Рейтинг акредитацій освітніх програм ЗВО України 2019-2022 (таблиця 89 ЗВО) « Інформація для нового рейтингу ЗВО Топ-200 Україна « Євро Освіта
Інформація для нового рейтингу ЗВО Топ-200 Україна
Рейтинг акредитацій освітніх програм ЗВО України 2019-2022 (таблиця 89 ЗВО)
4-05-2023

У квітні 2023 року команда Центру міжнародних проєктів "Євроосвіта" в експериментальному порядку визначила десятку університетів-лідерів за рейтингом акредитаційних експертиз, здійснених НАЗЯВО за весь період проведення акредитацій (вересень 2019 року - грудень 2022 року). Доступ до даних за посиланням: https://naqa.gov.ua/, розділ «Документи» - «Протоколи засідань». Оприлюднені дані викликали великий інтерес освітянської громадськості. У зв'язку з цим Центр "Євроосвіта" продовжив роботу з обрахуванням рейтингу акредитацій освітніх програм для ЗВО України, які за вказаний період часу акредитували значну кількість освітніх програм (в загальній кількості понад 20 акредитаційних процедур). За розробленою Центром "Євроосвіта" методикою, здійснено розрахунок кількісних значень зазначеного рейтингу для 89 ЗВО України.

Наводимо отримані результати.


ЗВО №п.п.
Назва ЗВО
Кіл-ть акредитованих ОП
2019-2022*
Кіл-ть умовно-акредитованих ОП*
З визначенням «зразкова»*
Не акредитовані*
Коефіцієнт загальної кількості акредитованих освітніх програм - Ка
Коефіцієнт кількості акредитованих освітніх програм, визначені як «зразкові» -
Коефіцієнт кількості акредитованих освітніх програм терміном на 1 рік, які визначені як «умовні» - Ку
Коефіцієнт кількості освітніх програм, що пройшли акредитаційну експертизу, але не отримали сертифікат про акредитацію і отримали статус «не акредитація» - Кн
Кількісне значення рейтингу
0,25
0,15
0,4
0,2
1
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
102
0
9
0
0,438
0,36
1
0
0,563
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
233
14
25
0
1
1
0,3
0
0,52
3
Київський університет імені Бориса Грінченка
38
0
10
0
0,163
0,4
1
0
0,501
4
Національний університет "Львівська політехніка"
86
2
5
0
0,369
0,2
0,9
0
0,482
5
Національний університет біоресурсів і природокористування України
69
1
4
0
0,296
0,16
0,95
0
0,478
6
Сумський державний університет
38
1
8
0
0,163
0,32
0,95
0
0,469
7
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
53
1
3
0
0,227
0,12
0,95
0
0,455
8
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
33
1
6
0
0,142
0,24
0,95
0
0,451
9
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
36
0
1
0
0,155
0,04
1
0
0,445
10
Національний університет харчових технологій
35
0
1
0
0,15
0,04
1
0
0,444
11
Національний університет цивільного захисту України
47
1
0
0
0,202
0
0,95
0
0,43
12
Харківський національний університет радіоелектроніки
25
0
0
0
0,107
0
1
0
0,427
13
Полтавський державний аграрний університет
21
0
0
0
0,09
0
1
0
0,423
14
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
22
1
2
0
0,094
0,08
0,95
0
0,416
15
Хмельницький національний університет
31
1
0
0
0,133
0
0,95
0
0,413
16
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
48
2
0
0
0,206
0
0,9
0
0,412
17
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
26
1
0
0
0,112
0
0,95
0
0,408
18
Вінницький національний технічний університет
27
2
1
0
0,116
0,04
0,9
0
0,395
19
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
29
2
0
0
0,124
0
0,9
0
0,391
20
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
24
2
0
0
0,103
0
0,9
0
0,386
21
Український державний університет залізничного транспорту
24
2
0
0
0,103
0
0,9
0
0,386
22
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
37
3
0
0
0,159
0
0,85
0
0,38
23
Національний університет "Одеська політехніка"
36
3
0
0
0,155
0
0,85
0
0,379
24
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
43
4
2
0
0,185
0,08
0,8
0
0,378
25
Черкаський державний технологічний університет
29
3
1
0
0,124
0,04
0,85
0
0,377
26
Національний університет "Одеська морська академія"
30
3
0
0
0,129
0
0,85
0
0,372
27
Національний університет "Запорізька політехніка"
46
4
0
0
0,197
0
0,8
0
0,369
28
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
21
3
0
0
0,09
0
0,85
0
0,363
29
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
31
4
0
0
0,133
0
0,8
0
0,353
30
Уманський національний університет садівництва
49
5
0
0
0,21
0
0,75
0
0,353
31
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
45
5
0
0
0,193
0
0,75
0
0,348
32
Національний університет "Одеська юридична академія"
25
4
0
0
0,107
0
0,8
0
0,347
33
Криворізький національний університет
25
4
0
0
0,107
0
0,8
0
0,347
34
Житомирський державний університет імені Івана Франка
62
6
0
0
0,266
0
0,7
0
0,347
35
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
24
4
0
0
0,103
0
0,8
0
0,346
36
Державний торговельно-економічний університет
70
8
5
0
0,3
0,2
0,6
0
0,345
37
Бердянський державний педагогічний університет
23
4
0
0
0,099
0
0,8
0
0,345
38
Національний університет "Чернігівська політехніка"
22
4
0
0
0,094
0
0,8
0
0,344
39
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
40
5
0
0
0,172
0
0,75
0
0,343
40
Білоцерківський національний аграрний університет
39
5
0
0
0,167
0
0,75
0
0,342
41
Київський національний університет будівництва і архітектури
37
5
0
0
0,159
0
0,75
0
0,34
42
Національний університет водного господарства та природокористування
52
6
0
0
0,223
0
0,7
0
0,336
43
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
50
6
0
0
0,215
0
0,7
0
0,334
44
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
31
0
0
1
0,133
0
1
0,5
0,333
45
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
63
8
4
0
0,27
0,16
0,6
0
0,332
46
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
28
5
0
0
0,12
0
0,75
0
0,33
47
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
40
6
1
0
0,172
0,04
0,7
0
0,329
48
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
26
5
0
0
0,112
0
0,75
0
0,328
49
Державний університет "Житомирська політехніка"
26
5
0
0
0,112
0
0,75
0
0,328
50
Маріупольський державний університет
25
5
0
0
0,107
0
0,75
0
0,327
51
Поліський національний університет
43
6
0
0
0,185
0
0,7
0
0,326
52
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
22
5
0
0
0,094
0
0,75
0
0,324
53
Західноукраїнський національний університет
76
3
0
1
0,326
0
0,85
0,5
0,322
54
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
31
6
0
0
0,133
0
0,7
0
0,313
55
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
29
6
0
0
0,124
0
0,7
0
0,311
56
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
27
6
0
0
0,116
0
0,7
0
0,309
57
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
42
7
0
0
0,18
0
0,65
0
0,305
58
Харківський національний університет внутрішніх справ
23
6
0
0
0,099
0
0,7
0
0,305
59
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
22
1
0
1
0,094
0
0,95
0,5
0,304
60
Миколаївський національний аграрний університет
22
6
0
0
0,094
0
0,7
0
0,304
61
Ужгородський національний університет
74
9
0
0
0,318
0
0,55
0
0,299
62
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
34
7
0
0
0,146
0
0,65
0
0,296
63
Донбаська державна машинобудівна академія
32
7
0
0
0,137
0
0,65
0
0,294
64
Львівський національний університет природокористування
32
7
0
0
0,137
0
0,65
0
0,294
65
Державний університет телекомунікацій
26
7
0
0
0,112
0
0,65
0
0,288
66
Державний податковий університет
51
9
1
0
0,219
0,04
0,55
0
0,281
67
Херсонський державний університет
52
9
0
0
0,223
0
0,55
0
0,276
68
Запорізький національний університет
51
9
0
0
0,219
0
0,55
0
0,275
69
Львівський національний університет імені Івана Франка
91
7
1
1
0,391
0,04
0,65
0,5
0,264
70
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
40
9
0
0
0,172
0
0,55
0
0,263
71
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
39
9
0
0
0,167
0
0,55
0
0,262
72
Сумський національний аграрний університет
36
9
0
0
0,155
0
0,55
0
0,259
73
Національний транспортний університет
52
10
0
0
0,223
0
0,5
0
0,256
74
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
93
13
0
0
0,399
0
0,35
0
0,24
75
Українська інженерно-педагогічна академія
31
10
0
0
0,133
0
0,5
0
0,233
76
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
29
5
0
1
0,124
0
0,75
0,5
0,231
77
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
38
11
0
0
0,163
0
0,45
0
0,221
78
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
30
11
0
0
0,129
0
0,45
0
0,212
79
Одеська державна академія будівництва та архітектури
34
12
0
0
0,146
0
0,4
0
0,196
80
Волинський національний університет імені Лесі Українки
64
4
0
2
0,275
0
0,8
1
0,189
81
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
23
8
0
1
0,099
0
0,6
0,5
0,165
82
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
67
16
0
0
0,288
0
0,2
0
0,152
83
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
45
10
0
1
0,193
0
0,5
0,5
0,148
84
Криворізький державний педагогічний університет
39
15
0
0
0,167
0
0,25
0
0,142
85
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
127
20
0
0
0,545
0
0
0
0,136
86
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
45
6
1
2
0,193
0,04
0,7
1
0,134
87
Луцький національний технічний університет
74
19
0
0
0,318
0
0,05
0
0,099
88
Національний авіаційний університет
71
16
0
1
0,305
0
0,2
0,5
0,056
89
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
38
11
0
2
0,163
0
0,45
1
0,021
МАКС
233
20
25
2
0,563


При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів