МОН: Про внесення змін до Примірного переліку цільових показників, що наводяться у контракті з керівником державного закладу вищої освіти « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
МОН: Про внесення змін до Примірного переліку цільових показників, що наводяться у контракті з керівником державного закладу вищої освіти
4-04-2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ


м.Київ
від 28.03.2024 № 416


Про внесення змін до Примірного переліку цільових показників, що наводяться у контракті з керівником державного закладу вищої освіти

Відповідно до абзацу шістнадцятого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту», підпункту 16' пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), з метою унормування переліку цільових показників, що наводяться у контракті з керівником державного закладу вищої освіти,

НАКАЗУЮ:


1. Внести зміни до Примірного переліку цільових показників, що наводяться у контракті з керівником державного закладу вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.03.2021 № 299, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Інна Єрко) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Михайла Винницького.


Т. в. о Міністра
Михайло ВИННИЦЬКИЙ№ з/п
Цільові показники діяльності державного закладу вищої освіти (ЗВО)
Механізми перевірки досягнення цільових показників діяльності
Розділ 1. Обов’язкові цільові показники, які наводяться у контракті з керівниками всіх державних ЗВО
1.
Запровадження розробки та затвердження стратегічного плану розвитку ЗВО строком на п’ять років, включаючи стратегії цифровізації та інтернаціоналізації ЗВО (якщо це не було запроваджено раніше)
Офіційна звітність та розпорядчі документи ЗВО
2.
Створення, запуск та/або вдосконалення електронної системи управління навчанням (Learning Management System) (якщо це не було виконано раніше, у разі вдосконалення - з описом суттєвих вдосконалень)
Офіційна звітність та розпорядчі документи ЗВО
3.
Запровадження комплексної автоматизації управління ЗВО, включаючи систему електронного документообігу (якщо це не було запроваджено раніше)
Офіційна звітність та розпорядчі документи ЗВО
4.
Забезпечення акредитації не менше ніж 50 % освітніх програм закладу на рівні повної (не «умовної» чи «відкладеної») акредитації
Офіційна звітність та розпорядчі документи ЗВО
5.
Збільшення обсягу надходжень до спеціального фонду за результатами наукових та науково-технічних робіт за проектами міжнародного співробітництва, за результатами наукових і науково-технічних робіт за господарськими договорами та за результатами падання наукових послуг (конкретні цифри визначаються з урахуванням наявного потенціалу закладу вищої освіти)
Офіційна звітність та розпорядчі документа ЗВО
6.
Збільшення кількості здобувачів вищої освіти, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю не менше місяця, за календарний рік) (конкретні цифри визначаються з урахуванням наявного потенціалу закладу вищої освіти)
Офіційна звітність та розпорядчі документа ЗВО
7.
Збільшення кількості штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю не менше 1 місяця, за календарний рік) (конкретні цифри визначаються з урахуванням наявного потенціалу закладу вищої освіти)
Офіційна звітність та розпорядчі документи ЗВО
Розділ 2. Специфічні цільові показники, що наводяться у контракті з керівником державного ЗВО, обираються з переліку обраним керівником ЗВО з урахуванням особливостей ЗВО
1.
Запровадження системи ключових показників ефективності в контрактах заступників керівника ЗВО та керівників структурних підрозділів (якщо це не було запроваджено раніше)
Офіційна звітність та розпорядчі документи ЗВО
2.
Входження ЗВО до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities або до їх галузевих секторів (якщо це не було виконано раніше)
Офіційна звітність
3.
Збільшення кількості міждисциплінарних освітніх (освітньо-наукових) програм та кількості здобувачів освіти на них (конкретні цифри визначаються з урахуванням наявного потенціалу закладу вищої освіти)
Реєстр здобувачів освіти / ЄДЕБО
4.
Збільшення кількості годин навчальних занять для здобувачів вищої освіти ЗВО, які проведені англійською мовою (крім мовних дисциплін) (конкретні цифри визначаються з урахуванням наявного потенціалу закладу вищої освіти)
Офіційна звітність та розпорядчі документи ЗВО
5.
Збільшення кількості іноземців та осіб без громадянства серед здобувачів вищої освіти ЗВО (станом на 1 січня кожного року), у тому числі громадян країн-членів ОЕСР (конкретні цифри визначаються з урахуванням наявного потенціалу закладу вищої освіти)
Реєстр здобувачів освіти / ЄДЕБО
6.
Зростання обсягу витрат на оновлення наукового та лабораторного обладнання (включаючи балансову вартість обладнання, яке отримано як дарунок, в оренду або лізинг) у кошторисі витрат ЗВО (без урахування закладів фахової передвищої освіти в його структурі)
Офіційна звітність та розпорядчі документи ЗВО
7.
Збільшення кількості наукових журналів категорії «А» (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32), що видаються ЗВО
Офіційна звітність ЗВО
8.
Збільшення кількості публікацій у зарубіжних періодичних виданнях країн ОЕСР
Офіційна звітність ЗВО
9.
Збільшення обсягу коштів на виконання досліджень і розробок ЗВО, які за результатами конкурсного відбору фінансуються із загального фонду бюджету (в абсолютних величинах та/або у відсотках від обсягів відповідного фінансування)
Офіційна звітність ЗВО
10.
Збільшення кількості науково-педагогічних та наукових працівників ЗВО, які не менше шести місяців працюють за основним місцем роботи у ЗВО і мають не менше п'яти наукових публікацій у фахових наукових виданнях України категорії «А», в загальному контингенті науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у ЗВО за основним місцем роботи
Офіційна звітність ЗВО
11.
Збільшення кількості науково-педагогічних та наукових працівників ЗВО, які не менше шести місяців працюють за основним місцем роботи у ЗВО і мають призові місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, Чемпіонатах Світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків Світу та Європи з видів спорту, визнаних Міністерством молоді та спорту України, в загальній кількості науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у ЗВО за основним місцем роботи (стосується осіб, які забезпечують освітній процес за спеціальностями «Фізична культура і спорт» та «Середня освіта (фізична культура)»)
Офіційна звітність ЗВО
12.
Збільшення кількості штатних науково-педагогічних та наукових працівників ЗВО, які працюють не менше шести місяців за основним місцем роботи у ЗВО і під їх керівництвом за останні п'ять років здобуто дипломи (документи) переможців та призерів (лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проектів, внесених до відповідних міжнародних реєстрів, визнаних Міністерством культури та інформаційної політики України, в загальній кількості науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у ЗВО за основним місцем роботи (стосується осіб, які забезпечують освітній процес за спеціальностями галузі знань «Культура і мистецтво»)
Офіційна звітність ЗВО
13.
Збільшення кількості випускників ЗВО за денною формою здобуття освіти, яким в попередньому календарному році було виплачено одноразову адресну грошову допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навальних закладів» (щодо спеціальностей (спеціалізацій) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за денною формою навчання)
Накази МОН
14.
Збільшення кількості вступників на освітні бакалаврські програми з прохідним балом не нижче 150 балів (у порівнянні з аналогічним показником минулого року)
Офіційна звітність ЗВО
15.
Збільшення кількості освітніх програм, що реалізуються за дуальною формою
Офіційна звітність ЗВО
Розділ 3. Програмні цільові показники, що наводяться у контракті з керівником державного ЗВО, пропонуються обраними керівником державного ЗВО на основі його передвиборчої програми та / або стратегії (стратегічного плану розвитку) ЗВО
Завантажити Наказ:

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів