Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації Топ-200 Україна у 2014 році « Ratings UNESCO « Євро Освіта
: menu :
Bologna process
Importance of Rates
What is a rating?
Ratings national
Ratings of World
TOP-10 Ukraine
Forum
Gallery
Syte map
Search
: Search :
 
Ratings UNESCO
Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації Топ-200 Україна у 2014 році
30-05-2014
Рейтинг складено за показниками попереднього (2013) року.Враховуючи дуже близькі значення інтегральних показників (Iз) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" і Київського національного університету ім. Т.Шевченко, та їх значний відрив від групи інших університетів, цього року команда проекту «Топ 200 Україна» вирішила розмістити їх на загальному першому/другому місці.

Цього року — восьмий випуск рейтингу. Його методика побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв.

У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання.

Публікації про рейтинг:

Олеся Линовицька, керівник проекту «Топ 200 Україна»: "Можливості та досягнення українських університетів"

Ян Садлак, президент IREG Observatory: "Рейтинги університетів: поза політикою та кризою"


Рейтингова таблиця


 Рейтинг 
вищих навчальних закладів України 
в 2014 році "Топ 200 Україна"
(Iнп)(Iян)(Iмв)(Iз)
2014
ВНЗ
Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу
Оцінка якості навчання
Оцінка міжнародного визнання
Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ
1 ̷ 2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка37,4523177720,6970636622,8104800380,95986145
1 ̷ 2
Національний технічний університет України"Київський політехнічний інститут"33,536750723,2686439324,0975332680,90292789
3
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна19,2575751814,6515333115,5662486149,47535709
4
Національний університет "Києво-Могилянська академія"12,9774097317,5070971415,2120149445,69652181
5
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"17,870551969,29021246618,5042734145,66503784
6
Національний університет "Львівська політехніка"8,73789810114,9381504121,5752759145,25132442
7
Національний гірничий університет19,000268389,75777880515,2476865844,00573377
8
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця26,788514577,2622555989,06476184643,11553201
9
Львівський національний університет імені Івана Франка7,18615670115,9783429219,2373155642,40181518
10
Дніпропетровський національний університет13,1949525611,3701806717,7600599642,3251932
11
Національна металургійна академія України14,064365317,76383803919,8036653741,63186872
12
Національний університет біоресурсів і природокористування України15,8136472514,4640302411,1901087741,46778626
13
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана8,59576273617,9224017613,8441454740,36230996
14
Харківський національний університет радіоелектроніки12,865190567,21391141119,9223575340,00145949
15
Національний авіаційний університет10,561833612,8339130516,2791766939,67492334
16
Донецький національний технічний університет9,06546184410,3749368519,604376239,0447749
17
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"7,9599054677,49990371923,2401772838,69998647
18
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого14,369599439,72285063913,1465573837,23900745
19
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова6,9575316937,60346131522,1851128936,7461059
20
Донецький національний університет7,05687908210,8451163417,737465835,63946121
21
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова7,9726975479,53354428416,8930293534,39927118
22
Київський національний торговельно-економічний університет6,03889157815,3353358612,7619768334,13620427
23
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького15,258306375,79113330712,2441405133,29358019
24
Київський національний університет технологій та дизайну9,45862246210,0545191713,6715487133,18469033
25
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка7,18274531611,2933832714,528255533,00438409
26
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського7,0881096377,30085317518,512540232,90150301
27
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля6,8372520737,75748853118,2319011232,82664172
28
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова15,967971645,17716327911,599033932,74416882
29
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя9,1448590917,64234964515,8175606932,60476943
30
Вінницький національний технічний університет14,567175977,62947819910,3198964232,51655059
31
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича4,9534903358,99770625318,5516200632,50281665
32
Одеський національний політехнічний університет6,0875455366,80168243419,5166492532,40587722
33
Національний фармацевтичний університет12,05501819,62716039,7555867931,43776519
34
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу7,0314910516,48661312717,5646389631,08274313
35
Національний університет харчових технологій10,176737559,26592146911,246063930,68872291
36
Одеський національний економічний університет6,11348376613,4582751510,9765044630,54826337
37
Сумський державний університет4,6557172644,94249564820,6918408430,29005375
38
Національний лісотехнічний університет України18,272030764,7555615886,67584052129,70343287
39
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника7,7232875537,50061135214,3933954429,61729435
40
Одеська національна академія харчових технологій11,09502695,31223965113,1509752129,55824176
41
Ужгородський національний університет8,4189759198,26870134812,7736608329,4613381
42
Івано-франківський національний медичний університет12,748400376,47898107810,0544301429,28181158
43
Чорноморський державний університет імені Петра Могили.3,62464976710,0874698115,4548631929,16698277
44
Київський національний університет будівництва і архітектури8,0281010127,5448210213,4006528928,97357492
45
Тернопільський національний економічний університет3,93780586913,7454262710,8931608128,57639295
46
Харківський національний медичний університет11,688062316,57926015310,1499529228,41727538
47
Національний університет "Одеська юридична академія"6,0401873858,26294703114,0222905728,32542498
48
Запорізький національний технічний університет6,2969122087,67907670514,2321127928,20810171
49
Одеський національний медичний університет12,629282584,9456496810,5389816828,11391394
50
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського6,4583525456,66819589514,3842054627,5107539
51
Дніпропетровська медична академія12,610810875,4691921938,6941347826,77413784
52
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського6,4387855876,26562379513,812736526,51714588
53
Українська медична стоматологічна академія7,9617150235,73238384112,2726388425,96673771
54
Кіровоградський національний технічний університет10,703312118,6830558166,42614964325,81251757
55
Харківський національний економічний університет6,4630748567,4033131711,8895236825,7559117
56
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського5,3241669795,79750705814,5849835925,70665763
57
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького10,439261465,5796906699,58302326325,60197539
58
Українська інженерно-педагогічна академія7,9385022117,6804225719,857177425,47610218
59
Одеський національний морський університет7,3312256855,73687423812,2668737925,33497371
60
Національна академія управління7,17581354912,464450525,65100401625,29126809
61
Луганський державний медичний університет9,2618198715,22012868710,7247966825,20674524
62
Університет економіки та права "КРОК"6,18329068810,483676728,5314421725,19840958
63
Київський міжнародний університет5,15552495811,436062138,58441272625,17599982
64
Донецький державний університет управління4,06531795210,1784708510,8411136325,08490243
65
Хмельницький національний університет3,1433140423,76503263118,0965973625,00494404
66
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка10,130113865,8185375998,90566780124,85431926
67
Львівська комерційна академія7,7265778316,90772031810,1100774724,74437562
68
Буковинський державний медичний університет8,2257577385,0903469911,2208005624,53690528
69
Національний університет водного господарства та природокористування8,123693767,0501776879,32421557424,49808702
70
Таврійський державний агротехнологічний університет9,170646146,1520146049,02735657924,35001732
71
Харківський національний автомобільно-дорожній університет8,1625410435,26149050410,8291109624,25314251
72
Донбаська державна машинобудівна академія9,4729707534,48282467510,2292035624,18499899
73
Севастопольський національний технічний університет6,8844897176,76272959510,5117389524,15895826
74
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського7,3334065596,18290624910,4956769724,01198978
75
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки5,7642109267,4125334410,7314047723,90814914
76
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна5,7458511295,01484476513,1263763523,88707224
77
Луцький національний технічний університет4,1159305444,54739468115,1155460623,77887129
78
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова6,1834869248,6024287718,90835807523,69427377
79
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв6,6046448999,7239687987,2463168823,57493058
80
Херсонський державний аграрний університет7,7562100587,8268257457,85794308723,44097889
81
Запорізький національний університет5,732191167,7776779979,88226529823,39213445
82
Херсонський національний технічний університет7,504498397,7962614388,03258980723,33334963
83
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського7,4875587457,9180673887,75874957623,16437571
84
Університет банківської справи НБУ4,35423070211,122357047,56458196223,0411697
85
Національний транспортний університет3,8153946416,72395774612,4476609522,98701334
86
Херсонський державний університет5,9481205377,5897463489,35208406622,88995095
87
Миколаївський національний аграрний університет7,8479239218,0300291946,32733171922,20528483
88
Запорізький державний медичний університет7,6311583384,6721922779,86245800422,16580862
89
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка6,2268466379,230453866,69496882122,15226932
90
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури6,986982995,5067432059,64137509722,13510129
91
Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського7,4130944685,4648328159,22395188422,10187917
92
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди5,625582178,6197678047,79640972822,0417597
93
Харківський національний університет будівництва та архітектури7,0548885054,58113355910,3074662421,9434883
94
Українська державна академія залізничного транспорту6,9045608187,356036687,55756180621,8181593
95
Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)6,8565572298,7085810246,18232009521,74745835
96
Одеська національна морська академія5,8798591064,01028915511,7804225621,67057082
97
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості6,7466978394,8221421969,96481345321,53365349
98
Київський університет імені Бориса Грінченка4,4898711036,68742118110,2607407421,43803302
99
Маріупольський державний університет5,9371599245,9655092939,40734443921,31001366
100
Білоцерківський національний аграрний університет5,6039073586,9326078268,74938854721,28590373
101
Кам'янець-Подільський національний університет5,423048325,8938535279,90447991821,22138177
102
Приазовський державний технічний університет5,18776584,67451194811,3170780621,17935581
103
Одеський державний екологічний університет4,6809844474,1255906512,2183312521,02490635
104
Київський національний університет культури і мистецтв8,9209854627,6678746064,36622340420,95508347
105
Національний університет "Острозька академія"3,8475817287,8833593189,07208535220,8030264
106
Одеська національна музична Академія ім. А.В. Нежданової7,2300683667,0881778056,46298414520,78123032
107
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет6,4009586717,408080326,9454336820,75447267
108
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка6,5724213795,7358498678,40820167820,71647292
109
Харківський національний університет міського господарства5,3168720074,88001371210,4547053320,65159105
110
Одеська державна академія будівництва та архітектури5,8419695724,7646038479,96801866420,57459208
111
Київський національний лінгвістичний університет4,795174817,6437280078,01857396120,45747678
112
Класичний приватний університет4,47763233310,049306525,88180520720,40874406
113
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського8,9920581515,0196003016,35230801620,36396647
114
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва7,0552184895,8849918897,3639891920,30419957
115
Донбаський державний технічний університет7,8957745194,5957667237,75146534220,24300658
116
Полтавська державна аграрна академія6,7597267147,0397492956,4089772820,20845329
117
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури6,2802011098,1974094175,66752607420,1451366
118
Луганський національний аграрний університет7,4865891596,7339870765,79118523520,01176147
119
Подільський державний аграрно-технічний університет7,0268990045,910471117,0149607519,95233086
120
Харківський державний університет харчування та торгівлі7,148349625,6517600347,0378951319,83800478
121
Криворізький національний університет5,6286617945,6884035228,48970651519,80677183
122
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля3,4894877565,80869083610,4759352619,77411386
123
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка4,5946199397,740561137,3567770719,69195814
124
Академія адвокатури України7,0947470646,3540807386,16027765119,60910545
125
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка4,8010379145,5016574838,28549305618,58818845
126
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого6,2382190956,9498649745,33016189918,51824597
127
Український державний хіміко-технологічний університет7,3216907485,707547965,4290144918,4582532
128
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького5,5069186176,2574748426,65456277118,41895623
129
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди4,4360026377,0835333426,86299989418,38253587
130
Житомирський державний університет імені Івана Франка5,5762286617,1602889315,57846298118,31498057
131
Запорізька державна інженерна академія5,3845024696,2435403426,63536795918,26341077
132
Вінницький національний аграрний університет6,1045192585,4265484886,67688783518,20795558
133
Харківська державна зооветеринарна академія4,7543033195,2120878538,20252690418,16891808
134
Міжнародний економіко-гуманітарний університет7,2385347755,7095608125,18079967718,12889526
135
Національний університет державної податкової служби України3,8694660037,5549913426,59843894718,02289629
136
Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського4,0740439845,9543220727,88823295917,91659902
137
Львівська державна фінансова академія5,679312796,6236170195,58341211117,88634192
138
Львівський державний університет фізичної культури6,2424175466,2210934645,35194064517,81545165
139
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини6,0306181566,677947315,02563176917,73419723
140
Харківська державна академія фізичної культури3,8425036236,2585113927,56900868117,6700237
141
Чернігівський національний технологічний університет3,8796341414,5805441229,19155113217,65172939
142
Національна академія статистики, обліку та аудиту4,5818925787,6148786715,32003334417,51680459
143
Черкаський державний технологічний університет3,4674425735,2664451168,75434722517,48823491
144
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова6,8380883624,9666182575,62806361717,43277024
145
Академія муніципального управління4,1061569687,7416216735,55579767517,40357632
146
Житомирський державний технологічний університет3,3080472723,4892804410,5937992717,39112698
147
Сумський національний аграрний університет5,8246089616,7223742394,81976700217,3667502
148
Київська гуманітарна академія5,5677403136,3182536535,02225935316,90825332
149
Уманський національний університет садівництва4,039447433,7464402828,92721968516,7131074
150
Державний університет телекомунікацій3,9038669755,5645142297,22744610116,6958273
151
Донбаська національна академія будівництва і архітектури3,7410623924,0775601668,81986989716,63849246
152
Кримський гуманітарний університет3,5900125185,1239857367,90216367916,61616193
153
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва5,6747000414,0542757276,85858709916,58756287
154
Полтавський університет економіки і торгівлі2,8677073613,946711429,71298492116,5274037
155
Харківська державна академія культури4,920702325,0393275736,5408985716,50092846
156
Дніпропетровська державна фінансова академія5,2519580344,8305270826,40724414216,48972926
157
Українська академія друкарства6,2045390945,237909295,00450776816,44695615
158
Київський медичний університет УАНМ7,2182171493,5478159535,60305072616,36908383
159
Київський університет туризму, економіки і права4,5443317884,3618936337,42509241216,33131783
160
Київський університет права Національної академії наук України4,6152889653,5952695838,09797301216,30853156
161
Національний університет цивільного захисту України6,0758734894,3522341245,8421713416,27027895
162
Львівський національний аграрний університет3,8392195063,9603734858,44425649116,24384948
163
Мелітопольський державний педагогічний університет3,9404936774,347982277,81590399316,10437994
164
Бердянський державний педагогічний університет4,2273503193,9791533597,39005402615,5965577
165
Українська академія банківської справи Національного банку України3,0997057096,4251619865,8415,3648677
166
Донбаський державний педагогічний університет4,5706769395,6174686475,13080712815,31895271
167
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка5,1390807414,9956910015,0615,19477174
168
Житомирський національний агроекологічний університет4,6897313886,0627653794,37132596615,12382273
169
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»3,4774682936,896591064,715,07405935
170
Кримський інженерно-педагогічний університет3,3124551063,9534835187,72074074114,98667937
171
Міжнародний науково-технічний університет4,4254089445,5528053894,83236796814,8105823
172
Міжнародний університет фінансів5,5053690254,5546382424,71114747914,77115475
173
Академія праці, соціальних відносин і туризму4,6260120665,1032475855,0214,74925965
174
Чернігівський державний інститут економіки і управління4,4030209272,7509906667,55135870414,7053703
175
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського4,7627372045,359961224,55275969914,67545812
176
Львівська національна академія мистецтв3,683335246,832195024,01884393114,53437419
177
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка4,0774418065,5567329634,8691503414,50332511
178
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія2,9069214217,2413479374,30333889214,45160825
179
Дніпродзержинський державний технічний університет4,5667646083,4172227766,43156892414,41555631
180
Мукачівський державний університет5,2009486654,1219632135,0614,38291188
181
Бердянський університет менеджменту і бізнесу4,214048684,2067102655,91220518214,33296413
182
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького4,6613512524,6627177294,714,02406898
183
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя4,0737714733,3100791466,52924433313,91309495
184
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка3,9738117765,674231044,23517703813,88321985
185
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"4,4972977064,0203491275,19997811213,71762495
186
Державний економіко-технологічний університет транспорту3,2438242545,0843043265,28810658513,61623516
187
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка3,9886636684,3061430485,27125242613,56605914
188
Глухівський національний педагогічний університет3,4962066464,8029605195,11076139313,40992856
189
Рівненський державний гуманітарний університет3,4005485795,3020147164,59859988213,30116318
190
Харківська державна академія дизайну і мистецтв3,1313522653,4217200376,38066607712,93373838
191
Ізмаїльський державний гуманітарний університет4,5084403952,9625762835,39932684612,87034352
192
Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва5,144729154,0215190923,631442312,79769054
193
Буковинський державний фінансово-економічний університет3,3236577574,6715196554,64105917312,63623659
194
Макіївський економіко-гуманітарний інститут3,3940236234,1509067664,97008733512,51501772
195
Луганська державна академія культури і мистецтв3,395740184,0931331964,91378290212,40265628
196
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту4,4451766213,6312656344,29112,36744225
197
Одеський державний аграрний університет4,199417683,6695655784,24660008112,11558334
198
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка4,5068964692,6373553784,3662105911,51046244
199
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління2,5109692372,5965625265,8891159710,99664773
200
Донецький інститут туристичного бізнесу2,0615960893,0251229245,53813824510,62485726
Додатково:

Інформацію про 10 кращих ВНЗ України в рейтингу «ТОП-200 УКРАЇНА - 2014» представлено на сайті IREG OBSERVATORY

Інформація, що була використана під час укладання нового рейтингу ВНЗ «Топ-200 Україна»

Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (зі змінами)

Сьома конференція IREG: Можливості працевлаштування та академічні рейтинги- роздуми та наслідки

Попередні рейтинги університетів «Топ-200 Україна»

: anons :
: anons the partners :
: Contacts :
Contacts:
tel.:
(044) 290-41-24,
(044) 290-41-24 (*122)
fax:
(044) 290-41-24
Ukraine, Kyiv, Smilyanska st. 4
Map
e-mail: inf@euroosvita.net

At full or partial reproduction of the reference to euroosvita.net as