Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2020 році « Інформація для нового рейтингу українских ЗВО « Євро Освіта
Інформація для нового рейтингу українских ЗВО
Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2020 році
7-04-2021

ІНФОРМАЦІЯ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ РЕЙТИНГУ "ТОП 200 УКРАЇНА" 2021


Відображення інформації в таблиці можна перегрупувати
оберіть у першому віконці фільтру категорію (наприклад - назва ЗВО), а в другому віконці введіть назву (наприклад - медичний університет) та натисніть ENTER (ввід)

Записи - із

First PageFirst PageFirst PageLast Page


Назва ЗВО

Рейтинг за кількістю отриманих у 2020 році патентів

Разом кількісь отриманих у 2020 році патентів

Винаходи

Корисні моделі

Промислові зразки

Академія адвокатури України580000
Академія військово-морських сил імені П.С. Нахімова580000
Академія Державної пенітенціарної служби580000
Академія кіно та нових медіа580000
Академія праці, соціальних відносин і туризму580000
Академія рекреаційних технологій і права580000
Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі580000
Бердянський державний педагогічний університет571010
Бердянський університет менеджменту і бізнесу580000
Білоцерківський національний аграрний університет41180180
Буковинський державний медичний університет8880880
Буковинський університет580000
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»571010
Військова академія Одеса580000
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 580000
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського580000
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва580000
Вінницький кооперативний інститут580000
Вінницький національний аграрний університет4910640
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова215461480
Вінницький національний технічний університет6972950
Вінницький фінансово-економічний університет580000
Волинський інститут економіки та менеджменту 580000
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка580000
Державний університет "Житомирська політехніка"4811290
Державний університет інфраструктури та технологій526060
Державний університет телекомунікацій580000
Дніпровський гуманітарний університет580000
Дніпровський державний аграрно-економічний університет37220220
Дніпровський державний технічний університет44150150
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини580000
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна47121110
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара293310230
Дніпропетровська академія музики ім. М.Глінки 580000
Дніпропетровська медична академія535140
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ580000
Донбаська державна машинобудівна академія24382360
Донбаська національна академія будівництва і архітектури553030
Донбаський державний педагогічний університет571001
Донецький державний університет управління580000
Донецький національний медичний університет508080
Донецький національний технічний університет37226160
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського544040
Донецький національний університет імені Василя Стуса571010
Донецький юридичний інститут580000
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка562020
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті580000
Європейський університет580000
Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова580000
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова 580000
Житомирський державний університет імені Івана Франка580000
Закарпатська академія мистецтв580000
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ580000
Запорізький державний медичний університет37221210
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій580000
Запорізький національний університет43163130
Івано-Франківський національний медичний університет47122100
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу39205150
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького580000
Ізмаїльський державний гуманітарний університет580000
Інститут екології економіки і права580000
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України580000
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка580000
Карпатський університет імені Августина Волошина580000
Київська Академія перукарського мистецтва580000
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв580000
Київська православна богословська академія580000
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука580000
Київський економічний інститут менеджменту580000
Київський інститут бізнесу та технологій580000
Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра580000
Київський медичний університет УАНМ580000
Київський міжнародний університет580000
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана580000
Київський національний лінгвістичний університет580000
Київський національний торговельно-економічний університет342510150
Київський національний університет будівництва і архітектури526150
Київський національний університет імені Тараса Шевченка253723140
Київський національний університет культури і мистецтв580000
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого580000
Київський національний університет технологій та дизайну27351322
Київський славістичний університет580000
Київський університет імені Бориса Грінченка580000
Київський університет культури580000
Київський університет права Національної академії наук України580000
Київський університет ринкових відносин580000
Київський університет туризму, економіки і права580000
Класичний приватний університет580000
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка580000
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського535140
Криворізький державний педагогічний університет580000
Криворізький національний університет38210210
Луганська державна академія культури і мистецтв580000
Луганський державний медичний університет580000
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка580000
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка562020
Луцький національний технічний університет43161150
Львівська національна академія мистецтв580000
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка580000
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності562020
Львівський державний університет внутрішніх справ580000
Львівський державний університет фізичної культури571010
Львівський інститут економіки і туризму580000
Львівський інститут менеджменту 580000
Львівський національний аграрний університет580000
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького21452430
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
43160160
Львівський національний університет імені Івана Франка40193160
Львівський торговельно-економічний університет580000
Львівський університет бізнесу та права580000
Маріупольський державний університет580000
Мелітопольський державний педагогічний університет580000
Миколаївський національний аграрний університет44150150
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського580000
Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"580000
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука580000
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика580000
Міжнародний науково-технічний університет580000
Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка"580000
Міжнародний університет бізнесу і права580000
Міжнародний університет фінансів580000
Міжрегіональна Академія управління персоналом580000
Мукачівський державний університет580000
Національна академія внутрішніх справ544040
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького580000
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв580000
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури580000
Національна академія Служби безпеки України580000
Національна академія статистики, обліку та аудиту580000
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного517160
Національна академія управління580000
Національна металургійна академія України283418160
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського580000
Національний авіаційний університет16583550
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"31314270
Національний лісотехнічний університет України562020
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця562110
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова580000
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"352413110
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"510651010
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського"108110701
Національний транспортний університет562020
Національний університет "Запорізька політехніка"41180180
Національний університет "Києво-Могилянська академія"580000
Національний університет "Львівська політехніка"98418660
Національний університет "Одеська морська академія"45141130
Національний університет "Одеська юридична академія"580000
Національний університет "Острозька академія"580000
Національний університет "Чернігівська політехніка"571010
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка580000
Національний університет біоресурсів і природокористування України3133191140
Національний університет водного господарства та природокористування32281270
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова38213180
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського47120120
Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)580000
Національний університет харчових технологій411640760
Національний університет цивільного захисту України26363330
Національний фармацевтичний університет175621350
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого580000
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя544400
Нікопольський економічний університет580000
Новокаховський політехнічний інститут580000
Одеська державна академія будівництва та архітектури562110
Одеська державна академія технічного регулювання та якості580000
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова508260
Одеська національна академія харчових технологій117718590
Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової580000
Одеський державний аграрний університет580000
Одеський державний екологічний університет571010
Одеський державний університет внутрішніх справ580000
Одеський національний економічний університет580000
Одеський національний медичний університет156032280
Одеський національний морський університет580000
Одеський національний політехнічний університет46131120
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова4811650
ПВНЗ "Донецький університет економіки та права"580000
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди580000
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського580000
Подільський державний аграрно-технічний університет571010
Поліський національний університет41187110
Полтавська державна аграрна академія41180180
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка562020
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"42175120
Полтавський університет економіки і торгівлі517070
Приазовський державний технічний університет332612140
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури32280280
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту580000
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника562110
Рівненський державний гуманітарний університет580000
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка580000
Сумський державний університет19532510
Сумський національний аграрний університет26365310
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки508080
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля25370370
Таврійський державний агротехнологічний університет7963930
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського580000
Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського124832450
Тернопільський національний економічний університет580000
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка562020
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя18553520
Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський університет"580000
Ужгородський національний університет205117340
Українська академія друкарства4712930
Українська військово-медична академія580000
Українська інженерно-педагогічна академія571010
Українська медична стоматологічна академія12710710
Український гуманітарний інститут580000
Український державний університет залізничного транспорту44154110
Український державний хіміко-технологічний університет303212200
Український Католицький Університет580000
Українсько-американський університет Конкордія580000
Українсько-Польський ВНЗ "Центрально-Європейський університет"580000
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини526060
Уманський національний університет садівництва517070
Університет банківської справи НБУ580000
Університет державної фіскальної служби України580000
Університет економіки і підприємництва580000
Університет економіки та права "КРОК"580000
Університет імені Альфреда Нобеля580000
Університет Короля Данила 580000
Університет менеджменту освіти580000
Університет митної справи та фінансів580000
Університет новітніх технологій580000
Університет сучасних знань580000
Харківська гуманітарно-педагогічна академія580000
Харківська державна академія дизайну і мистецтв580000
Харківська державна академія культури580000
Харківська державна академія фізичної культури580000
Харківська державна зооветеринарна академія553030
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"580000
Харківський державний університет харчування та торгівлі32286220
Харківський економіко-правовий університет580000
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба49100100
Харківський національний автомобільно-дорожній університет23413380
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва580000
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця571001
Харківський національний медичний університет14677600
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди580000
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка553030
Харківський національний університет будівництва та архітектури562020
Харківський національний університет внутрішніх справ580000
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна31311300
Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського580000
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова13699600
Харківський національний університет радіоелектроніки37222200
Харківський соціально-економічний інститут580000
Херсонська державна морська академія36230230
Херсонський державний аграрний університет553030
Херсонський державний університет553030
Херсонський економічно - правовий інститут580000
Херсонський економічно-правовий інститут580000
Херсонський національний технічний університет535140
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія580000
Хмельницький економічний університет580000
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут580000
Хмельницький національний університет526051
Хмельницький університет управління та права580000
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка580000
Центральноукраїнський національний технічний університет22433400
Черкаський державний технологічний університет571010
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького553030
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича38211200
Чорноморський національний університет імені Петра Могили517160

Записів на сторінці
Сторінка із
Скориставшись нашою Інструкцією щодо пошуку даних кількості патентів, отриманих ЗВО України Ви можете самостійно переглянути кількісні показники, тематику патентів і термін їх дії.


Додатково:

Переможці всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2019/2020 навчального року

Промислова власність у цифрах за 2020 рік: ЗВО з найвищою винахідницькою активністю

Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2020 року

Переможці всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2018/2019 навчального року

Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей у 2018/2019 навчальному році

Переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін у 2018/2019 навчальному році

Заяви вступників за закладами освіти 2019 (освітній рівень - магістр)

Заяви вступників за закладами освіти 2019 (освітній рівень - бакалавр)

Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2019 році за КПКВК 2201040


При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів