Університетські рейтинги «Топ 200 Україна» 2010 - 2019 роки


Методика проекту «Топ-200 Україна» ( https://euroosvita.net/index.php/?category=3 ) базується на використанні даних прямих вимірів та експертних думок, упродовж часу існування певною мірою адаптувалася до змін у системі вищої освіти країни. Але незмінним базисом методики залишався загальний набір індикаторів для університетів різних типів, що дозволяло порівнювати результати їхньої діяльності. Нагадаємо: діяльність вузу оцінюється з допомогою інтегрованого індексу — Iз. Цей індекс містить три комплексні складові: Iз = Iнп + Iн + Iмв, де Iнп — індекси якості науково-педагогічного потенціалу, Iн — індекс якості навчання, Iмв — індекс міжнародного визнання (див. «Дзеркало тижня», №16, 26 квітня 2008 р. та «Дзеркало тижня», 12 червня 2010 р.). Методику створено відповідно до Берлінських принципів ( https://euroosvita.net/?category=1&id=437 ) ранжування університетів.

Усього для формування зазначених індексів нинішнього року використовувалися 24 індикатори прямого виміру з сумарною вагою 80%, показник інформаційних ресурсів (якість та функціональна повнота веб-сайтів університетів) — 5% і експертне оцінювання з ваговим коефіцієнтом 15% . Цього року для оцінювання міжнародного визнання ( https://euroosvita.net/?category=36 ) вузу додатково враховувалася його участь у таких європейських програмах, як «Горизонт 2020», Seventh Framework Programme, TEMPUS, Erasmus+. Дані про ці індикатори, за результатами діяльності університетів у попередньому році, вибиралися з кількох незалежних джерел (дані вузів, дані МОН України, дані Комітету з державних премій України і премій ім. Т.Шев­ченка, дані міжнародних асоціацій університетів, дані про міжнародні проекти «Горизонт 2020» ("Horizon 2020") ( https://euroosvita.net/index.php/?category=17&id=1574 ), 7-ї рамкової програми ЄС ( https://euroosvita.net/?category=17&id=1110 ) (Seventh Framework Programme), TEMPUS ( https://euroosvita.net/?category=17&id=1109 ), Erasmus+ ( http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy.html ), інші відкриті дані ( https://euroosvita.net/reyt-world/ )). Експертне оцінювання проводилося за такими критеріями: рівень базової, загальноосвітньої підготовки студентів, рівень їхньої фахової підготовки, рівень практичного володіння інформаційними технологіями, затребуваність випускників вузів ринком праці.
Враховуючи рекомендації останнього Лісабонського форуму IREG-8 ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4749 ) та гостру потребу України здійснювати високотехнологічний, інноваційний розвиток своєї економіки Оргкомітетом Національного академічного рейтингу «ТОП-200 України» ( https://euroosvita.net/index.php/?category=3 ), за підтримки міжнародної наглядової експертної ради рейтингу, для ранжування ВНЗ у 2015/2016 році додатково було введено критерій «Інноваційна діяльність університетів». Цей критерій кількісно вимірювався обсягом інвестицій ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4656 ), зроблених приватним, високотехнологічним бізнесом в стартапи університетів. Зазначимо, що в якості стартапів розглядалися не лише новітні технічні розробки, а й проекти в різних галузях людської діяльності (біологічній, медичній, аграрній, гуманітарній та інших), які ґрунтувалися на новітніх ідеях і мали затребуванісь на споживацькому ринку. Отриманий результат включено до Інп — індексу якості науково-педагогічного потенціалу. У результаті нововведень рейтингову систему було підсилено інноваційною складовою наукової роботи університету.

За час роботи проекту можна бачити, що, незважаючи на ротацію, зумовлену загостренням конкуренції у сфері надання освітніх послуг, університети, які входять до першої десятки і першої двадцятки, майже не залишали меж своїх груп. Їх характеризують активна позиція в системі вищої освіта, постійне прагнення до розвитку і до опанування нових форм роботи, що чітко простежується за динамікою зміни індикаторів та оцінок експертів.

«Слабкою ланкою» багатьох наших університетів залишаються їхня інформаційна закритість, небажання надавати громадськості інформацію про свою діяльність (слабке, неповне, невчасне наповнення сайтів університету, відсутність їх англомовних версій), що суперечить болонським ( https://euroosvita.net/?category=8&id=233 ) принципам функціонування європейських університетів.

Командою «Топ-200 Україна» постійно проводяться кропітка робота з удосконалення методики ( https://euroosvita.net/?category=33 ) ранжування, збирання та обробки первинних даних, з розширення бази експертів (як українських, так і міжнародних). Проведено численні консультації ( https://euroosvita.net/?category=43 ) з міжнародними експертами, представниками університетів, ринку праці, наукової та освітньої спільнот. Ми дякуємо всім учасникам проекту і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. З більш повною інформацією про розвиток проекту «Топ–200 Україна», тенденції у світових системах оцінювання діяльності університетів можна ознайомитися на сайті "Євроосвіта".

euroosvita.net ( https://euroosvita.net/?category=8&id=225 )
Сторінку оновлено 20.07.2022


Додатково

Інформацію про 10 кращих ВНЗ в рейтингу «Топ-200 Україна 2015» представлено на сайті IREG Observatory ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4115 )

Інформацію про 10 кращих ВНЗ в рейтингу «ТОП-200 Україна - 2014» представлено на сайті IREG Observatory ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3291 )

Олеся Линовицкая, руководитель проекта «Топ 200 Украина»: Возможности и достижения украинских университетов ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3284 )

Сьома конференція IREG: Можливості працевлаштування та академічні рейтинги- роздуми та наслідки ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2877 )

Сумський державний університет прийнято до IREG Observatory ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4384 )

Національний гірничий університет прийнято до IREG Observatory ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2941 )

Форум IREG із методологій рейтингування
( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2596 )
Керівник Оргкомітету «Топ-200 Україна» Олеся Линовицька про рейтинг 2013 року: "На шляху відповідального співробітництва" ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2653 )

Президент IREG Ян Садлак: "Рейтинги університетів як відображення тенденцій у сфері вищої освіти" ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2654 )

Форум ЮНЕСКО "Рейтинг и оценка качества высшего образования – сильные и слабые стороны» (май, 2011) ( https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=995 )Огигінал новини «Університетські рейтинги «Топ 200 Україна» 2010 - 2019 роки» - https://euroosvita.net/index.php/?category=28&id=1095
«Євро Освіта»  - https://euroosvita.net/index.php