Кількість патентів, отриманих ЗВО України в 2018 році - інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна" « Інформація для нового рейтингу ЗВО Топ-200 Україна « Євро Освіта
Інформація для нового рейтингу ЗВО Топ-200 Україна
Кількість патентів, отриманих ЗВО України в 2018 році - інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна"
28-01-2019

Відображення інформації в таблиці можна перегрупувати
оберіть у першому віконці фільтру категорію (наприклад - назва ЗВО), а в другому віконці введіть назву (наприклад - медичний університет) та натисніть ENTER (ввід)

Записи - із

First PageFirst PageFirst PageLast Page

№ п/п

Назва ВНЗ

Разом

Винаходи

Корисні моделі

Промислові зразки

1Академія адвокатури України0000
2Академія військово-морських сил імені П.С. Нахімова0000
3Академія Державної пенітенціарної служби0000
4Академія праці, соціальних відносин і туризму0000
5Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного130130
6Бердянський державний педагогічний університет5050
7Бердянський університет менеджменту і бізнесу0000
8Білоцерківський національний аграрний університет220220
9Буковинський державний медичний університет932910
10Буковинський університет0000
11Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»0000
12Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 0000
13Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського0000
14Вінницький національний аграрний університет293260
15Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова7411630
16Вінницький національний технічний університет13741330
17Вінницький фінансово-економічний університет0000
18Глухівський національний педагогічний університет імені  Олександра Довженка0000
19Державний університет інфраструктури та технологій1010
20Державний університет телекомунікацій1010
21Дніпровський гуманітарний університет0000
22Дніпровський державний аграрно-економічний університет0000
23Дніпровський державний технічний університет110110
24Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини0000
25Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара200200
26Дніпропетровська академія музики ім. М.Глінки 0000
27Дніпропетровська медична академія170170
28Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ2110
29Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна380380
30Донбаська державна машинобудівна академія400400
31Донбаська національна академія будівництва і архітектури5050
32Донбаський державний педагогічний університет0000
33Донбаський державний технічний університет0000
34Донецький державний університет управління0000
35Донецький національний медичний університет8080
36Донецький національний технічний університет0000
37Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського0000
38Донецький національний університет імені Василя Стуса9090
39Донецький університет економіки та права0000
40Донецький юридичний інститут0000
41Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка0000
42Європейський університет0000
43Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова 0000
44Житомирський державний технологічний університет12741
45Житомирський державний університет імені Івана Франка1010
46Житомирський національний агроекологічний університет171160
47Закарпатська академія мистецтв0000
48Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ0000
49Запорізька державна інженерна академія130130
50Запорізький державний медичний університет376310
51Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій0000
52Запорізький національний технічний університет151140
53Запорізький національний університет5320
54Івано-Франківський національний медичний університет10190
55Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу2510150
56Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького0000
57Ізмаїльський державний гуманітарний університет0000
58Інститут дизайну, архітектури та журналістики0000
59Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка0000
60Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв0000
61Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука0000
62Київський економічний інститут менеджменту0000
63Київський інститут бізнесу та технологій0000
64Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра0000
65Київський медичний університет УАНМ0000
66Київський міжнародний університет0000
67Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана0000
68Київський національний лінгвістичний університет0000
69Київський національний торговельно-економічний університет205150
70Київський національний університет будівництва і архітектури260260
71Київський національний університет імені Тараса Шевченка2514110
72Київський національний університет культури і мистецтв0000
73Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого0000
74Київський національний університет технологій та дизайну651622
75Київський славістичний університет0000
76Київський університет імені Бориса Грінченка0000
77Київський університет культури0000
78Київський університет права Національної академії наук України0000
79Київський університет ринкових відносин0000
80Київський університет туризму, економіки і права0000
81Класичний приватний університет0000
82Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка1010
83Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського210210
84Криворізький державний педагогічний університет0000
85Криворізький національний університет170170
86Луганська державна академія культури і мистецтв0000
87Луганський державний медичний університет1100
88Луганський національний аграрний університет7160
89Луганський національний університет імені Тараса Шевченка6240
90Луцький національний технічний університет344300
91Львівська національна академія мистецтв0000
92Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка0000
93Львівський державний університет безпеки життєдіяльності2200
94Львівський державний університет внутрішніх справ0000
95Львівський державний університет фізичної культури0000
96Львівський інститут економіки і туризму0000
97Львівський інститут менеджменту0000
98Львівський національний аграрний університет140140
99Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького631620
100Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького280280
101Львівський національний університет імені Івана Франка286220
102Львівський торговельно-економічний університет0000
103Маріупольський державний університет0000
104Мелітопольський державний педагогічний університет4040
105Миколаївський національний аграрний університет320320
106Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського0000
107Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академікаСтепана Дем'янчука0000
108Міжнародний науково-технічний університет0000
109Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка"3030
110Міжнародний університет бізнесу і права0000
111Міжнародний університет фінансів0000
112Міжрегіональна Академія управління персоналом0000
113Мукачівський державний університет3120
114Національна академія внутрішніх справ6033
115Національна академія Державної прикордонної служби України ім.Богдана Хмельницького0000
116Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв0000
117Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури0000
118Національна академія Служби безпеки України0000
119Національна академія статистики, обліку та аудиту0000
120Національна академія управління0000
121Національна металургійна академія України4514310
122Національна музична академія України імені П.І.Чайковського0000
123Національний авіаційний університет562540
124Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"198171810
125Національний лісотехнічний університет України3030
126Національний медичний університет імені О.О. Богомольця552530
127Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова1010
128Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"465410
129Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського"22972220
130Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»3112190
131Національний транспортний університет11290
132Національний університет "Києво-Могилянська академія"3120
133Національний університет "Львівська політехніка"8316670
134Національний університет "Одеська  морська академія"1100
135Національний університет "Одеська юридична академія"0000
136Національний університет "Острозька академія"0000
137Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка2020
138Національний університет біоресурсів і природокористування України294662280
139Національний університет водного господарства та природокористування620620
140Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова212190
141Національний університет оборони України імені Івана Черняховського100100
142Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)0000
143Національний університет харчових технологій255631920
144Національний університет цивільного захисту України584540
145Національний фармацевтичний університет336270
146Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого0000
147Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя1100
148Одеська державна академія будівництва та архітектури5140
149Одеська державна академія технічного регулювання та якості1100
150Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова8260
151Одеська національна академія харчових технологій149191300
152Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової0000
153Одеський державний аграрний університет1100
154Одеський державний екологічний університет2020
155Одеський державний університет внутрішніх справ0000
156Одеський національний економічний університет0000
157Одеський національний медичний університет5321320
158Одеський національний морський університет2200
159Одеський національний політехнічний університет232120
160Одеський національний університет імені І.І.Мечникова235180
161Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди0000
162Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського0000
163Подільський державний аграрно-технічний університет1010
164Полтавська державна аграрна академія180180
165Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка1010
166Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка181170
167Полтавський університет економіки і торгівлі110110
168Приазовський державний технічний університет528440
169Придніпровська державна академія будівництва та архітектури550550
170Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту0000
171Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника2020
172Рівненський державний гуманітарний університет0000
173Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка0000
174Сумський державний університет422390
175Сумський національний аграрний університет320320
176Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки5050
177Східноєвропейський університет економіки і менеджменту0000
178Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля522500
179Таврійський державний агротехнологічний університет18001800
180Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського0000
181Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського12801280
182Тернопільський національний економічний університет0000
183Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка4040
184Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя204151
185Ужгородський національний університет5916430
186Українська академія друкарства15870
187Українська військово-медична академія0000
188Українська інженерно-педагогічна академія560560
189Українська медична стоматологічна академія790790
190Український гуманітарний інститут0000
191Український державний університет залізничного транспорту12840
192Український державний хіміко-технологічний університет3416180
193Українсько-американський університет Конкордія0000
194Українсько-Польський ВНЗ "Центрально-Європейський університет"0000
195Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини110110
196Уманський національний університет садівництва330330
197Університет банківської справи НБУ0000
198Університет державної фіскальної служби України0000
199Університет економіки та права "КРОК"0000
200Університет імені Альфреда Нобеля0000
201Університет митної справи та фінансів1010
202Університет сучасних знань0000
203Харківська гуманітарно-педагогічна академія0000
204Харківська державна академія дизайну і мистецтв2020
205Харківська державна академія культури0000
206Харківська державна академія фізичної культури0000
207Харківська державна зооветеринарна академія7070
208Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"0000
209Харківський державний університет харчування та торгівлі459360
210Харківський економіко-правовий університет0000
211Харківський національний університет Повітряних Сил мені Івана Кожедуба410410
212Харківський національний автомобільно-дорожній університет497420
213Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва2020
214Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця0000
215Харківський національний медичний університет11328850
216Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди0000
217Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка9090
218Харківський національний університет будівництва та архітектури4310
219Харківський національний університет внутрішніх справ0000
220Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна271260
221Харківський національний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського0000
222Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова06640
223Харківський національний університет радіоелектроніки219120
224Херсонська державна морська академія312290
225Херсонський державний аграрний університет3030
226Херсонський державний університет6060
227Херсонський економічно-правовий інститут0000
228Херсонський національний технічний університет122100
229Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія0000
230Хмельницький економічний університет0000
231Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут0000
232Хмельницький національний університет230230
233Хмельницький університет управління та права0000
234Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка0000
235Центральноукраїнський національний технічний університет350350
236Черкаський державний технологічний університет8080
237Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького0000
238Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича210210
239Чернігівський національний технологічний університет5050
240Чорноморський національний університет імені Петра Могили180180
Записів на сторінці
Сторінка із
Скориставшись нашою Інструкцією щодо пошуку даних кількості патентів, отриманих ЗВО України Ви можете самостійно переглянути кількісні показники, тематику патентів і термін їх дії.


euroosvita.net
(Сторінку оновлено
29.01.2020)


При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів