Кількість патентів, отриманих ВНЗ України у 2016 році - ІНФОРМАЦІЯ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ РЕЙТИНГУ "ТОП 200 УКРАЇНА" « Інформація для нового рейтингу українских ЗВО « Євро Освіта
Інформація для нового рейтингу українских ЗВО
Кількість патентів, отриманих ВНЗ України у 2016 році - ІНФОРМАЦІЯ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ РЕЙТИНГУ "ТОП 200 УКРАЇНА"
3-02-2017

Відображення інформації в таблиці можна перегрупувати
оберіть у першому віконці фільтру категорію (наприклад - назва ВНЗ), а в другому віконці введіть назву (наприклад - медичний університет) та натисніть ENTER (ввід)

Записи - із

First PageFirst PageFirst PageLast Page

№ п/п

Назва ВНЗ

Рік

Винаходи

Корисні моделі

Промислові зразки

1Академія адвокатури України2016000
2Академія муніципального управління2016000
3Академія праці, соціальних відносин і туризму2016000
4Бердянський державний педагогічний університет2016031
5Бердянський університет менеджменту і бізнесу2016000
6Білоцерківський національний аграрний університет2016000
7Буковинський державний медичний університет201601030
8Буковинський державний фінансово-економічний університет2016060
9Відкритий міжнародний університет розвитку людини2016000
10Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського2016000
11Вінницький національний аграрний університет2016530
12Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова201613480
13Вінницький національний технічний університет201611110
14Вінницький фінансово-економічний університет2016000
15Волинський інститут економіки та менеджменту  (ТОВ)2016000
16Глухівський національний педагогічний університет2016000
17Державний економіко-технологічний університет транспорту2016210
18Державний університет телекомунікацій2016020
19Дніпродзержинський державний технічний університет20160160
20Дніпропетровська медична академія20160180
21Дніпропетровський гуманітарний університет2016000
22Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет2016000
23Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту2016000
24Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ2016000
25Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна20163290
26Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара20161170
27Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля2016000
28Донбаська державна машинобудівна академія20160560
29Донбаська національна академія будівництва і архітектури2016040
30Донбаський державний педагогічний університет2016000
31Донбаський державний технічний університет2016000
32Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва2016000
33Донецький державний університет упраління2016000
34Донецький національний медичний університет ім Горького2016060
35Донецький національний технічний університет2016010
36Донецький національний університет2016040
37Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського2016030
38Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка2016010
39Європейський університет2016000
40Житомирський державний технологічний університет2016510
41Житомирський державний університет імені Івана Франка2016100
42Житомирський національний агроекологічний університет2016010
43Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ2016000
44Запорізька державна інженерна академія20160160
45Запорізький державний медичний університет201613410
46Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій2016000
47Запорізький національний технічний університет20163180
48Запорізький національний університет2016250
49Івано-франківський національний медичний університет20161190
50Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу20163160
51Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького2016000
52Ізмаїльський державний гуманітарний університет2016000
53Кам'янець-Подільський національний університет2016000
54Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного2016100
55Київський економічний інститут менеджменту (ТОВ)2016000
56Київський медичний університет УАНМ2016000
57Київський міжнародний університет2016000
58Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана2016000
59Київський національний лінгвістичний університет2016000
60Київський національний торговельно-економічний університет20160170
61Київський національний університет будівництва і архітектури20160140
62Київський національний університет імені Тараса Шевченка20161620
63Київський національний університет культури і мистецтв2016000
64Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого2016000
65Київський національний університет технологій та дизайну20162950
66Київський славістичний університет2016000
67Київський університет імені Бориса Грінченка2016000
68Київський університет права НАН України2016000
69Київський університет ринкових відносин2016000
70Київський університет туризму, економіки і права2016000
71Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка2016000
72Кіровоградський національний технічний університет20162410
73Класичний приватний університет2016000
74Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка2016000
75Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського20160110
76Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління2016000
77Криворізький національний університет20164530
78Луганська державна академія культури і мистецтв2016000
79Луганський державний медичний університет2016000
80Луганський національний аграрний університет2016000
81Луганський національний університет імені Тараса Шевченка2016000
82Луцький національний технічний університет20169250
83Львівська національна академія мистецтв2016000
84Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка2016000
85Львівський державний університет безпеки життєдіяльності2016130
86Львівський державний університет фізичної культури2016000
87Львівський інститут економіки і туризму2016000
88Львівський інститут менеджменту (ЗАТ)2016000
89Львівський національний аграрний університет20160120
90Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького20160800
91Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького2016000
92Львівський національний університет імені Івана Франка20164160
93Львівський торговельно-економічний університет2016000
94Маріупольський державний університет2016020
95Мелітопольський державний педагогічний університет2016000
96Миколаївський національний аграрний університет2016000
97Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського2016000
98Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука2016000
99Міжнародний науково-технічний університет2016000
100Міжнародний університет бізнесу і права2016000
101Міжнародний університет фінансів2016000
102Мукачівський державний університет2016000
103Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв2016000
104Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури2016000
105Національна академія природоохоронного та курортного будівництва2016000
106Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України2016000
107Національна академія управління2016000
108Національна металургійна академія України201619180
109Національна музична академія України імені П.І. Чайковського2016000
110Національний авіаційний університет20163431
111Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"201612730
112Національний гірничий університет201620340
113Національний лісотехнічний університет України2016390
114Національний медичний університет імені О.О. Богомольця201611240
115Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова2016000
116Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"20169730
117Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"201692010
118Національний транспортний університет2016760
119Національний університет "Києво-Могилянська академія"2016000
120Національний університет "Львівська політехніка"201614480
121Національний університет "Одеська  морська академія"2016060
122Національний університет "Одеська юридична академія"2016000
123Національний університет "Острозька академія"2016000
124Національний університет біоресурсів і природокористування України2016492400
125Національний університет водного господарства та природокористування20162580
126Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова201613220
127Національний університет фізичного виховання і спорту України2016000
128Національний університет харчових технологій2016922020
129Національний університет цивільного захисту України20165230
130Національний фармацевтичний університет201623410
131Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого2016000
132Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя2016110
133Одеська державна академія будівництва та архітектури2016000
134Одеська державна академія технічного регулювання та якості2016050
135Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова2016410
136Одеська національна академія харчових технологій20167930
137Одеська національна музична Академія ім. А.В. Нежданової2016000
138Одеський державний аграрний університет2016010
139Одеський державний екологічний університет2016010
140Одеський національний економічний університет2016000
141Одеський національний медичний університет201627320
142Одеський національний морський університет2016000
143Одеський національний політехнічний університет2016950
144Одеський національний університет імені І.І. Мечникова20167180
145Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди2016000
146Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського2016000
147Подільський державний аграрно-технічний університет2016010
148Полтавська державна аграрна академія2016050
149Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка2016000
150Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка20162250
151Полтавський університет економіки і торгівлі20160100
152Приазовський державний технічний університет201611310
153Придніпровська державна академія будівництва та архітектури2016050
154Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника2016100
155Рівненський державний гуманітарний університет2016000
156Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка2016000
157Сумський державний університет20167471
158Сумський національний аграрний університет20161390
159Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки2016010
160Східноєвропейський університет економіки і менеджменту2016000
161Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля20161670
162Таврійський державний агротехнологічний університет20161910
163Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського2016000
164Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського20160780
165Тернопільський національний економічний університет2016000
166Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка2016010
167Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя20166290
168Ужгородський національний університет20164320
169Українська академія друкарства201617110
170Українська інженерно-педагогічна академія20160680
171Українська медична стоматологічна академія20160580
172Український державний університет залізничного транспорту2016790
173Український державний хіміко-технологічний університет201611170
174Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини2016050
175Уманський національний університет садівництва20160340
176Університет банківської справи НБУ2016000
177Університет державної фіскальної служби України2016000
178Університет економіки та права "КРОК"2016000
179Університет митної справи та фінансів2016000
180Університет сучасних знань2016000
181Харківська гуманітарно-педагогічна академія2016000
182Харківська державна академія дизайну і мистецтв2016000
183Харківська державна академія культури2016000
184Харківська державна академія фізичної культури2016000
185Харківська державна зооветеринарна академія2016000
186Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"2016000
187Харківський державний університет харчування та торгівлі20162450
188Харківський економіко-правовий університет2016000
189Харківський національний автомобільно-дорожній університет20166370
190Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва2016000
191Харківський національний економічний університет2016000
192Харківський національний медичний університет201620480
193Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди2016000
194Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка2016020
195Харківський національний університет будівництва та архітектури2016630
196Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна20163190
197Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського2016000
198Харківський національний університет міського господарства20160120
199Харківський національний університет радіоелектроніки20167220
200Харківський соціально-економічний інститут2016000
201Херсонська державна морська академія2016590
202Херсонський державний аграрний університет2016000
203Херсонський державний університет2016320
204Херсонський національний технічний університет20161270
205Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія2016000
206Хмельницький економічний університет2016000
207Хмельницький національний університет20161340
208Хмельницький університет управління та права2016000
209Центрально-Європейський університет2016000
210Черкаський державний технологічний університет20160120
211Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького2016060
212Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича20160170
213Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка2016000
214Чернігівський національний технологічний університет2016000
215Чорноморський державний університет імені Петра Могили.20162120Записів на сторінці
Сторінка із
Скориставшись нашою Інструкцією щодо пошуку даних кількості патентів, отриманих ВНЗ України Ви можете самостійно переглянути кількісні показники, тематику патентів і термін їх дії.


euroosvita.netДодатково:

МОН ТА «THOMSON REUTERS» НАГОРОДИЛИ НАЙВПЛИВОВІШИХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ

79 наукових проектів молодих вчених отримають підтримку держави

Про призначення іменних стипендій Верховної ради України студентам вищих навчальних закладів на 2016/17 навчальний рік

МОН: ПРО ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК У 2015/2016 НАЧАЛЬНОМУ РОЦІ

МОН: ПРО ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ВНЗ України в міжнародних асоціаціях університетів у 2016 році


При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів