Національний університет біоресурсів і природокористування України « ТОП-10 ЗВО України « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
ТОП-10 ЗВО України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
6-05-2010

Ректор


Мельничук Дмитро Олексійович
Герой України, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України та НААН України, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії ім. В. Вернадського, почесний професор університету штату Айова (США), почесний доктор Берлінського ім. Гумбольдта (Німеччина) і Гентського (Бельгія) університетів, Російського державного аграрного університету – МСГА імені К.А. Тімірязєва, Астраханського технічного університету (РФ), почесний професор Варшавського і Люблінського (Польща), Казахського аграрних університетів та виїзний професор Токійського аграрного університету (Японія), почесний президент Всесвітнього консорціуму установ вищої аграрної освіти та досліджень у сільському господарстві, член вищої Ради при генеральному директорі ФАО ООН, почесний сенатор Сенату штату Луїзіана (США), член Президії державного Комітету з питань державних премій України в області науки і техніки. Має державні нагороди: медаль "За трудовую доблесть", повний кавалер орденів "За заслуги", орден Ломоносова (РФ), орден Франції "За заслуги", орден Держави та Золоту зірку Героя України.

Тел.: (044)257-51-75, 527-82-42
E-mail: rectorat@nauu.kiev.ua


Головна будівля Національного університету біоресурсів і природокористування

Фото з сайту: uk.wikipedia.org


Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на розроблення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні. На 20 факультеті його базового закладу університету (м. Київ), у Південному філіалі НУБіП України "Кримський агротехнологічний університет" і в 12 регіональних вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації навчається понад 39 тис. студентів та понад 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів.

Навчальний процес і наукові дослідження НУБіП України забезпечують понад 3000 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі - 350 - професорів і докторів наук, понад 1380 - доцентів і кандидатів наук.

До складу Університету входять такі структурні підрозділи:

- навчально-наукові та науково-дослідні інститути;

- факультети;

- кафедри, навчально-наукові, навчально-науково-виробничі та навчально-виробничі центри;

- проблемні, наукові та навчальні лабораторії; технологічні підприємства, цехи, ферми, майстерні;

- філії, вищі навчальні заклади I-III рівня акредитації, навчально-дослідні господарства та дослідні станції, в тому числі:

- Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет",

- Бережанський агротехнічний інститут (Тернопільська область),
- Ніжинський агротехнічний інститут (Чернігівська область),
- Заліщицький аграрний коледж імені Є. Храпливого (Тернопільська область),
- Ірпінський економічний коледж (Київська область),
- Немішаївський агротехнічний коледж (Київська область),
- Боярський коледж екології і природних ресурсів (Київська область),
- Бобровицький коледж економіки та менеджменту імені О. Майнової (Чернігівська область),
- Мукачівський аграрний коледж (Закарпатська область),
- Кримський агропромисловий коледж (АР Крим),
- Прибрежненський аграрний коледж (АР Крим),
- Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства (АР Крим),
- Бахчисарайський будівельний технікум (АР Крим),
- Великоснітинське навчально-дослідне господарство імені О. Музиченка (Київська область),
- Агрономічна дослідна станція (Київська область),
- Боярська лісова дослідна станція (Київська область),
- Навчально-дослідне господарство "Ворзель" (Київська область),
- ДП «Навчально-дослідний племінний птахівничий завод ім. Фрунзе НАУ» (АР Крим),
- Навчально-науковий центр біології і екології субтропічних рослин та ландшафтознавства (АР Крим),
- Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології (Київська обл.);
- Українська лабораторія якості і безпеки продукції агропромислового комплексу (Київська область),
- Український навчально-науково-інноваційний центр новітньої сільськогосподарської техніки і технологій (Київська область),
- Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса),
- Навчально-дослідна станція гірського лісівництва і садівництва (АР Крим),
- спортивно-оздоровчий табір "Академічний" (Одеська область),
- навчально-інформаційно-консультаційні пункти та інші підрозділи.

Основними завданнями, відповідно до Статуту Університету, є:

1) освітня і культурно-виховна діяльність:

- підготовка кадрів з неповною вищою освітою, базовою вищою освітою, повною вищою освітою, а також робітничих професій для агропромислової та природоохоронної галузі;

- забезпечення подальшого удосконалення системи вищої аграрної та екологічної освіти і науки в Україні відповідно до вимог Болонського процесу та міжнародних стандартів сталого розвитку агросфери, біоресурсів і сільських територій;

- підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців для сільського, лісового, рибного господарства, ветеринарної медицини і природоохоронної галузі;

- підготовка, перепідготовка та атестація науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації для Університету, інших навчальних закладів та наукових установ;

- формування у студентів високої культури та національної громадянської свідомості;

- створення належних умов для навчання, праці, охорони здоров'я, відпочинку та оздоровлення студентів, аспірантів, докторантів і працівників Університету;

- підготовка, видання і реалізація навчальної, наукової, навчально-методичної літератури та іншої видавничої продукції;

- професійно-технічне навчання, у тому числі з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів,

- трактористів, комбайнерів, майстрів виробничих процесів для агропромислової та природоохоронної галузі;


2) наукова, дослідницька і видавнича діяльність:

- організація і проведення науково-дослідних розробок з урахуванням досвіду провідних іноземних університетів дослідницького типу;

- організація і проведення конференцій, симпозіумів, конгресів, у тому числі міжнародних;

- розроблення науково-методичних рекомендацій щодо проведення експертизи якості насіннєвого та посадкового матеріалу, сільськогосподарської сировини та продовольства, проведення їх експертизи і стандартизації відповідно до міжнародних вимог, підготовка фахівців з експертизи і стандартизації;

- випуск наукових праць педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Університету, матеріалів конференцій, симпозіумів, нарад, тематичних збірників, наукових звітів та інших видань з питань розвитку аграрної сфери, економіки, охорони довкілля, соціального розвитку села;

3) інноваційна діяльність:

- розроблення і впровадження з додержанням принципів захисту інтелектуальної власності сучасних технологій і біотехнологій, систем якості і стандартів екологічної безпеки, збереження біорізноманіття, енергозбереження, альтернативного енергозабезпечення в сільському, лісовому, садово-парковому і рибному господарстві та у сфері зберігання, транспортування і переробки сільськогосподарської, харчової і біотехнологічної продукції;

- розроблення, випробування, стандартизація і впровадження новітнього обладнання, техніки та агротехнологій, одержання біологічно повноцінної та екологічно чистої продукції, сировини і продовольства у виробничих секторах агро-, лісо-, водогосподарських і природних комплексів;

- впровадження міжнародних стандартів та дотримання біоетики у діагностиці, профілактиці, лікуванні і забезпеченні здоров'я тварин та рослин;

- визначення якості, безпеки і відповідності міжнародним вимогам щодо стандартизації, сертифікації та ліцензування агровиробничих, продовольчих і біоресурсів агропромислового і природоохоронного комплексів;

- моніторинг, прогнозування і моделювання сталого розвитку наземних і водних екосистем із застосуванням сучасних технологій раціонального природокористування і відновлення сільських територій;

- інформаційно-консультаційне задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників та населення у процесі впровадження сучасних механізмів, систем управління у сфері розвитку соціально-економічних, земельних, правових відносин і формування державної політики в агропромисловій і природоохоронній галузях;

4) діяльність Університету як закладу дослідницького типу:

- забезпечення інтеграції навчальної, науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності як способу поліпшення рівня підготовки фахівців та прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу в агропромислову та природоохоронну галузь шляхом участі в розробленні державних фундаментальних і прикладних програм та співпраці із суб'єктами господарювання;

- утворення університетських дослідницьких та інноваційних центрів (науково-дослідних інститутів, навчально-наукових, навчально-науково-виробничих та науково-інноваційних центрів тощо), діяльність яких спрямована на оперативне розв'язання фундаментальних проблем і прикладних наукових та науково-виробничих завдань. Розширення співпраці з Національною академією наук, Українською академією аграрних наук та іншими галузевими академіями наук України, а також з іноземними науковими установами;

- розроблення пілотних проектів та утворення експериментальних підприємств з виробництва конкурентоспроможної продукції, розроблення новітніх технологій, матеріалів та машин, запровадження їх у сферах сільського, лісового і водного господарства та у переробній галузі відповідно до національних та міжнародних стандартів;

- інтеграція науково-дослідної діяльності Університету з провідними університетами світу (реалізація спільних науково-дослідних проектів, проведення конференцій, симпозіумів, виставок, наукових студентських олімпіад, отримання патентів, видання спільних наукових та навчально-методичних праць (підручників, монографій, посібників, рекомендацій тощо), створення освітянської, наукової та науково-методичної електронної бази даних, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних систем в агропромисловій та природоохоронній галузі);

- розроблення та впровадження у виробничу сферу новітніх технологій отримання високоякісної, безпечної для життя і конкурентоспроможної сільськогосподарської, лісової, рибної та продовольчої продукції. Забезпечення проведення державної та арбітражної незалежної експертизи якості і безпеки сільськогосподарської і продовольчої продукції та довкілля відповідно до міжнародних і національних стандартів;

- підготовка магістрів за програмами, які передбачають їх спеціалізацію за найактуальнішими виробничими, дослідницькими, педагогічними та науково-інноваційними напрямами, що ґрунтуються на новітніх досягненнях науки і техніки та міжнародних стандартах технологій природокористування, а також на показниках якості та безпеки продукції і довкілля, що сприятиме забезпеченню їх робочими місцями і поліпшенню діяльності, пов'язаної з підвищенням кваліфікації кадрів.

Відповідно до Указу Президента України від 14 грудня 2000 р. N 1338 "Питання Національного аграрного університету" Університет є самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом.Самоврядність (автономія) Університету згідно з його Статутом передбачає:

1) право Університету на прийняття самостійних рішень та вчинення відповідних дій у межах своєї компетенції з навчальної, навчально-наукової, науково-дослідницької і виробничо-господарської діяльності;

2) фінансування за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України, за індивідуальними нормативами, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

Індивідуальні нормативи фінансування та оплати праці не поширюються на виробничу сферу діяльності структурних підрозділів, які входять до складу Університету з правом юридичної особи, а також на вищі навчальні заклади I - III рівня акредитації (технікуми, коледжі, інститути);

3) самостійне визначення форм організації та обсягів оплати праці працівників, порядку використання коштів, отриманих з позабюджетних джерел, у тому числі частки, яка виділяється на оплату праці і матеріальне заохочення;

4) самостійне використання майна, переданого Університету в оперативне управління, в тому числі для провадження господарської діяльності, надання цього майна в оренду та в користування без права викупу;

5) безстрокове та безоплатне користування виділеними Університету земельними ділянками з правом надання їх у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди;

6) провадження інших видів діяльності на підставі прямих договірних зв'язків, угод і контрактів;

7) право виступати (з використанням коштів спеціального фонду державного бюджету) засновником юридичних осіб з будь-якою формою власності;

8) право створювати і припиняти діяльність структурних підрозділів, які входять до його складу, в тому числі відокремлених, та в установленому порядку приймати майно інших юридичних осіб;

9) проводити спільну діяльність та співпрацювати на підставі договорів з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями в установленому законодавством порядку.Рейтинг ВНЗ

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів