Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2023 році « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2023 році
16-01-2024

ІНФОРМАЦІЯ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ РЕЙТИНГУ "ТОП 200 УКРАЇНА" 2024

(Сторінку оновлено 14.02.2024р. 15:00)


Значення діапозону дат «з 1 січня 2023р. по 31 грудня 2023р.»
За інформацією https://sis.ukrpatent.org

Інформація станом на 16:00 16 січня 2024 р.

Назва закладу

Рейтинг за кількістю отриманих у 2023 році патентів

Разом кількісь отриманих у 2023 році патентів

Винаходи

Корисні моделі

Промислові зразки

Вінницький національний технічний університет
1
171
4
167
0
Національний університет "Львівська політехніка"
2
77
7
70
0
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
3
69
0
69
0
Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
50
11
39
0
Національний університет харчових технологій
4
50
14
36
0
Криворізький національний університет
5
47
0
47
0
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
5
47
5
42
0
Луцький національний технічний університет
6
46
1
45
0
Національний університет цивільного захисту України
6
46
1
45
0
Український державний університет залізничного транспорту
7
44
4
40
0
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
8
41
3
38
0
Центральноукраїнський національний технічний університет
9
36
0
36
0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
10
35
0
35
0
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
10
35
4
30
1
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
11
34
6
28
0
Ужгородський національний університет
12
33
13
20
0
Національний університет водного господарства та природокористування
13
30
0
30
0
Сумський державний університет
14
29
1
28
0
Уманський національний університет садівництва
15
25
0
25
0
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
16
22
13
9
0
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
17
21
2
19
0
Подільський державний університет
18
20
0
20
0
Державний біотехнологічний університет
19
19
0
19
0
Національний фармацевтичний університет
20
18
9
9
0
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
21
17
4
13
0
Полтавський державний аграрний університет
21
17
0
17
0
Білоцерківський національний аграрний університет
22
16
0
16
0
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
22
16
4
12
0
Національний університет "Одеська морська академія"
22
16
1
15
0
Національний університет оборони України
22
16
0
16
0
Вінницький національний аграрний університет
23
15
2
13
0
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
23
15
1
14
0
Хмельницький національний університет
23
15
0
12
3
Національна академія Національної гвардії України
24
13
0
13
0
Приазовський державний технічний університет
24
13
7
6
0
Харківський національний університет радіоелектроніки
24
13
2
11
0
Херсонська державна морська академія
24
13
1
12
0
Український державний університет науки і технологій
25
12
2
10
0
Запорізький національний університет
26
11
3
8
0
Харківський національний медичний університет
26
11
1
10
0
Львівський національний університет імені Івана Франка
27
10
2
8
0
Міжрегіональна Академія управління персоналом
27
10
0
10
0
Український державний хіміко-технологічний університет
27
10
6
4
0
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
27
10
0
10
0
Черкаський державний технологічний університет
27
10
0
10
0
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
28
9
2
7
0
Донецький національний технічний університет
28
9
2
7
0
Львівський національний університет природокористування
28
9
1
8
0
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
28
9
0
9
0
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця *
29
8
0
8
0
Донбаська державна машинобудівна академія
29
8
0
8
0
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
29
8
2
6
0
Сумський національний аграрний університет
29
8
1
7
0
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
29
8
1
7
0
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
30
7
3
4
0
Київський національний університет технологій та дизайну
30
7
1
6
0
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
30
7
0
7
0
Миколаївський національний аграрний університет
30
7
0
7
0
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
30
7
0
7
0
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
30
7
1
6
0
Дніпровський державний технічний університет
31
6
0
6
0
Національна академія внутрішніх справ
31
6
0
5
1
Одеський національний медичний університет
31
6
4
2
0
Київський національний університет будівництва і архітектури
32
5
0
5
0
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
32
5
2
3
0
Національний авіаційний університет
32
5
1
4
0
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
32
5
0
5
0
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
32
5
2
3
0
Українська інженерно-педагогічна академія
32
5
0
5
0
Волинський національний університет імені Лесі Українки
33
4
2
2
0
Державний торговельно-економічний університет *
28
9
5
4
0
Державний університет "Житомирська політехніка"
33
4
1
3
0
Полтавський університет економіки і торгівлі
33
4
0
4
0
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
33
4
2
2
0
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
33
4
3
1
0
Буковинський державний медичний університет
34
3
1
2
0
Національний транспортний університет
34
3
0
3
0
Поліський національний університет
34
3
0
3
0
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
34
3
2
1
0
Українська академія друкарства
34
3
1
2
0
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
35
2
0
2
0
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
35
2
0
2
0
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
35
2
0
2
0
Національний університет "Запорізька політехніка"
35
2
0
2
0
Одеський національний морський університет
35
2
0
2
0
Одеський національний технологічний університет
35
2
0
2
0
Технічний університет "Метінвест Політехніка"
35
2
0
2
0
Херсонський державний аграрно-економічний університет
35
2
0
2
0
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
36
1
0
1
0
Державний університет інфраструктури та технологій
36
1
0
1
0
Донецький державний університет внутрішніх справ
36
1
0
0
1
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
36
1
0
1
0
Донецький національний університет імені Василя Стуса
36
1
0
1
0
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
36
1
0
1
0
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
36
1
1
0
0
Івано-Франківський національний медичний університет
36
1
0
1
0
Київський Медичний Університет
36
1
0
1
0
Національний лісотехнічний університет України
36
1
0
1
0
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
36
1
1
0
0
Одеська державна академія будівництва та архітектури
36
1
0
1
0
Полтавський державний медичний університет
36
1
0
1
0
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
36
1
0
1
0
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
36
1
0
1
0
Херсонський національний технічний університет
36
1
0
1
0
Академія адвокатури України
37
0
0
0
0
Академія кіно та нових медіа
37
0
0
0
0
Академія мистецтв імені Павла Чубинського
37
0
0
0
0
Академія праці, соціальних відносин і туризму
37
0
0
0
0
Академія рекреаційних технологій і права
37
0
0
0
0
Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі
37
0
0
0
0
Бердянський державний педагогічний університет
37
0
0
0
0
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
37
0
0
0
0
Буковинський університет
37
0
0
0
0
Вищий духовний навчальний заклад "Таврійський християнський інститут"
37
0
0
0
0
Вищий навчальний заклад "Амерікан Юніверсіті Київ"
37
0
0
0
0
Військова академія (м. Одеса)
37
0
0
0
0
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут
37
0
0
0
0
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
37
0
0
0
0
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва
37
0
0
0
0
Вінницький кооперативний інститут
37
0
0
0
0
Вінницький фінансово-економічний університет
37
0
0
0
0
Волинська православна богословська академія Української православної церкви Київського патріархату
37
0
0
0
0
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
37
0
0
0
0
Державний податковий університет
37
0
0
0
0
Державний університет економіки і технологій
37
0
0
0
0
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
37
0
0
0
0
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
37
0
0
0
0
Дніпровська академія музики
37
0
0
0
0
Дніпровський гуманітарний університет
37
0
0
0
0
Дніпровський державний медичний університет
37
0
0
0
0
Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я
37
0
0
0
0
Дніпровський технологічний університет "ШАГ"
37
0
0
0
0
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
37
0
0
0
0
Донбаський державний педагогічний університет
37
0
0
0
0
Донецький національний медичний університет
37
0
0
0
0
Донецький університет економіки та права
37
0
0
0
0
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
37
0
0
0
0
Європейський Медичний Університет
37
0
0
0
0
Європейський університет
37
0
0
0
0
Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова
37
0
0
0
0
Житомирський державний університет імені Івана Франка
37
0
0
0
0
Закарпатська академія мистецтв
37
0
0
0
0
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
37
0
0
0
0
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
37
0
0
0
0
Західноукраїнський національний університет
37
0
0
0
0
Зіґмунд Фройд Університет Україна
37
0
0
0
0
Івано-Франківська академія Івана Золотоустого
37
0
0
0
0
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
37
0
0
0
0
Інститут "Харківська школа архітектури"
37
0
0
0
0
Інститут екології економіки і права
37
0
0
0
0
Інститут психології і підприємництва
37
0
0
0
0
ІТ СТЕП Університет
37
0
0
0
0
Кам`янець-Подільський податковий інститут
37
0
0
0
0
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
37
0
0
0
0
Карпатський університет імені Августина Волошина
37
0
0
0
0
Київська Академія мистецтв
37
0
0
0
0
Київська академія прикладних мистецтв
37
0
0
0
0
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
37
0
0
0
0
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
37
0
0
0
0
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра
37
0
0
0
0
Київська православна богословська академія
37
0
0
0
0
Київський Аграрний Університет Національної Академії Аграрних Наук України
37
0
0
0
0
Київський інститут бізнесу та технологій
37
0
0
0
0
Київський інститут Національної гвардії України
37
0
0
0
0
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
37
0
0
0
0
Київський міжнародний університет
37
0
0
0
0
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
37
0
0
0
0
Київський національний лінгвістичний університет
37
0
0
0
0
Київський національний університет культури і мистецтв
37
0
0
0
0
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
37
0
0
0
0
Київський університет імені Бориса Грінченка
37
0
0
0
0
Київський університет культури
37
0
0
0
0
Київський університет права Національної академії наук України
37
0
0
0
0
Київський університет ринкових відносин
37
0
0
0
0
Київський університет туризму, економіки і права
37
0
0
0
0
Класичний приватний університет
37
0
0
0
0
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
37
0
0
0
0
Криворізький державний педагогічний університет
37
0
0
0
0
Кропивницький інститут державного та муніципального управління
37
0
0
0
0
Луганська державна академія культури і мистецтв
37
0
0
0
0
Луганський державний медичний університет
37
0
0
0
0
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
37
0
0
0
0
Львівська національна академія мистецтв
37
0
0
0
0
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
37
0
0
0
0
Львівський державний університет внутрішніх справ
37
0
0
0
0
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
37
0
0
0
0
Львівський інститут менеджменту
37
0
0
0
0
Львівський медичний університет
37
0
0
0
0
Львівський торговельно-економічний університет
37
0
0
0
0
Львівський університет бізнесу та права
37
0
0
0
0
Маріупольський державний університет
37
0
0
0
0
Медико-Природничий Університет
37
0
0
0
0
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
37
0
0
0
0
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
37
0
0
0
0
Міжнародна академія екології та медицини
37
0
0
0
0
Міжнародний гуманітарний університет
37
0
0
0
0
Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"
37
0
0
0
0
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
37
0
0
0
0
Міжнародний Європейський Університет
37
0
0
0
0
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика
37
0
0
0
0
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
37
0
0
0
0
Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка"
37
0
0
0
0
Міжнародний університет бізнесу і права
37
0
0
0
0
Мукачівський державний університет
37
0
0
0
0
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут"
37
0
0
0
0
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького
37
0
0
0
0
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
37
0
0
0
0
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
37
0
0
0
0
Національна академія Служби безпеки України
37
0
0
0
0
Національна академія статистики, обліку та аудиту
37
0
0
0
0
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
37
0
0
0
0
Національна академія управління
37
0
0
0
0
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
37
0
0
0
0
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
37
0
0
0
0
Національний університет "Одеська політехніка"
37
0
0
0
0
Національний університет "Одеська юридична академія"
37
0
0
0
0
Національний університет "Острозька академія"
37
0
0
0
0
Національний університет "Чернігівська політехніка"
37
0
0
0
0
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
37
0
0
0
0
Національний університет фізичного виховання і спорту України
37
0
0
0
0
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
37
0
0
0
0
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
37
0
0
0
0
Нікопольський економічний університет
37
0
0
0
0
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
37
0
0
0
0
Одеський державний аграрний університет
37
0
0
0
0
Одеський державний екологічний університет
37
0
0
0
0
Одеський державний університет внутрішніх справ
37
0
0
0
0
Одеський національний економічний університет
37
0
0
0
0
Одеський технологічний університет "ШАГ"
37
0
0
0
0
Пенітенціарна академія України
37
0
0
0
0
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
37
0
0
0
0
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
37
0
0
0
0
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
37
0
0
0
0
Рівненський державний гуманітарний університет
37
0
0
0
0
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
37
0
0
0
0
Східно-європейський слов'янський університет
37
0
0
0
0
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
37
0
0
0
0
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
37
0
0
0
0
ТОВ "Харківський університет"
37
0
0
0
0
Український гуманітарний інститут
37
0
0
0
0
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
37
0
0
0
0
Український католицький університет
37
0
0
0
0
Українсько-американський університет Конкордія
37
0
0
0
0
Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет"
37
0
0
0
0
Університет "Київська школа економіки"
37
0
0
0
0
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
37
0
0
0
0
Університет економіки і підприємництва
37
0
0
0
0
Університет економіки та права "КРОК"
37
0
0
0
0
Університет імені Альфреда Нобеля
37
0
0
0
0
Університет Короля Данила
37
0
0
0
0
Університет менеджменту освіти
37
0
0
0
0
Університет митної справи та фінансів
37
0
0
0
0
Університет новітніх технологій
37
0
0
0
0
Університет сучасних знань
37
0
0
0
0
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
37
0
0
0
0
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
37
0
0
0
0
Харківська державна академія культури
37
0
0
0
0
Харківська державна академія фізичної культури
37
0
0
0
0
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
37
0
0
0
0
Харківський міжнародний медичний університет
37
0
0
0
0
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
37
0
0
0
0
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
37
0
0
0
0
Харківський національний університет внутрішніх справ
37
0
0
0
0
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
37
0
0
0
0
Харківський технологічний університет "ШАГ"
37
0
0
0
0
Херсонський державний університет
37
0
0
0
0
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
37
0
0
0
0
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
37
0
0
0
0
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
37
0
0
0
0
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
37
0
0
0
0
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
37
0
0
0
0
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
37
0
0
0
0

(Є можливість сортування клікаючи мишкою на заголовках стовчиків таблиці)

* - інформацію уточненоСкориставшись нашою Інструкцією щодо пошуку даних кількості патентів, отриманих ЗВО України Ви можете самостійно переглянути кількісні показники, тематику патентів і термін їх дії.

Якщо знайшли помилку - дописуйте на адресу: inf@euroosvita.netЗавантажити Інструкцію:

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів