62.Приазовський державний технічний університет ( http://www.pstu.edu )1761125
63.Київський медичний університет Української асоціації народної медицини ( http://www.medinstitut.kiev.ua )1951105
64.Харківський військовий університет ( http://www.hups.mil.gov.ua )95865
65.Українська інженерно-педагогічна академія ( http://www.uipa.kharkov.ua )72805
66.Донецький державний університет управління ( http://dsum.edu.ua )20725
67.Національний гірничий університет України ( http://www.nmu.org.ua )169675
68.Луганський державний медичний університет ( http://www.lsmu.edu.ua )42655
69.Національний університет водного господарства та природокористування ( http://nuwm.rv.ua )35455
70.Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ( http://www.vnmu.vn.ua )1921304
71.Українська медична стоматологічна академія ( http://www.umsa.edu.ua )1851244
72.Запорізький державний медичний університет ( http://www.zsmu.edu.ua )99904
73.Київський національний торговельно-економічний університет ( http://www.knteu.kiev.ua )24654
74.Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://luguniv.edu.ua )40564
75.Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ( http://www.nuos.edu.ua )64554
76.Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова ( http://www.onat.edu.ua )84534
77.Одеська національна академія харчових технологій ( http://www.onaft.edu.ua )31364
78.Тернопільський національний економічний університет ( http://www.tneu.edu.ua )190473
79.Луцький національний технічний університет ( http://lutsk-ntu.com.ua )40403
80.Житомирський державний університет імені Івана Франка ( http://www.zu.edu.ua )47333
81.Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського ( http://www.tdmu.edu.te.ua )65303
82.Одеська державна академія холоду ( http://www.osar.edu.ua )6283
83.Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ( http://www.kspu.kr.ua )21273
84.Херсонський державний університет ( http://www.university.kherson.ua )30263
85.Житомирський державний технологічний університет ( http://www.ztu.edu.ua )31193
86.Одеська національна морська академія ( http://www.onma.edu.ua )14173
87.Білоцерківський національний аграрний університет ( http://www.btsau.kiev.ua )21163
88.Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ( http://donduet.edu.ua )12332
89.Київський славістичний університет ( http://www.ksu.edu.ua )5332
90.Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ( http://kneu.edu.ua )45292
91.Черкаський державний технологічний університет ( http://www.chiti.uch.net )28222
92.Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ( http://www.nung.edu.ua )42162
93.Одеський національний морський університет ( http://www.osmu.odessa.ua )34152
94.Харківський державний університет харчування та торгівлі ( http://www.hduht.edu.ua )12122
95.Львівська комерційна академія ( http://www.lac.lviv.ua )3181
96.Дніпродзержинський державний технічний університет ( http://www.dstu.dp.ua )7181
97.Київський міжнародний університет ( http://www.kymu.edu.ua )2161
98.Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ( http://www.pntu.edu.ua )1651
99.Національна академія державного управління при Президентові України ( http://www.academy.gov.ua )451
100.Державний університет інформатики і штучного інтелекту ( http://www.suiai.edu.ua )241
101.Українська академія банківської справи Національного банку України ( http://uabs.edu.ua )1111
102.Університет економіки та права "Крок" ( http://www.krok.edu.ua )311
103.Запорізька державна інженерна академія ( http://www.zgia.zp.ua )311
104.Харківський національний університет внутрішніх справ ( http://www.univd.edu.ua )211
Додатково:

Попередні рейтинги Scopus ( https://euroosvita.net/index.php/?category=58 )

Каждый учёный получит уникальный идентификатор в ORCID ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2315 )

Кращі ВНЗ України: Роби з нами, роби як ми, роби краще нас ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2153 )

World Universities Web Ranking 2012 - рейтинг університетів за популярністю у Інтернеті ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2092 )
Огигінал новини «Рейтинг вищих навчальних закладів України - за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 12.11. 2012» - https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2314
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php